Jos sinun yrityksesi tai organisaatiosi on pohtinut räätälöidyn pelillistetyn ratkaisun tilaamista, mutta sinulla ei ole selkeää kuvaa mitä hyötyjä tämä voisi tuoda, tämä blogiteksti on tarkoitettu juuri sinulle!

Asiakkaan tarpeiden pohjalta suunniteltu pelillistetty sovellus tai palvelu ei helpota pelkästään asiakkaan elämää vaan hyödyttää myös itse tilaajaa. Olemme aiemmin kirjoittaneet pelillistämisen käytöstä ja mahdollisuuksista työelämässä. Nyt kuitenkin keskitymme enemmän laajempiin hyötyihin itse organisaation toiminnalle.

Monialaiset hyödyt

Yksi hyvä puoli pelillistetyissä sovelluksissa on, että ne voidaan tehdä palvelemaan montaa yrityksen tai organisaation osastoa kerralla. Pelillistetty ratkaisu voi toimia samalla esimerkiksi markkinointivälineenä mutta myös myynnin tehostajana. Toisaalta sovellus voi kerätä dataa yrityksen hyötykäyttöön mutta samalla edistää työterveyttä tai -tehokkuutta. Lisäksi pelillistetty sovellus voi yhdistää organisaation käyttämiä palveluita ja käytäntöjä yhden ratkaisun alle. Mahdollisuuksia on totisesti monia. Osaa näistä mahdollisuukista on avattu tarkemmin myöhemmin.

Itseohjautuvuuden mahdollistaminen

Kuten Mika on blogiimme jo kirjoittanutkin, työelämä on käännöspisteessä. Perinteiset johtajuusmallit eivät ole tarpeeksi tehokkaita ja nopeita vastaamaan nykytyöelämän muutostahtiin. Itseohjautuvuus ja johtamisen tasa-arvoistaminen ovat ratkaisuja tähän – ja pelillistämisellä ja digiratkaisuilla voidaan tuoda ne käytäntöön. Digitaaliset ratkaisut voidaan sitten helposti jakaa koko organisaation jäsenten saataville, myös etätyöntekijöiden.

Kohdeyleisön kuulemista ja kallisarvoista dataa

Pelillistetyillä sovelluksilla on mahdollista kerätä palautetta ja dataa suoraan kohdeyleisöltä. Tämä kohdeyleisö voi olla niin yrityksen asiakkaita kuin omia työntekijöitäkin. Asiakkaiden kuulemisella on tietenkin markkinoinnin ja myynnin kannalta hyötyä. Omien työntekijöiden kuunteleminen puolestaan auttaa tehostamaan oman organisaation toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Tällä puolestaan on välillisesti positiivinen vaikutus koko organisaation toimintaan.

Tiedonvälitykseen tehoa

Pelillistetty sovellus on toimiva tiedotuskanava asiakkaalle. Älypuhelimeen asennetusta sovelluksesta on helppo tarkistaa esimerkiksi fiidi-ominaisuudesta uusimmat kuulumiset. Kiirellisemmät tai asiakasta kiinnostavat asiat voidaan ilmoittaa myös suoraan notifikaatiolla tai viestillä. Tämän voi toteuttaa siten, että asiakas itse valitsee, mistä tiedosta haluaa ilmoituksen ja missä muodossa.

Lisämyyntiä suoraan sovelluksesta

Sovellukseen voi luoda mahdollisuuden tilata suoraan yrityksesi tuotteita tai palveluita. Kun sovellus esimerkiksi räätälöi ehdotettavia tuotteita ja palveluita käyttäjän ilmoittamien toiveiden ja tietojen mukaan, käyttäjän on helppo sovelluksesta nähdä juuri häntä kiinnostavia asioita ja tehdä sitä myötä tilauksia.