Ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien estäminen sekä luonnon ja sen monimuotoisuuden suojeleminen ovat nykyään entistä ajankohtaisempia aiheita. Tietoisuuden lisääminen ja asenteiden muuttaminen ovat näiden ratkaisemisessa tärkeitä. Näitä on mahdollista tehdä ekopeleillä eli positiiviseen ympäristövaikutukseen tähtäävillä opetus- ja hyötypeleillä.

Peleistä haetaan virtaa niin opetukseen, yritysmaailmaan kuin terveydenhuoltoonkin. Näiden lisäksi myös ympäristötyössä ja luonnonsuojelussa voidaan käyttää pelejä apuvälineenä. Tähän pyrkivät “ekopelit” lukeutuvat uutispelien tavoin hyötypeleihin. Niiden hyöty on ekologinen: ekopeleillä pyritään tekemään ympäristöön positiivinen vaikutus joko valistamalla ihmisiä tai sitten tekemällä ympäristöteosta pelimäinen kokemus.

Vaikka ekopelejä ei vielä ole kovinkaan paljoa, esimerkkejä sentään löytyy jo niin opetuksellisista peleistä kuin viihteellisistäkin. Esimerkiksi tunnetusta kaupunkisimulaattorista SimCitystä on tehty saasteiden kanssa painimista käsittelevä versio. Tulevista peleistä indie-peli ECOgame vaikuttaa varteenotettavalta, hauskalta ja opettavaiselta peliltä. Selkeästi Minecraftista vaikutteita ottaneessa verkkopelissä ideana on kehittää maata kohti syöksyvään meteoriittiin puolustuskeino ilman, että luonto tuhoutuu tämän kehitysasteen saavuttamisessa. Idea pelissä on erittäin hedelmällinen. Pelistä on nyt vasta alpha-versio saatavilla, joten toivottavasti pian jo näemme valmiinkin version! Kummatkin näistä esimerkeistä ovat valistavia pelejä, jotka vaikuttavat välillisesti: kun tietää ympäristöongelmista sekä ekologisuudesta tietää, on helpompi tarttua tuumasta toimeen.

Mitä Suomeen tulee, sähkön säästämistä varten Helsingissä pilotoitiin CITYOPT-hanketta, jossa yksinkertaisella pelillistämisellä onnistuneesti vähennettiin sähkönkulutusta. Sovellus laski käyttäjien sähkönkulutusta, antoi säästämisestä pisteitä ja palkitsi parhaiten säästäneitä. Tämä CITYOPT-sovellus lukeutuu juuri niihin ekopeleihin, joissa itse ekoteko on pelillistetty. Se onkin ehkä ennemmin pelillistetty ratkaisu, mutta vastaavasta tavoitteesta voisi tehdä myös enemmänkin peliä muistuttavan ratkaisun.

Myös me olemme tehneet muutaman ympäristöteemaisen pelin. Teimme UPM-Kymmenen ja Suomen Partiolaisten kanssa MobiMetsä-pelin, joka opettaa vastuullista metsätaloutta. Suomen metsäyhdistyksen kanssa olemme puolestaan tehneet biotaloutta ja sillä tulevaisuuden ongelmien ratkaisua käsittelevän Havina-oppimateriaalin. Lisäksi olemme tehneet Suomen Metsäyhdistykselle myös Metsävisa-sovelluksen, jota käytettiin nuorten metsiä ja Suomen luontoa koskevaa tietämystä haastavassa Metsävisa-tietokilpailussa Nuuksiossa 15.5.2017.

Tulevaisuudessa olisi tietenkin hyvä, jos ekopelejä ja pelillistettyjä ratkaisuja tulisi nykyistä enemmän. Esimerkiksi oman hiilijalanjäljen pienentämistä voisi helpolla pelillistää, kuten CITYOPT-projekti tekikin sähkönkulutuksen vähentämisen kanssa. Myös erilaiset luontoon vievät pelit voivat toimia luonnon arvon näkyväksi tekemisessä, mikä puolestaan lisäisi halukkuutta luonnon suojelemiseen. Ilmanstonmuutoksen uhkakuvat ovat puolestaan sen verran katastrofaaliset, että aiheesta saisi hyvinkin tunteitaherättävän tarinapelin. Mahdollisuuksia on siis monenlaisia.