EHYT ry järjesti eilen webinaarin päihdekasvatuksellisista peleistä. Webinaarissa käsiteltiin monia aiheeseen liittyviä aiheita sekä toteuttamiamme Fume- ja Hukkaputki-pelejä. Tässä blogikirjoituksessa kertaan eilisten keskustelujen pääasioita sekä esitän muutaman mieleen nouseen ajatuksen aiheesta.

Eilisessä Päihteet puheeksi pelaamalla -webinaarissa keskusteltiin peleistä päihdekasvatuksen työkaluina. Esiin nousi monta mielenkiintoista huomiota ehkäisevästä päihdetyöstä ja käsiteltävinä olleita pelejä, Fumea ja Hukkaputkea, ruodittiin varsin syvällisesti. Osallistuin webinaariin NordicEdun edustajana, sillä olemme olleet toteuttamassa kumpaakin peliä.

Yksi keskeinen teema, joka webinaarissa oli esillä, oli se, että etenkin nuorille suunnattavassa päihdekasvatuksessa tietynlainen perinteinen “valistuksellisuus” on vieroksuttua. Nuoret haluavat päihdekasvatusta ennemmin uudenlaisesta näkökulmasta kuin paasaavasta ja pelottelevasta vanhasta lähestymistavasta. Tämä tuli ilmi esimerkiksi Fumen suunnittelua varten tehdystä kohderyhmätutkimuksesta. Lisäksi Hukkaputkea toteuttaneiden Nuortenlinkin ja EHYT ry:n osalta tämä oli myös kokemusten ja työn myötä tullut tutuksi. Tämän takia Fumen ja Hukkaputken pelin muodossa oleva päihdekasvatuksellisuus onkin juuri toimivaa, sillä se on asetettu nuorille tuttuun mediaan ja kerrottu nuorille mieluisalla paasamattomalla tavalla. Esimerkiksi Fumessa tupakan haitallisuutta ei lähestytä pelkästään vaaroista varoittamalla, sillä ne ovat monelle jo tuttuja, vaan tupakoimattomuuden hyödyistä kertomalla. Hukkaputkessa taas pelaajan tekemät valinnat ohjaavat tarinaa eri poluille. Peli ei siis kerro mitä kuuluu valita, vaan näyttää, mitä seurausta erilaisilla valinnoilla on. Tämä on puolestaan otollista päihdekasvatuksellisen keskustelun herättämiselle esimerkiksi oppitunneilla.

Oppitunteihin liittyen yksi mielenkiintoinen webinaarissa esitetty pointti oli se, että pelit saattavat vielä olla opettajille vieraampia kuin oppilaille, mikä hidastaa opetuspelien käyttöä koulussa. Hukkaputken kanssa tähän oli hienosti varauduttu: peliä varten kehitetään opettajan oppaita, joissa kerrotaan, miten Hukkaputkea voi käyttää oppitunnilla.

Vaikka webinaarin aihe olikin päihdekasvatukselliset pelit, oli puhetta myös muustakin peleihin liittyvästä. Minulta esimerkiksi kyseltiin pelien toimivuudesta opetuksessa sekä terveyspelien nykytilasta. Aiheita kerratakseni ja niihin palatakseni: pelit perustuvat pohjimmiltaankin oppimiseen ja haasteiden voittamiseen sekä ovat sisäisesti motivoivia ja viihdyttäviä perusluonteeltaan. Näin viihdepelejäkin pelatessa saattaa hyvinkin tarttua kaikenlaista opittua matkaan. Hyvässä opetuspelissä oppiminen on puolestaan ihan tavoitteena, jolloin pelille valitun oppitavoitteen saavuttaminen ja oppisisällön oppiminen on hauskaa ja motivoivaa. Terveyspelien nykytilasta puolestaan voisi sanoa, että vielä ei olla hyödynnetty kaikkea potentiaalia, mutta sekä Fume että Hukkaputki esimerkillisesti näyttävät mitä kaikkea tällä pelien saralla on mahdollista tehdä. Erityisesti Fumessa on hienoa se, miten peli on osa Turun Yliopiston tutkimushanketta. Terveyspelien vaikutusten – ja pelien yleensä – huomioiminen tieteen saralla tuo vaikuttavasti esille niiden käytön mahdollisuuksia.