Hyötypeleillä on mahdollista käsitellä monia aiheita ja vaikuttaa moniin asioihin. Koska aiheiden ja tarkoitusten kirjo on niin laaja, hyötypelejä voi luokitella alatyyppeihin näiden perusteella. Tässä kirjoituksessa käymme lävitse, mitä tyyppejä hyötypeleillä on. 

Kuten olemme aiemmin jo kirjoittaneetkin, hyötypelit ovat pelejä, joita pelataan jonkin muun tarkoituksen, kuin pelkän viihtymisen takia. Tämä tarkoitus usein tähtää pelaajan tietojen tai taitojen kartuttamiseen tai toiminnan muuttamiseen halutunlaiseksi. Hyötypelien tarkoitukset liikkuvat pitkälti muutaman isomman teeman ympäristössä, ja näiden pohjalta on määritelty erilaisia hyötypelien tyyppejä.

 

Mitä hyötypelien tyyppejä sitten on?

 

Opetuspelit tai oppimispelit keskittyvät jonkin tiedon tai taidon opettamiseen. Peleissä on paljon ominaisuuksia ja piirteitä, joita voidaan käyttää oppimisen tehostamiseen. Jos aihe kiinnostaa, kannattaa tarkastaa tämä kirjoituksemme. Opetuspelit ovat nykyään esimerkiksi kouluissa jo melko tuttuja juttuja. Opetuspelit ovat ylipäätään hyötypelien tyypeistä selkeästi tunnetuin ja suosituin, mutta myös tarkoitteeltaan laajin: moni muun tyypin peli on sinänsä myös opetuspeli.

Terveyspelit ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettuja hyötypelejä. Näihin kuuluvat henkilökohtaiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitetut terveyspelit ja -sovellukset kuin myös terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamiseen tarkoitetut ratkaisut. Kunnon parantamiseen tarkoitetut pelit ja pelilliset sovellukset ovat kanssa terveyspelejä. Koska etähoidon merkitys on kasvussa, on mahdollista, että terveyspeleille tulee olemaan paljon kysyntää tulevaisuudessa.

Ekopelit ovat pelejä, joilla pyritään edistämään ekologisuutta, luonnonmukaisuutta tai luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi lajittelemaan tai sähkönkulutusta vähentämään kannustavat pelit ovat ekopelejä. Koska ekologisuus on alati tärkeämpi aihe, on hyvin todennäköistä, että ekopelejä tullaan tulevaisuudessa näkemään paljon enemmän.

Mainospelit esittelevät jotain mainostettavaa tuotetta tai tekevät yrityksen brändiä tutuksi mahdollisille kuluttajille. Tapoja tähän on monia. Esimerkiksi lenkkarivalmistajat ovat tehneet pelillisiä juoksusovelluksia mainokseksi brändilleen. Myös Finnkinon ennen elokuvan alkua pyörivä Leffapeli lienee monille tuttu.

Uutispeleissä pelaaja asetetaan toimijaksi uutisoitavaan tapahtumaan tai aiheeseen. Tällä tavoin pelaajalle konkretisoidaan tapahtumaa tai asiaa näyttämällä pelaajan valintojen vaikutuksia. Tämä on vielä hieman harvemmin puhuttu hyötypelityyppi, mutta esimerkiksi Yle julkaisee aika ajoin uutispelejä. Tässä on esimerkkinä yksi ylen uutispeleistä, vihapuhetta ja valeuutisia käsittelevä Trollitehdas.

Hyötypeleillä on yhteistä pelillistämisen ja simulaatioiden kanssa vaikka ne eivät olekaan hyötypelien tyyppejä. Olemme kirjoittaneet näistä kummastakin omat kirjoitukset blogiimme, joten mikäli aihe kiinnostaa, lue lisää simulaatioista täältä ja pelillistämisestä taas täältä.

__________

Tämä kirjoitus pohjautuu Pelikasvattajan käsikirja 2:een kirjottamaani yleiskatsaukseen hyötypeleistä. Mikäli aiheesta kaipaa lisää luettavaa, lisää voi lukea tästä artikkelista. Pelikasvattajan käsikirja 2 on digitaalisena painoksena vapaasti saatavilla täältä.