Hyötypelin tai pelillistetyn järjetelmän kehittäminen on vuorovaikutteinen prosessi, jossa tarvitaan aktiivisuutta sekä toteuttajalta että asiakkaalta. Pelien ja sovellusten tilaaminen on yhä sen verran uutta ja trendikästä, että monella ei vielä ole siitä aiempaa kokemusta. Me kuulemme asiakkailta usein kysymyksiä siitä, miten heidän tulisi toimia, jotta projekti onnistuu parhaiten. Tässä kirjoituksessa kerromme muutaman vinkin, joilla sinä voit asiakkaana varmistaa projektin joutuisan etenemisen ja onnistumisen.

Määritä projektin tavoitteet mahdollisimman tarkkaan: mitä pelillä tai sovelluksella halutaan saavuttaa?

Ilman tavoitteita hyötypeli- tai pelillistämisprojekti ei tule onnistumaan, joten tavoitteet on ensimmäinen asia, joka pitää selvittää. Pohdi tavoitteita eri näkökulmista, mutta vähintään oman organisaation ja käyttäjien kantilta.

 

 

Varmista budjetti ja käytettävät resurssit. Tämä koskee myös henkilöstöresursseja!

On tietenkin tärkeää määrittää taloudelliset raamit projektille, mutta ei sovi unohtaa omien henkilöstöresurssien sekä osaamisen hyödyntämistä. Kun sinä tai organisaatiosi kannatte kortenne kekoon esimerkiksi sisällöntuotossa ja sidosryhmien kontaktoimisessa, on onnistunut tuote merkittävästi todennäköisempi tulos! Toisaalta on hyvä arvioida omat voimavarat realistisesti, sillä projekti junnaa helposti paikallaan, jos omat asiantuntijat eivät ehdi osallistua kehitykseen tai sisältöjen tuottamiseen ja tarkastamiseen.

 

Pidä yhteyttä ja kommunikoi muutostarpeet ja palautteet mahdollisimman ajoissa.

Kommunikaatio on avainasemassa sovelluksia kehitettäessä. Jos muutostarpeita ja uusia ideoita ei kommunikoida tarpeeksi ajoissa, loppuvaiheessa niitä voi olla jo mahdoton sisällyttää projektiin alkuperäisessä budjetissa pysyen.Tämän välttää testaamalla, seuraamalla projektin etenemistä ja kertomalla ajatuksensa muutostarpeista heti niiden ilmetessä.

 

 

Ole avoin ehdotuksille ja alkuperäisen pelisuunnitelmasi muuttamiselle.

Pelejä ja sovelluksia kehitettäessä ideat saattavat paljastua esimerkiksi testausvaiheessa toimimattomiksi tai kohderyhmää miellyttämättömiksi. Tämän takia omiin ideoihin ei kannata kiintyä liikaa, vaan muutostarpeissa tulee miettiä kokonaiskuvaa ja valmiin tuotteen toimivuutta.

 

Muista myös markkinointi projektin päätyttyä.

Markkinointi on tietenkin tärkeää ennen julkaisua, jotta julkaisun aikaan näkyvyys on varmistettu, mutta yhtä lailla markkinointirummutus on tärkeää sen jälkeenkin. Esimerkiksi pelin tai sovelluksen esittely erilaisissa tapahtumissa on hyvä tapa ylläpitää pelin näkyvyyttä someaktiivisuuden lisäksi.

 

Kun asiakas pitää nämä asiat mielessään projektin aikana, pelistä tai sovelluksesta tulee halutunlainen ja tavoitteiden mukainen, jolloin sekä asiakas että me voimme olla tyytyväisiä työmme hedelmiin. Tämä luo tietenkin myös pohjaa mehukkaan yhteistyön jatkumiselle uusissa projekteissa tai vanhoja tuotteita laajennetaessa!