Työ: Moomin Language School 1 – minipelikokoelma

Asiakas: Playvation

Projektin osa-alueet: pelisuunnittelu,käyttöliittymä, pelin ohjelmointi (Unity 3d), Webtoolin ohjelmointi, Node.js & AngularJS -pohjainen toteutus, grafiikka, animaatiot, testaus, projektin hallinta

Julkaistu: 2015

Kielten opiskelu on aina hyödyllistä: uuden kielen oppiminen tarjoaa niin ikään portin uuteen maailmaan. Playvation haluaa tarjota tätä arvokasta mahdollisuutta lapsille ympäri maailman, ja tämän toteuttamiseksi he ylläpitävät Muumi-teemaista kieltenoppimispalvelua. He pyysivät meitä toteuttamaan tähän palveluun Moomin Language School 1 -minipelikokoelman.
 

Espoolainen Playvation tarjoaa Muumi-hahmoilla maustettua ainutlaatuista kieltenopetuspalvelua maailman lapsille näiden omien opetusorganisaatioidensa kautta. Palveluun kuuluvat hauskat ja positiiviset suomalaisen koulujärjestelmän mukaiset opetussessiot, mobiililaitteilla pelattavat opetuspelit ja niihin yhdistyvä opettajien verkkotyökalu, jonka avulla opettajat ja lapsen vanhemmat voivat seurata lapsen edistymistä.

Tätä palvelua varten NordicEdu kehitti yhdessä Playvationin pedagogien kanssa Moomin Language School 1 -pelin ja siihen yhdistyvän opettajien verkkotyökalun.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITEET

Projektin lähtökohtana oli tuottaa 3–10-vuotiaille lapsille hauska kieltenoppimissovellus, jossa joko suomea tai englantia opittaisiin Muumi-hahmojen seurassa. Lähestymistavaksi tämän toteuttamiseen valittiin minipelikokoelma, jolla kielenoppimistehtävistä saisi erilaisia, vaihtelevia ja ensiluokkaisen hauskoja. Kohderyhmän huomiointi ja käyttäjälähtöisyys oli ensisijaista tässä projetkissa: tarkoituksena oli tuottaa juuri lapsille hauskoja ja sopivia kielenoppimisratkaisuja.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Playvation tuotti tähän projektiin oppisisällön ja oli mukana kokonaisuuden suunnittelussa. Me puolestamme hoidimme teknisen toteutuksen, eli ohjelmoinnin, audiovisuaalisen totetutuksen lisenssimateriaalia käyttäen sekä testauksen.

Testausta tehtiin kohderyhmään kuuluvien lasten kanssa, jotta pelin käyttäjälähtöisyys ja toimivuus voitiin varmistaa. Testaustulosten ja -havaintojen perusteella peli viimeisteltiin julkaistavaksi.

RATKAISU

3–10-vuotiaille tarkoitetussa tabletilla pelattavassa Moomin Language School 1 –pelissä opetellaan englannin tai suomen kieltä yhdessä Muumien kanssa hauskojen ja motivoivien minipelien avulla. Arjesta tutut esineet ja vastaan tulevat käsitteet tulevat nopeasti tutuiksi pelaamalla erilaisia pelityyppejä, jotka on suunniteltu pedagogisella asiantuntemuksella.

Kielenopetuksen lisäksi peli kehittää lapsen hienomotoriikkaa, matemaattista ajattelua, loogista päättelyä, muistia ja sosiaalisia taitoja.

Peli lähettää lapsen suorituksista tietoa verkkotyökaluun, jossa opettaja voi tarkastella koko ryhmän edistymistä ja lapsen vanhemmat oman lapsensa pelaamista selkeiden ja kannustavien mittaristojen avulla.