NordicEdulla ei toistaiseksi ole ollut ohjelmistoprojektia, joka ei olisi vaatinut meitä jossain kohtaa ohjaamaan asiakkaan visiota lennokkaasta lähemmäs vallitsevia realiteetteja. Tehtyämme tätä useammassa projektissa olemme tunnistaneet asiakaskommunikoinnin suuntaviivoja, jotka auttavat yhteisymmärrykseen pääsemisessä.

NordicEdu tekee liiketoiminnassaan pääsääntöisesti asiakasprojekteja. Vaikka tämä on sikäli alimittaisesti sanottu, että moneen vuoteen emme ole tehneet omia ohjelmistotuotteita (viimeisimpänä Tile Tales vuonna 2015), tarkoittaa se myös sitä, että olemme onnistuneet myymään osaamistamme monille ulkoisille tahoille. Ja asiakkaamme ovat myös olleet äärimmäisen tyytyväisiä työskentelyyn NordicEdun kanssa.

Ne, jotka ovat olleet tekemisissä IT-projektien kanssa, tietävät, ettei ohjelmistokehitys ole lainkaan suoraviivaista hommaa. IT-projektit ovat toimittajan näkökulmasta nuorallatanssia, jossa tasapainotellaan asiakkaan toiveiden ja projektin realiteettien välillä.

Valitettavasti joskus voi käydä niin, että köyden tilalla on punottua paperia, tirehtööri heiluttaa nuoraa toisesta päästä ja turvaverkko syttyy puolessa välissä matkaa tuleen.

Nuorallatanssijan ja ohjelmistokehittäjän arjessa on kuitenkin omat etunsa. Nuorallatanssijan etuna on, että hänen toimensa on yleensä huomattavasti vakaammalla pohjalla. Kehittäjän etuna on mahdollisuus avata suunsa kesken esityksen ja vaikuttaa tilanteeseen.

 

Puolimatkassa turvaverkko syttyy aina tuleen

Projektit, kuten arvata saattaa, eivät ala kuvatun kaltaisena loukkuna. Yleensä projekti alussa vaikuttaa varsin hyvältä: nuora on kestävää hamppuköyttä, turvaverkko on riittävän korkealla tunnelmallisten soihtujen yläpuolella ja tirehtööri vaikuttaa rauhalliselta. Niinpä kehittäjämme lähtee ylittämään nuoraa varmuudella, jonka vain asianmukainen kokemus antaa.

Kehityksen nuorallatanssi pääsee hyvään alkuun ja yleisö tuijottaa innoissaan. Ensimmäinen proto-versio saadaan valmiiksi ja asiakas katselmoi sen. Tämä on suurimmaksi osaksi hyvä – vain pieniä korjauksia, niin voidaan jatkaa. Kehitys jatkuu, ja toinen kehitysiteraatio saadaan päätökseen ja asiakkaan syyniin.

Tässä vaiheessa kuitenkin huomataan, että kehityksen suuntaa pitää hieman muuttaa ja aikaisempaa toteutusta muokata vastaamaan uutta suuntaa. Lisäksi olisi pari aivan ehdotonta lisäominaisuutta, jotka pitäisi toteuttaa. Nämä toki ovat vielä lisättävissä, joskin aikaa tuotteen viimeistelylle jää vähemmän.

Nämä tehdään, ja parin samanlaisen iteraation jälkeen havahdutaan, että tuote on merkittävästi muuttunut alkuperäisestä suunnitelmasta. Jo toteutettuja ominaisuuksia pitäisi yhä muuttaa, kaikki viimeistelyyn varattu aika on kulutettu loppuun ja joku jakaa valmiiksi katsomoon heittokypsiä tomaatteja.

Kehittäjän syöksyessä kohti sahajauhoista permantoa hiukset täynnä salsaa vilisee koko edeltävä projekti hänen silmissään.

 

Suun avaamisen sietämätön vastuu

Ohjelmistokehittäjällä on luontainen halu ratkaista ongelmia. Asiakkaalle tämä on enemmän kuin hyvä. Molemmat ovat tyytyväisiä ja yhteistyö toimii mutkattomasti. Osapuolet ovat tyytyväisiä elämäänsä.

