Uskomme pelillistämisen todella tuovan niitä hyötyjä, joita sillä tavoitellaan. Mitatessamme näitä hyötyjä totesimme, etteivät pelillistämisen vaikutukset rajoitu vain tavoiteltuihin hyötyihin.

Blogissamme on puhuttu pelillistämisen monista muodoista. Uskomme NordicEdulla hyvin vakaasti, että pelillistäminen toimii, ja tiedämme, että siitä on paljon näyttöä erilaisten akateemisten tutkimusten muodossa. Olemme toteuttaneet useita hyötypelejä ja pelillistämisprojekteja, joihin olemme asiakkaidemme kanssa olleet tyytyväisiä.

Kuitenkin mieltämme on välillä vaivannut alalla yleinen ongelma: pelillistettyjen bisnesratkaisujen vaikuttavuusarvioinnin vähäisyys. Vaikka työskentelemme uupumatta taataksemme asiakkaan ja käyttäjien tyytyväisyyden, haluaisimme silti kyetä yhä useammin ja konkreettisemmin osoittamaan ratkaisumme toimivuuden verrattuna pelillistämättömään vaihtoehtoon.

Näistä lähtökohdista sain luvan tehdä diplomityöni bisnespelillistämisen hyötyjen mittaamisesta. Arvioitavaksi projekteistamme valikoitui asiakkaamme Talent Vectian LOGE, joka on paitsi eräs pitkäikäisimpiä kehityskohteitamme myös jo lähtökohtaisesti melko uniikki tapaus.

 

Case LOGE

LOGE on pelillistetty keskustelualusta, jonka tarkoitus on luoda tehokasta ja toimivaa keskustelua. Se osallistaa yksittäistä keskustelijaa ja tehostaa yhteisten linjojen luontia. Oikein käytettynä uskomme LOGEn taipuvan loistavasti niin tavallista aktiivisempaa otetta kaipaaviin palavereihin kuin henkilöstön koulutukseenkin. Tätä uskomusta lähdimme testaamaan ja haastamaan.

Valitsimme tutkimuskohteeksi kolme kehitys- ja ideointipalaveria, joiden aiheet sopivat tähän tarkoitukseen, ja jaoimme keskustelijat kahteen ryhmään: perinteiseen ryhmäkeskusteluun sekä LOGElla toteutettuun pelillistettyyn keskusteluun. Yhteensä siis käytiin kuusi erillistä kehitys- ja ideointi keskustelua. Kun keskustelut oltiin saatu käytyä, asetuimme vertailemaan keskustelujen tuloksia.

Tulosten analyysin tulokset olivat sekä iloinen yllätys että hälyttävä herätys. Iloksemme totesimme, että LOGEa käyttäneiden ryhmien vastauksista ilmeni selkeästi yksittäisen ihmisen panos keskusteluun sekä konkretisoitui ryhmän yhteinen näkemys. Verrattuna perinteiseen ryhmäkeskusteluun ero oli huomattava. LOGE myös tuotti herkemmin konkreettisia jatkotoimenpide-ehdotuksia verrattuna pelillistämättömään keskusteluun.

Entä hälyttävä herätys? LOGEn kanssa päästiin keskustelussa niin tehokkaasti yhteisymmärrykseen, että osa vapaan keskustelun luovemmista aspekteista jäi uupumaan. Tämä näkyi siten, että vaikkei vapaassa keskustelussa ollut yhtä kovaa tuloskonkretiaa, oli osa kirjatuista ajatuksista positiivisella tavalla täysin odottamattomia ja jopa lennokkaita.

 

Mitä tästä siis opimme?

Tästä analyysistä päällimmäisenä mieleen jäi kaksi keskeistä oppia:

  1. Pelillistämisellä todellakin voi saavuttaa juuri ne tavoitteet joita lähdetään ratkaisemaan.
  2. Pelillistämisellä voi helposti olla huomaamattomia, mutta silti merkittäviä sivuvaikutuksia.

Haluamme pitää NordicEdun pelillistämisen edelläkävijänä, mikä osaltaan velvoittaa meitä vastuullisuuteen. Pyrimme kehittämään tapoja tunnistaa ja ennakoida myös pelillistämisen epäsuoria vaikutuksia ja ammattitaitoa reagoida niihin asianmukaisesti. Epäsuorat vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lisäksi vaikutukset voivat muuttua ajan kuluessa. Näiden tunnistaminen mahdollistaa niihin vaikuttamisen ja entistä isommat hyödyt pelillistämiselle. LOGE on ensimmäinen ratkaisu, johon pääsemme hyödyntämään uudenlaista lähestymistapaa ja joka hyötyy osaamisestamme ja uskomme, että jatkossa siitä hyötyy moni muukin ratkaisu.

Kirjoittaja on uunituore diplomi-insinööri, jolle laadun takaaminen ja akateeminen tutkimus ovat hyvin lähellä sydäntä ja joka alkaa tästä lähin tuomaan myös ohjelmistokehittäjän näkökulmia blogiimme.