Työ: Fume minipelikokoelma
Asiakas: Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, NO! To smoking -projekti
Projektin osa-alueet: pelisuunnittelu, käyttöliittymä, pelin ohjelmointi (Unity 3d), grafiikka, animaatiot, testaus, julkaisu ja projektin hallinta
Julkaistu: kesäkuussa 2016

Fume on digitaalinen terveysvalistuspeli, joka käsittelee nikotiinituotteita ja niiden käyttöön liittyviä haittoja. Peli kehitettiin osana Turun Yliopiston hoitotieteen laitoksella toteutettavaa väitöskirjatutkimushanketta, “NO! To smoking” -projektia, jossa tutkitaan nykypäivän lasten ja nuorten olemassa olevaa terveyslukutaitoa sekä suhtautumista tupakointia ehkäisevään terveyskasvatukseen. Turun yliopiston tutkijat kehittivät Fumen valistuksellisen ja tiedollisen sisällön tutkimuksen alkuvaiheessa kerättyjen tutkimustulosten pohjalta. NordicEdu kehitti näistä sisällöistä sarjan kohdeyleisölle sopivia minipelejä, jotka arvioitiin yhdessä pelille otollisen kohderyhmän kanssa ennen pelien varsinaista toteuttamista. Toteutetut pelit testattiin vielä uudelleen samalla kohderyhmällä, kun ne olivat pelattavassa muodossa, jotta niiden toimivuus, ymmärrettävyys ja hauskuus voitiin varmistaa.

Peli on suunnattu ensisijaisesti 10–13-vuotiaille, mutta se tarjoaa hauskaa pelattavaa myös tätä ikäryhmää nuoremmille ja vanhemmille pelaajille. Fume valistaa nikotiinituotteiden vaaroista ja esittää syitä, miksi niiden käyttämistä ei kannata koskaan edes aloittaa. Viesti tuodaan pelaajille huumorin ja liioittelun keinoin, yksinkertaistettujen teemojen avulla: rahanmeno, väärä informaatio ja tupakkateollisuuden propaganda, terveysvaikutukset, luonto ja ympäristövaikutukset sekä ryhmäpaineen merkitys.

Pelistä tehtiin väitöskirjatutkimuksen käyttöön soveltuvat versiot sekä mobiilialustoille että selaimessa toimivaksi, ja sitä käytettiin pitkään vain tutkimustyökaluna osana tätä projektia. Tarkoituksena oli arvioida pystyykö peli vaikuttamaan 10–13-vuotiaiden tupakointia ehkäisevään terveyskasvatukseen.

Fume julkaistiin kaikille pelattavaksi tutkimusjakson päätyttyä kesäkuussa 2016, ja se on ladattavissa ilmaiseksi Apple Appstore-, Google Play- ja Microsoft Store -sovelluskaupoista! Peliä voi pelata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Katso lisää
töitämme