Kun kehittäjä tunnistaa tilanteen, jossa työn määrä uhkaa paisua siten, ettei budjetti tai aikataulu riitä, joutuu hän ikävään tilanteeseen. Hän voi kertoa asiakkaalle projektin menevän tätä rataa yli budjetin, mutta tämä saattaa vaikuttaa asiakassuhteen dynamiikkaan. Valintaan vaikuttaa sekin, että vielä ei ole lainkaan varmaa, että projekti välttämättä edes menisi yli. Kyseessähän voi olla yksittäinen tapaus. Ei kannata riskeerata hyviä asiakassuhteita olemalla turhaan tympeä. Eihän?

Kokeneemmat ohjelmistokehityksen nuorallatanssijat juoksevat tässä kohtaa esiin turvapatjan kanssa valmiina ottamaan pian tippuvaa kiinni.

Ohjelmistokehityksessä on joskus vaikeaa tunnistaa, mitkä asiat kannattaa nostaa esiin ennakoiden ja mitkä taas käsitellä sitä mukaa, kun ne tulevat vastaan. Jos halutusta toteutuksesta tulee tätä menoa karsia, tulee tämä realiteetti nostaa esiin mahdollisimman äkkiä. Ennen kaikkea ohjelmistokehittäjällä on nimenomaan vastuu aktiivisesti pyrkiä tunnistamaan tämä tilanne ja tuomaan se asiakkaan tietoon. Tämä tulee tehdä, vaikka siten rikkoisikin asiakkaan visiota.

Monelle tämä on ymmärrettävästi uhkakuva, jollei hahmota suoraan, miten ilmaista asia oikein. Uhkan taso omassa mielessä vaihtelee tirehtöörin lievästä nyrpeydestä aina nuoran yllättävään katkaisemiseen toisesta päästä.

Avainsanat tämän välttämiseen ovat: läpinäkyvyys, johdonmukaisuus ja asiallisuus.

 

Sanansaattaja, jota ei ammuttu

Tärkeää on tehdä projektin aikataulutuksesta, resurssoinnista ja etenemisestä asiakkaalle läpinäkyvää jo alusta lähtien. Tavoitteena on estää illuusio, jossa tuote valmistuu itsekseen ajan myötä. Tässä onnistutaan, kun asiakas pidetään jatkuvasti tietoisena kehitystyön vaatimuksista, haasteista ja etenemisestä, vaikka sitten yleisellä tai jopa abstraktilla tasolla. Tätä ovat vaaditut läpinäkyvyys ja johdonmukaisuus. Olennaista on auttaa asiakasta ymmärtämään dynamiikkaa tuotteen ominaisuuksien ja kehitystyön välillä. Jokainen ominaisuus tarvitsee aikaa toteutuksessa.

Tirehtöörin ymmärtäessä paremmin nuorallatanssijan työn realiteettit, on nuorallatanssijan helpompi nostaa huolensa asiallisesti esiin. Koska kommunikaatio on ollut jatkuvaa, läpinäkyvää ja asiallista niin positiivisessa kuin negatiivisessakin, saavutetaan yhteisymmärrys ilman tyrmistystä tai kummankaanpuoleisia syytöksiä. Tämä yhteisymmärrys takaa, että “henkilövahingoilta” säästytään.

Juuri tätä on suoran asiakaskommunikoinnin taito.

Me NordicEdulla tiedostamme, että saman tason asiakaskommunikoinnissa voi saavuttaa varmasti muillakin keinoin. Ylempi kuvaus pohjaa kuitenkin  paljon meidän omiin kokemuksiimme alallamme pelillistäjätalona. Koemme silti, että tästä kirjoituksesta on ehkä hyötyä nuoremmille (ja miksei vanhemmillekin) ohjelmistoalan työntekijöille. Ja kenties myös potentiaaliset asiakkaatkin saavat näkökulmaa sovelluskehittäjän työnkuvaan.

 

“Valitettavasti on mahdollista sulkea silmänsä, muttei mieltänsä.”

“Vaikkei se olisi syytäsi, se on vastuullasi.”

“Joskus on parempi sytyttää liekinheitin, kuin kirota pimeyttä.”

Sir Terry Pratchett, melkoisen nokkela ja valitettavan edesmennyt herrasmies