Käyttäjälähtöisyys on hyötypelejä tehtäessä ensiluokkaisen tärkeää. Mikä olisikaan parempi tapa varmistaa kohderyhmän mieltymys, kuin ottaa heidät mukaan sen suunnitteluun ja kehittämiseen!

 

Miksi kohderyhmän osallistaminen on tärkeää?

Kuten olemme aiemmin kirjoittaneetkin, käyttäjälähtöisyys on hyötypelin onnistumiselle olennaista. Pelin tulee siis sopia kohderyhmälleen mahdollisimman hyvin. Tietenkin, jokaisen ihmisen maku ja mieltymykset ovat omanlaisiaan, joten sama peli tai sovellus ei sinänsä sovellu kenellekkään sataprosenttisesti. käyttäjälähtöisyydessä ideana onkin pyrkiä luomaan pelistä tietylle rajatulle joukolle mahdollisimman toimiva ja sopiva. Kun peli tai sovellus on selkeästi tietylle yleisölle suunnattu, se vaikuttaa eheältä, harkitulta kokonaisuudelta, ja täten miellyttää paremmin myös kohderyhmään kuulumattomiakin henkilöitä.

Kohderyhmään kuuluvat ihmiset ovat asiantuntijoita siinä, mistä heidänkaltaiset ihmiset peleissä pitävät. Tämän takia, heidän osallistaminen pelinkehityksessä auttaa huomattavasti kohderyhmälle sopivan pelin luomisessa.

 

Millä tavoin kohderyhmää voi osallistaa?

Kohderyhmän osallistamiseen on erilaisia keinoja. Heti projektin aluksi voidaan järjestää yhteissuunnittelutyöpajoja, joihin kohderyhmän edustajia otetaan mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan pelin runkoa ja yksittäisiä ominaisuuksia. Työpajoissa voidaan suunnitella esimerkiksi pelin tulevia sisältöjä, mekaniikkoja ja graafista tyyliä. Näissä työpajoissa voidaan käyttää monenlaisia ideointimenetelmiä: keskustelua, luonnostelua, ideakarttoja, ehdotusten vertaisarviointia ja niin edelleen. Me esimerkiksi ideoimme pelin tarinaa, hahmoja ja tapahtumia sekä minipelejä työpajassa yhdessä kohderyhmän kanssa RUORI-itsearviointipeliä varten. Työpajoihin voidaan kutsua kohderyhmän lisäksi muita pelin kehitykseen liittyviä osapuolia niin sisällöntuoton, liiketoiminnan kuin mahdollistajien joukosta ideoimaan yhdessä, millaisia osa-alueita peliin tai sovellukseen olisi hyvä sisällyttää. Kirjoitamme työpajoista vielä erillisen tekstin myöhemmin, joten kiinnostuneet pysykää kuulolla!

Yksi projektin useassa eri vaiheessa hyödynnettävä osallistamistapa on kohderyhmätestaus. Tässä kohderyhmään kuuluvat henkilöt kokeilevat peliä ja antavat siitä palautetta. Palautteen avulla peliä hiotaan yhä paremmin kohderyhmää miellyttäväksi. Myös ihan projektin alkuvaiheessa voidaan testauttaa yksittäisiä pelin osa-alueita. Esimerkiksi käsikirjoituksen osioita, mekaniikkaideoita ja grafiikkaluonnoksia voidaan antaa kohderyhmän jäsenten arvioitavaksi ennen kuin peli vielä varsinaisesti on pelattavissa. Varsinaista itse pelin testausta tehdään kuitenkin vasta silloin, kun pelistä on melkein valmis testiversio tehtynä. Tällöin on pilotointi- tai demovaiheen aika.

Pelin julkaisun jälkeen kohderyhmän mielipiteitä kartoitetaan palautteilla ja käyttäjäkyselyillä, joissa arvioidaan valmiin tuotteen toimivuutta. Palutteen perusteella voidaan suunnitella pelin päivityksiä ja uudistuksia. Jos peliin on luotu analytiikkatyökalut, käyttöasteesta ja pelin eri osioihin käytetyn ajan jakaumasta voidaan myös saada arvokasta tietoa pelin hiontaan. Tämä tieto kertoo siis suoraan, miten kohderyhmä on peliä käyttänyt.