Työ: Vakavasti – VAKAVA-kokeeseen eli valtakunnalliseen kasvatustieteen valintakokeeseen valmentava mobiilisovellus
Asiakas: Heiway
Projektin osa-alueet: pelisuunnittelu, käyttöliittymä, sovelluksen ohjelmointi (Unity 3d), grafiikka, animaatiot, testaus ja projektin hallinta
Julkaistu: huhtikuussa 2016

Vakavasti on pelillinen pääsykoevalmennus-sovellus, joka tehtiin vuoden 2016 valtakunnalliseen kasvatustieteen valintakokeeseen valmistautumiseen. Se sisältää satoja monivalintakysymyksiä vuoden 2016 valintakoemateriaalista ja erilaisia pelityyppejä erilaisille oppimistyyleille ja -tilanteille. Näitä pelityyppejä on kolme; rauhalliseen etenemiseen tarkoitettu Tavis, totisesti haastava Äkkikuolema ja VAKAVA-kokeen formaattia simuloiva 200 kysymystä sisältävä All-in. Sovellus tehtiin sekä jo opitun tiedon kertaamiseen että lisää opiskelemisen kannustamiseen jatkuvan palautteenannon avulla. Etenemisen ja suoritusten reaaliaikainen tilastoituminen suunniteltiin juuri itselle tärkeisiin aihealueisiin keskittymisen avuksi.

Pelillisen sovelluksen idea lähti asiakasyritys Heiwayn tavoitteesta uudistaa pääsykoevalmennukseen liittyvää palvelutarjontaa, jotta valintakokeisiin harjoittelu olisi kaikille tasapuolisesti mahdollista; kotipaikasta tai rahatilanteesta riippumatta. Heiwayn perustajat ovat itse kasvatustieteen maistereita ja tuoreita luokanopettajia, ja he ideoivat sovelluksen ja tuottivat sen aineiston. NordicEdu puolestaan toteutti sovelluksen toiminnallisuuden, monivalintakysymys-pelit, grafiikat ja käyttöliittymät – kaikki tiiviissä yhteistyössä Heiwayn kanssa.

Projektin aikataulu oli tiukka, erityisesti sisällöntuoton, sillä sovellus haluttiin julkaista mahdollisimman pian siitä, kun virallinen pääsykoeaineisto tuli saataville. Ennen kuin sovellus julkaistiin, se oli kohderyhmän testattavana, jotta sen sisältö ja pelillinen toimivuus, ymmärrettävyys ja hauskuus voitiin varmistaa. Kun sovellus oli ladattavissa kaikkine sisältöineen, sisältäen yli 500 kysymystä vastausvaihtoehtoineen, vasta viisi päivää oli kulunut pääsykoeaineiston julkaisusta. Samalla kun korkeakouluun pyrkijät jo ahkerasti käyttivät sovellusta, siihen tehtiin vielä joutuisasti kaikki tarvittavat pienet julkaisun jälkeiset korjaukset ja hienosäädöt.

Vakavasti oli mukana toteuttamassa opiskeluhaaveita keväällä 2016. Se on saatavilla App Storesta ja Google Play -kaupasta.

Katso lisää
töitämme