Hyötypeli- ja pelillistämisprojekteissa on paljon omia termejään, jotka eivät välttämättä aukea suoraan asiaan vasta tutustuvalle. Selkokielisyyden nimissä aloitimme tämän blogisarjan, jossa avataan tätä termistöä vähän kerrallaan.

Tämä on blogisarjamme toinen osa. Jos ensimmäinen osa meni ohi, löydät sen täältä.

 

Mock-up 

Mock-up on sovelluksen tai palvelun pelkästään visuaalinen mallikappale. Siinä ei siis ole lainkaan toiminnallisuuksia. Mock-uppia voidaan käyttää esimerkiksi idean esittelyyn asiakkaalle tai käyttäjille.

 

Prototyyppi

Prototyyppi eli proto on mallikappale sovelluksesta tai jostain sen ominaisuudesta. Sitä voidaan käyttää idean esittelyyn tai toimivuuden testaamiseen käyttäjillä. Toisin kuin mock-up, prototyypissä voi siis olla myös toiminnallisuuksia. Protojen ei kuitenkaan aina tarvitse olla “ohjelmoituja”, vaan ne voivat olla myös esimerkiksi käsipelillä toimivia paperiversioita.

 

MLP

MLP tulee sanoista minimum lovable product. Se tarkoittaa vähimmäistoteutusta, jolla sovellus on ”rakastettava”. On hyvä huomata, että viime kerralla käsitelty MVP eli minimum viable product on eri asia ja tarkoittaa vähimmäistoteutusta, jolla sovellus vain toimii tarkoituksessaan. MLP on siis tästä pidemmälle viety toteutus, jossa käytön miellyttävyyteen on panostettu juuri sen verran, että sovelluksen käytöstä on saatu miellyttävää.

 

Android & iOS

Android ja iOS ovat älylaitteiden yleisimmät käyttöjärjestelmät. iOS on Apple-laitteiden oma käyttöjärjestelmä ja Android karkeasti ottaen kaikkien muiden. Käyttöjärjestelmissä on eroja, joten eri käyttöjärjestelmille on tehtävä omat versiot peleistä ja sovelluksista.

 

Ketterä kehitys

Ketterä kehitys (engl. agile software development) on ohjelmistokehityksen tapa, jossa sovelluksesta kehitetään 1–4 viikon välein testattava versio eli iteraatio. Testauksen pohjalta voidaan arviodia, mitä seuraavaan iteraatioon kannattaa lisätä, muuttaa tai tehdä. Tärkeää ketterässä kehityksessä on nopea reagointi muutoksiin sekä vuorovaikutus toteutustiimin ja asiakkaan välillä.