Category

Oppiminen

ONKO PELEISTÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEEN?

Kirjoittanut | Hyötypelit, Muualla maailmalla, Oppiminen, Puheenaiheena | Ei kommentteja

Pelit ovat valtaamassa jalansijaa yhä enemmän myös terveydenhoidon ja hyvinvoinnin markkinoilla. Terveyspelin määritelmä ei ole vielä kuitenkaan vakiintunut ja sanaa voidaan toistaiseksi käyttää kuvaamaan melkein mitä tahansa peliä, joka käsittelee terveyteen tai hyvinvointiin liittyviä aiheita. Tämän takia haluamme tässä blogiartikkelissa esitellä niitä näkökulmia, joista NordicEdu lähestyy terveyspelien suunnittelua ja toteutusta.

Read More

HYÖTY- JA OPETUSPELIEN YHDISTETTÄVYYS ERI OPPIMISTEORIOIHIN

Kirjoittanut | Hyötypelit, Motivaatio, Oppiminen | Ei kommentteja

Opettamisesta ja oppimisesta on luotu aikojen saatossa monta eri teoriaa. Vaikka uudet teoriat ovatkin syrjäyttäneet aiemmin käytettyjä, on vanhoissa teorioissa edelleen hyviä ajatuksia toimivasta opettamisesta. Tämä blogikirjoitus käsittelee sitä, millä tavoin pelit ovat toimivia opetusvälineitä niin uudempien kuin hieman vanhempienkin oppimisteorioiden valossa.

Read More

PELAAMINEN PERHEESSÄ

Kirjoittanut | Muualla maailmalla, Oppiminen, Puheenaiheena | Ei kommentteja

Vanhemmat jotka pelaavat lastensa kanssa, huomaavat laajemmin pelaamisen positiiviset vaikutukset, mutta tunnistavat myös siitä aiheutuvat haittavaikutukset. Tutkimusten mukaan vanhempien ja lasten yhteinen pelaamiseen käytetty aika vähenee tasaisesi lapsen varttuessa. Tämä on harmillista, sillä isommille lapsille ja aikuisille tarkoitettujen pelien maailmat ja teemat nimenomaan vaativat kypsyyttä, jossa aikuinen osaisi neuvoa. Samojen pelien kautta vanhemmille tarjoutuisi myös loistavia tilanteita keskustella vakavistakin asioista oman nuoren kanssa. Kannattaisko vanhempien siis mennä aktiivisemmin mukaan lasten pelihetkiin?

Read More

PELIT OPETUKSESSA – MIKSI NE TOIMIVAT

Kirjoittanut | Hyötypelit, Motivaatio, Oppiminen, Puheenaiheena | Ei kommentteja

Opetus- ja hyötypelit ovat motivoivia ja joustavia opetuksen työkaluja. Erilaisilla pelimekaniikoilla ja pelimäisillä rakenteilla voidaan luoda kannustava ja innostava konteksti lähes kaikenlaiselle oppisisällöille. Pelit ovat haastavia, kehittäviä ja vuorovaikutteisia kokemuksia, joiden avulla oppijalle voidaan tarjota aktiivinen rooli omassa opiskelussa.

Read More

MITEN OPETUS- JA HYÖTYPELIT EROAVAT VIIHDEPELEISTÄ

Kirjoittanut | Hyötypelit, Motivaatio, Oppiminen, Puheenaiheena | Ei kommentteja

Parhaimillaan opetus- ja hyötypelit lainaavat tehokkaita motivoimisen ja oppimisen edistämisen välineitä viihdepelien maailmasta saavuttaen kuitenkin niille asetetut opetukselliset tavoitteet. Viihdepelit luodaan nimensä mukaisesti tarjoamaan pelaajilleen viihdykettä ja nautinnollisia kokemuksia. Hyöty- ja opetuspeleillä on pelillisen nautinnon lisäksi opetukselliset tavoitteensa ja erikoispiirteensä.

Read More