Vaikka selkokielisyys on aina hyve, hyötypeli- ja pelillistämisprojekteissa voi suusta päästä helposti alan termejä. Nämä termit voivat hyvinkin humahtaa yli hilseen aiheeseen vasta tutustuvalta, joten avaamme blogissamme tätä terminologiaa.

 

Käyttäjälähtöisyys

Käyttäjälähtöisyys tarkoittaa sitä, että tuote tehdään käyttäjää aina ensisijaisesti huomioiden. Tällöin siis tekijän omat mieltymykset ja toiveet tuotteen suhteen ovat täysin toissijaisia ja tärkeintä on taata, että tuotteen tulevat käyttäjät kokevat sen itselle sopivaksi ja hyväksi.

 

Demo

Sovelluskehityksessä demo tarkoittaa testattavaksi menevää keskeneräistä versiota. Demon käyttökokemusten ja palautteen pohjalta sovellusta kehitetään kohti julkaisuversiota. Viihdepeleissä demolla tarkoitetaan ilmaista ”maistiaista” maksullisesta pelistä.

 

MVP

MVP eli minimum viable product on tuotteen, pelin tai palvelun pienin mahdollinen toimiva toteutus. MVP:llä voidaan testata esimerkiksi palvelun toimivuutta ennen, kuin toteutusta lähdetään laajentamaan.

 

Responsiivisuus

Responsiivisuus tarkoittaa sitä, että sovellus tai verkkosivu ohjelmoidaan mukautumaan kaikilla laitteilla hyvältä näyttäväksi. Responsiivisissa sovelluksissa ja sivuissa erillistä mobiiliversiota ei siis tarvita.

 

Rautalankamalli

Rautalankamallissa kuvataan sovelluksen toiminta visuaalisesti yksinkertaisen kaavion avulla. Tässä on siis esitetty sovelluksen eri näkymät ja siirtymät niiden välillä sekä toiminnot ja niiden vaikutukset sovelluksessa (painikkeiden painallukset, tietojen syöttämiset, tiedon siirtyminen paikasta toiseen yms.).