Human resources eli “ihmisresurssit” on nykypäivän bisneskentällä tuttu mutta auttamatta vanhahtava käsite. HR:llä on myös nimenvaihdoksen lisäksi muutakin uudistuttavaa pysyäkseen ajan hermolla. Tässä kirjoituksessa käsitellään sitä, miten HR:n olisi syytä uudistua ja miten pelillistäminen voi helpottaa tätä.

Se, että työn tekemisen tavat, paikat ja työvälineet muuttuvat lähitulevaisuudessa hurjaa vauhtia ei ole enää kenellekään uutinen. Sen sijaan vähemmälle pohdinnalle ovat jääneet ne toiminnallisuudet, jotka perinteisesti on mielletty liiketoiminnan päätarkoitusta tukevaksi. Mitä niille tapahtuu ja tarvitaanko niitä?

Yksi tällainen on HR – human resources. Koko termi kalskahtaa vanhalta. Ihmisresurssit. Eihän “ketään” enää kiinnosta ihmiset resursseina ja määränä vaan osaamispääomana ja potentiaaleina. HR:n tehtävä on lyhyessä ajassa heittettävä häränpyllyä. Resurssien hallinnasta siirrytään osaamisten hallintaan.

Yritysten on löydettävä tapoja tunnistaa osaamisia, koska tutkinnot eivät niitä enää takaa. Uusiutuva työ vanhentaa osaamistodistukset pikavauhtia.

Yritysten on löydettävä tapoja liikuttaa osaamista, koska resurssit eli ihmiset eivät liiku, miten yritys haluaa, vaan ihmiset liikkuvat, miten haluavat ja minne haluavat.

Yritysten on löydettävä tapoja hallita osaamista, koska tulevaisuudessa tämä osaaminen ei ole vain yhden yrityksen palkkalistoilla, vaan liikkuu ketterästi sinne, missä tarve ja halu kohtaavat.

Yritysten on löydettävä tapoja vaihtaa osaamista, koska spesifit osaamiset tulevat näyttelemään iso roolia niukkuudellaan.

Nämä kaikki tehtävät tulevat lähitulevaisuudessa HR:n työpöydälle ratkaistaviksi. Perinteiset HR-järjestelmät eivät tuo ratkaisua osaamispalapelin hallintaan. Osaamiset ja osaamisen kehittymiskohteet arvioidaan ja arvotetaan joukkoistamalla, koska mikään todistus- tai pistejärjestelmä ei ole riittävän ketterä. Myöskään mistään vähääkään suuremmasta organisaatiosta ei löydy sellaista ihmistä, joka voisi  arvioida osaamisia jatkuvasti sekä samalla luotettavasti. Silloin joukkoistaminen, jossa yhteisö kollektiivisesti arvioi osaamisia jatkuvasti, on riittävän ketterä ja voittava kombinaatio.

HR:n roolin voi siis nähdä osaamispelin pyörittäjänä. Pelin, jossa kaikki osallistujat antavat osaamisensa yhteisön arvioitavaksi ja jossa yhteisö auttaa yksilöä löytämään reaaliaikaisesti uusia vahvuuksia ja kehitettäviä kohteita. Tulevaisuuden HR pyöritää omaa orkesteriaan kuin digitaalinen kapellimestari sitä varten rakennetussa ympäristössä. Tulevaisuuden HR ei ole resursseja, lomakkeita ja rekrytointeja varten vaan osaamista, potentiaalia ja kukoistusta varten.

HR voi pelillistämällä tehdä kaiken sen haluttavaksi ja lumoavaksi, joka nyt koetaan hitaaksi ja raskaaksi. HR voi heittää lomakkeet, portaalit ja paperiprosessit alimpaan arkistoon ja lähteä pelillistämällä muuttamaan rooliaan tukitoiminnosta liiketoimintaa eteenpäin vieväksi voimaksi. From human resources to human capital.