Parhaat pelit syntyvät kun hyvä idea kohtaa asiantuntevat tekijät. Oli teillä sitten valmiina vasta peli-idean alku tai jo selkeä konsepti, me tarjoamme työkalut visionne toteuttamiseen. Projektit ovat yksilöitä ja asiakkaiden tavoitteet erilaisia, siksi me sovitammekin oman toimintamme, prosessimme ja työkalumme kuhunkin tilanteeseen sopiviksi. Korkealla tasolla peliprojektin kuuluu kuitenkin aina aika samankaltaisia työvaiheita. Alla on esitelty miten loistava peli toteutetaan askel askeleelta.

IDEOINTI JA TAVOITTEET

Selvitetään mitä halutaan ja miksi

Projekti alkaa yhteisellä palaverilla, jossa käydään läpi kaikki peliin liittyvät ideat ja selvitetään pelille asetetut liiketoiminnalliset ja opetukselliset tavoitteet. Lisäksi määritellään arvolupaus käyttäjälle: oli hän sitten pelaaja, oppilas tai vaikka opettaja. Kun tavoitteet on määritelty asiakkaan näkökulmasta, voidaan alkaa syvällisemmin tutustua pelin tuleviin käyttäjiin.

Asiakkaan rooli: Mieti, mitä haluat pelillä saavuttaa. Onko tavoite opettaa, tiedottaa tai kenties sitouttaa? Mahdollisimman selkeä kohderyhmän määrittely on alusta alkaen tärkeää pelin suunnittelussa.

KOHDERYHMÄ TUTUKSI

Käyttäjien ja käyttötapojen kartoitus

Jotta valittu kohderyhmä kokisi pelin omakseen ja todella innostuisi pelaamaan sitä, pelin täytyy vastata käyttäjiensä tarpeita. Seuraava projektin vaihe onkin selvittää millaisia pelaajia valittuun kohderyhmään kuuluu, miten ja miksi he peliä pelaisivat ja mitä he pelaamisella tavoittelisivat. Apuna toimivat käyttäjälähtöisen suunnittelun ja palvelumuotoilun työkalut, kuten pelaajan asiakaspolun määrittely ja sidosryhmäkartoitus.

Asiakkaan rooli: Sinä tunnet toimialasi ja omat sidosryhmäsi paremmin kuin kukaan muu: ole siis valmis antamaan tarvittavaa tietoa projektitiimin käyttöön.

SISÄLTÖ JA TOIMINNOT

Ominaisuuksien määrittely ja sisällöntuotannon aloitus

Kun tavoitteet ja tarpeet ovat selvillä, voidaan täsmentää pelin rakenne ja siihen tuleva sisältö. Samalla lyödään lukkoon ne tärkeimmät toiminnot, jotka peliin ehdottomasti halutaan, ja päätetään millä alustoilla peli julkaistaan. Pelin rakenne visualisoidaan projektitiimin tarkasteltavaksi rautalankamalliin, jossa kuvataan kaikki pelin näkymät ja niiden välinen navigointi. Visualisoitu malli helpottaa käytettävyyden ja pelikokemuksen hiomista ja auttaa varmistamaan että kaikki ovat samaa mieltä siitä, mitä ollaan tekemässä.

Viimeistään tässä vaiheessa aletaan myös koostaa peliin tulevaa opetuksellista sisältöä, joka muodostaa pohjan varsinaiselle pelisuunnittelulle.

Asiakkaan rooli: Omat toiveet ja tavoitteet täytyy suhteuttaa pelin pelaajien tavoitteisiin ja käyttötapoihin. Tässä vaiheessa tarvitaan myös eniten sinun panostasi pelin opetuksellista sisältöä kirjoitettaessa.

SUUNNITTELU

Selkeä suunnitelma luo vahvan pohjan toteutukselle

Suunnitteluvaiheessa kehitellään erityisesti opetuksellisen sisällön ja pelillisten elementtien suhdetta, suunnitellaan käyttökokemuksen jouhevuutta ja luodaan visuaalinen ilme kohderyhmän ja asiakkaan toiveiden pohjalta.

Tässä vaiheessa pyritään myös viimeistelemään kaikki peliin tuleva opetuksellinen sisältö. Tämä tehdään siksi, jotta se saataisiin upotettua mahdollisimman saumattomasti pelin laajempaan käsikirjoitukseen, joka sisältää myös pelillisiä ja tarinallisia elementtejä.

Asiakkaan rooli: Tässä vaiheessa on hyvä hetki varmistaa, että suunniteltu peli miellyttää ja tuntuu oikealta. Valmistaudu myös hiomaan peliin tuleva sisältö huippukuntoon yhdessä meidän kanssamme.

TOTEUTUS JA TESTAUS

Jatkuvalla testaamisella hyvästä suunnitelmasta loistavaksi peliksi

Toteutusaika vaihtelee projektin suuruudesta riippuen viikoista muutamaan kuukauteen. Toteutusvaihe koostuu ohjelmointityöstä, grafiikan tuottamisesta, käsikirjoittamisesta ja jo toteutettujen ominaisuuksien testaamisesta. Peli rakennetaan kerroksittain alkaen perustoimintojen toteuttamisesta ja niiden testaamisesta edeten kohti tarkempia yksityiskohtia. Samalla pelistä tehdään helposti ylläpidettävä ja huollettava.

Testaaminen on pelinkehityksen tärkein yksittäinen osa-alue – siksi sitä tehdään koko projektin ajan. Peliä testataan niin sisäisesti NordicEdun toimesta kuin ulkoisesti kohderyhmään kuuluvien testiryhmien kanssa. Testausta tehdään, kunnes peli on teknisesti ja pelikokemuksellisesti projektin alussa asetettujen tavoitteiden mukainen.

Asiakkaan rooli: Ole valmis itsekin testaamaan peliä ja antamaan siitä palautetta. Pelin markkinointi on hyvä aloittaa tässä vaiheessa.

JULKAISU JA JATKOKEHITYS

Tuote otetaan käyttöön ja seurantaan

Kun tuote on valmis, on aika nauttia tuloksista. Oli kyseessä sitten selaimessa tai mobiililaitteilla toimiva peli, voimme hoitaa julkaisun asiakkaan puolesta tai auttaa asiakasta julkaisemaan peli itse. Onnistuneen julkaisun jälkeen pelin käytön kehitystä seurataan analytiikkatyökaluja hyödyntäen. Saatujen seurantatietojen ja suoran käyttäjäpalautteen perusteella voidaan ratkaista, miten tarkasti tavoitteet saavutettiin ja miten peliä tulisi kehittää eteenpäin. Koska laatu on meille tärkeää, huolehdimme toteuttamiemme pelien päivitystarpeista takuuna ensimmäisen vuoden ajan.

Asiakkaan rooli: Tuote on valmis käytettäväksi ja jaettavaksi kohderyhmälle. Tässä vaiheessa on tärkeää jatkaa markkinointia, jotta kohderyhmä löytää pelin mahdollisimman hyvin. Muutamien kuukausien päästä saat meiltä raportin pelin tunnusluvuista ja käyttöasteesta.

Blogiteksteistämme löydät lisää tietoa peliprojektien etenemisestä. Voit myös ottaa meihin yhteyttä ja kertoa tarkemmin juuri sinun ideastasi ja tarpeistasi.