Yksi hyötypelien tärkeimmistä vahvuuksista on epäonnistumisille turvallisen ympäristön tarjoaminen. Peleissä voi kokeilla eri ratkaisuja pelkäämättä, että väärillä valinnoilla olisi mitään seurausta pelin ulkopuolella. Tässä kirjoituksessa pureudutaan tähän aiheeseen tarkemmin

Vähän aikaa sitten törmäsin artikkeliin, jossa puhuttiin tutkimuksesta, joka tutki tahallaan väärin pelaamista valintoja käsittävässä hyötypelissä. Tätä verrattiin normaaliin, oikeisiin valintoihin tähtäävään pelaamiseen. Tutkimuksessa huomattiin, että kumpikin pelityyppi toimi hyötytarkoituksessaan yhtä tehokkaasti. Syyksi tähän pohdittiin epäonnistumiselle turvallista ympäristöä, jossa huonoja valintoja voi tehdä ja niiden huonot seuraukset tulevat selvästi esille opettaen, mitä ei kannata tehdä. Oikein pelaamalla puolestaan saa positiivista palautetta ja oppimista tapahtuu oikeiden valintojen hyviä seurauksia näkemällä.

 

Miksi epäonnistumisille turvallinen ympäristö on otollinen oppimiselle?

Pelien ulkopuolinen maailma ei ole epäonnistumisten suhteen yhtä armollinen kuin pelien maailmat. Esimerkiksi tutkimuksessa käytetty peli käsitteli deliriumista kärsivien potilaiden hoitoa ja auttamista. Oikeassa elämässä tällaisia tehtäviä tehdessä ei vain voi lähteä kokeilemaan, mitä seuraa, jos tekee mitä sattuu.

Pelissä pelaaja voi puolestaan tehdä mitä haluaa ilman, että siitä seuraa mitään pelin ulkopuolella. Pelin tapahtumat voivat kuitenkin tehdä vaikutuksen itse pelaajaan. Jos pelaaja empatisoi pelin hahmoja tai on kiinnostunut pelin tapahtumista, menetykset tai menestykset painuvat mieleen paljon paremmin.

Hyötypelit eivät ole ainoita, jotka hyödyntävät tätä epäonnistumisille turvallista ympäristöä oppimisessa: simulaatioita on hyödynnetty tällä tavoin jo pitkään. Olemme aiemmin kirjoittaneet simulaatioiden ja hyötypelien eroja ja yhtäläisyyksiä käsittelevän tekstin, joten sieltä voi lukaista lisää!

 

Mikä on tärkeää epäonnistumiselle turvallisen ympäristön toimivuudelle?

Jotta pelin epäonnistumiselle turvallisesta ympäristöstä saisi mahdollisimman paljon hyötyä irti, pelaajalle annettavaan palautteeseen on panostettava erityisen huolellisesti. Valintojen seuraukset tulee tehdä selväksi pelaajalle – olivat ne positiivisia tai negatiivisia. Lisäksi pelaajalle on tärkeää perustella, mistä seuraukset johtuvat, jotta ymmärrys aiheesta ei jää pintapuoliseksi.

Lisäksi pelissä tehtävistä valinnoista on saatava pelaajalle mielenkiintoisia. Jos pelaaja ei välitä suuntaan tai toiseen, mitä pelissä tapahtuu, eivät valintojen seurauksetkaan kiinnosta. Ja jos seuraukset ei kiinnosta, ei niistä myös opita.

Myös pelin sopivaan vaikeustasoon kannattaa panostaa. Vaikka vääriä valintojakin valitsemalla saa samat hyödyt irti, sopivan haastava vaikeusaste saa pelaajan pohtimaan tehtäviä valintoja ja täten käsittelemään aihetta syvällisemmin.