Pelaajia löytyy kaikista ikäluokista nyt enemmän kuin koskaan. Silti osasta saattaa tuntua, että opetus- ja hyötypelit suunnataan enimmäkseen lapsille tai nuorille. Näin ei asian tietenkään tarvitse olla, ja pelillisyyden sekä hyötypelien hyödyntäminen onkin lisääntynyt huomattavasti myös aikuisten koulutuksen, työelämän ja erityisesti markkinoinnin sekä brändiin sitouttamisen saroilla. Aikuisille pelejä kohdistettaessa on kuitenkin pidettävä hieman eri asioita mielessä.

Ensiluokkainen ensivaikutelma

Tärkein yksittäinen tekijä aikuisille pelillistämistä ja hyötypelejä tehtäessä on käyttäjän vakuuttaminen ja vahvan ensivaikutelman luominen. Tämä saavutetaan kommunikoimalla pelaamisesta tai pelillisistä elementeistä muodostuva hyöty selkeästi jo käytön alkuhetkistä alkaen ja yhä uudelleen käytön jatkuessa.

Hyvä ensivaikutelma ja hyödyllisyys ovat totta kai tärkeitä ihan kaikkia kohderyhmiä ajatellessa, mutta aikuisten kohdalla tämä korostuu, kun kynnys uhrata aikaa pelilliseen palveluun tai peliin on useimmiten hyvin korkea. Sovelluksen täytyy siis olla kiinnostava, mielekäs ja tehokas työkalu, jonka käytön hyöty välittyy selkeästi ja jonka pelillisyys tuo kokemukselle selkeää lisäarvoa.

Sisällön laadukkuus ja hyödyn selkeys

Laadun tulee näkyä erityisesti etenemisen selkeytenä ja sisällön mielekkäänä jäsentymisenä. Yleinen käytön sujuvuus on oletusarvo. Aikuispelaajat arvostavat laadukasta sisältöä pelillisyyttä enemmän. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö myös pelillisyyteen kannattaisi ja kuuluisi panostaa – tekemisen painopisteen on vain syytä kallistua enemmän sisällön puolelle. Pelillisyyden ja sisältöjen ei tule olla muutenkaan kaksi erillistä asiaa, vaan pelillisyyden on syytä rakentua sisältöjen ympärille, jotta niiden käsittelystä tulee merkityksellistä.

Välitön ja laadukas palautteenanto on myös omiaan hyödyn esilletuomisessa.  Tyypillisissä oppimis- tai työtilanteissa palaute ei useinkaan ole välitöntä. Peleissä ja pelillistämisessä välitön palautteenanto on kuitenkin mahdollista, ja se onkin yksi näille ominainen keino, jolla käyttäjiä innostetaan sekä motivoidaan tekemään ja oppimaan. Pelaaja on hyvä pitää selvästi ajan tasalla siitä, miten asioita on sisäistetty ja kuinka hyvin uutta tietoa on jo opittu. Erilaiset kehityksen visualisoinnit eli mittarit, tasot ja arvomerkit auttavat, sillä ne tarjoavat vielä selkeämmin “mustaa valkoisella” pelaajan kehityksestä sekä matkasta, joka on vielä edessä.

Kun sisältö esitetään hyötypeleissä siten, että opittua on helppo hyödyntää käytännössä, on pelaajien helppo nähdä myös hyöty opitussa. Tämän takia aikuisille suunnatuissa hyötypeleissä on usein järkevämpää käyttää realistisia teemoja ja raameja räikeiden fantasiateemojen sijaan. Pelillistämisessä itse tekeminen tapahtuu “todellisessa maailmassa”, joten pelillistetyt ratkaisut sijoittuvat väistämättä siltä osin realistisiin ympäristöihin. Pelimekaniikoilla tuodaan vain lisää kiinnostavuutta ja tehoa tekemiseen, jolloin hyöty yhdistyy suoraan käytäntöön.

Kiireinen elämä, joustavat pelit

Myös omassa tahdissa eteneminen ja hallinnan tunteen aikaansaaminen ovat tärkeitä. Aikuiset haluavat usein käyttää peliä tai sovellusta omin opituin tavoin, jolloin sen tulisi joustaa ja muokkautua erilaisiin käyttötapoihin. Pelin tai sovelluksen tulee siis niin ikään sopia aikuisten kiireelliseen elämänrytmiin ja jo opittujen oppimisstrategioiden käytön mahdollistamiseen. Tärkeää on tarjota joustoa esimerkiksi siinä, missä ja miten kauan sovellusta voi käyttää. Eri alustojen ristikäyttömahdollisuus helpottaa tässä huomattavasti: mobiiliversiota voi käyttää nopeisiin sessioihin kun taas tietokoneversio sopii syvällisempiin käyttöhetkiin.

Jakamisen iloa

Erittäin tärkeää on myös sosiaalisuuden ja pelaajien välisten vuorovaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen. Monelle sosiaalisuus ja yhteisöllisyys itsessään tekevät sovelluksen käytöstä kiinnostavaa. Oman statuksen kasvattaminen, tilanteiden vertailu, kokemusten jakaminen sekä kilpailut luovat palveluun tai peliin käyttäjäyhteisöä, joka voi toimia hyvin vahvana vetonaulana käyttäjille. Hyvillä sosiaalisilla elementeillä ja yhteistyötä edellyttävillä pelimekaniikoilla myös vuorovaikutustaidot sekä ryhmätyötaidot harjaantuvat.