Suurin osa blogiteksteistämme keskittyy käsittelemään hyötypelejä ja niiden kehittämistä syvällisemmin. Osalle koko hyötypelin käsite saattaa kuitenkin olla hieman vieraampi. Tämä kirjoitus onkin vasta-alkajille tarkoitettu pikakurssi siitä, mitä hyötypelit ovat ja mitä niillä voidaan saada aikaan. Lopuksi kerromme vielä pelillistämisestä ja siitä, miten hyötypelit ja pelillistäminen voivat tuoda tehoa työelämään.

Hyötypelin määritelmä

Kiteyttäen hyötypeli (engl. serious game) on peli, jota pelataan jonkin hyödyn saavuttamiseksi. Tämä hyöty voi olla tietyn asian tai taidon oppiminen, terveyden ja kunnon parantaminen, asenteen muuttaminen tai vaikka mainostaminen. Vaikka hyöty onkin tavoitteena, hauskuutta tulee myös olla, jotta tavoitteen saavuttaminen olisi viihdyttävää ja motivoivaa.

Hyötypeli on kattotermi, joka kattaa niin opetuspelit, terveyspelit kuin mainospelitkin. Käyttökohteita on siis monia, ja hyötypelejä käyttävät niin yritykset ja organisaatiot kuin yksityisetkin ihmiset. Esimerkkejä antaakseni, me NordicEdulla olemme toteuttaneet hyötypelejä tupakan vaaroista valistamiseen, VAKAVA-kokeeseen valmistautumiseen sekä lasten näkemysten perhe-elämän sujuvuudesta kartoittamiseen.

Kiteyttäen hyötypeli on peli, jota pelataan jonkin hyödyn saavuttamiseksi. Tämä hyöty voi olla tietyn asian tai taidon oppiminen, terveyden ja kunnon parantaminen, asenteen muuttaminen tai vaikka mainostaminen.

 

Miksi hyötypelit ovat tehokkaita opetuksessa?

Hyötypelit ovat toimivia opetustyökaluja, koska pelaaminen itsessään perustuu oppimiseen ja haasteiden voittamiseen. Ihan jo viihteellistenkin pelien pelaaminen voi tämän takia olla opettavaista! Toisin kuin viihdepeleissä, hyötypeleissä opetuksellisuus on kuitenkin suoraan pelin tavoitteenakin, ja oppisisällöt ovat tarkoin määriteltyjä, valittuja ja tehtyjä. Hyvässä opetus- ja hyötypelissä oppisisältöjä läpikäydään pelaamalla, ja läpikäytyjen oppisisältöjen sisäistämistä tarvitaan pelissä etenemiseen. Kun pelaaja haluaa pelata ja edetä pelissä, hänellä on tällöin sisäinen motivaatio oppia.

Hyvässä opetus- ja hyötypelissä oppisisältöjä läpikäydään pelaamalla, ja läpikäytyjen oppisisältöjen sisäistämistä tarvitaan pelissä etenemiseen.

 


 .

Mitä työn pelillistäminen ja hyötypelit voivat tarjota työelämälle?

Yksi hyötypelejä sivuava termi on pelillistäminen (engl. gamification). Lyhyesti sanottuna pelillistäminen tarkoittaa pelimekaniikkojen ja -elementtien lisäämistä johonkin prosessiin, jotta siitä saadaan pelimäisempi – ja täten tavoitteellisempi, kiinnostavampi ja motivoivampi. Usein tätä tehdään digitaalisten sovellusten kautta.Työelämään tarkoitetut hyötypelit ja pelillistäminen tarkoittavat yleensä digitaalisia pelejä tai pelillisiä sovelluksia, joilla pyritään edistämään esimerkiksi työntekijän sitoutuneisuutta tai osaamista sekä parantamaan työpaikan yhteisöllisyyttä tai työn tuloksellisuutta.

Lyhyesti sanottuna pelillistäminen tarkoittaa pelimekaniikkojen ja -elementtien lisäämistä johonkin prosessiin, jotta siitä saadaan pelimäisempi – ja täten tavoitteellisempi, kiinnostavampi ja motivoivampi.

 

Nykypäivän työelämässä pitää olla itseohjautuva, luova ja innovatiivinen. Tällöin pelillisyys ja leikillisyys eivät ole ”pois jostakin tärkeämmästä” tai ”laiskottelua”, vaan juuri sitä, mikä tukee innostunutta tekemistä. Lisäksi, pelillistämisellä on potentiaalia myös muokata epämiellyttäviksi koetuista tehtävistä motivoivampia, kuten Tampereen teknillisen yliopiston pelillistämisen professori Juho Hamari toteaakin  TTY:n verkkosivuilla.

Hyötypelit ovat työelämässä oivia opettamiseen, valmentamiseen ja mielipidevaikuttamiseen. Pelillisyyden tuomisella osaksi työelämää voidaan taas tuoda tukea työn tekemiseen ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen tiettyjen motivoivien tavoitteiden ja tehtävien kautta. Pelillisyyden avulla työntekijöitä – ja yhtä lailla asiakkaitakin – voidaan osallistaa, motivoida, valmentaa ja sitouttaa toimimaan jotakin tiettyä tavoitetta kohti. Hyvin toteutettuna pelillisyys luo siis kestävää kilpailuetua.