Opetus- tai hyötypelin tekemisessä on paljon muistettavaa ja huomioitavaa. Näin kesän kunniaksi ajattelimme, että on hyvä tarjota kasaava ja tiivis tietopaketti aiheesta lukijoillemme. Tämä blogikirjoitus on siis muistilista opetus- tai hyötypelin suunnitteluun ja toteutukseen.

Muista varmistaa nämä

Jotta opetus- tai hyötypelin voi tehdä, tarvitaan jokin tavoite, jota pelillä lähdetään toteuttamaan. Tämä voi olla esimerkiksi jonkin tietyn oppisisällön opettaminen tai asiakkaan sitouttaminen. Ennen itse projektin alkamista on tietenkin oltava myös peli-idea, aikataulu ja budjetti. Peli-idean on syytä olla sellainen, että sen avulla pelin tavoitetta voidaan toteuttaa viihdyttävällä ja kiinnostavalla tavalla.

Lisäksi, on syytä miettiä voisiko yhteistyöyritys auttaa projektin onnistumisessa, nopeuttaa toteutusta ja auttaa luomaan peli-ideasta tavoitteisiin pääsevä ja toimiva opetus- tai hyötypeli. Yhteistyöyrityksen eli tässä tapauksessa pelifirman tulee tietenkin olla sopiva ja osaava. Tässä kannattaa huomioida heidän aiempien peliensä laatu, luotettavuuden tuntu, heidän tarjoamansa jatkokehitysmahdollisuudet sekä esimerkiksi heidän lähettämänsä tarjouksen ammattimaisuus.

Mitä itse peliin tulee, olennaista koko opetus- tai hyötypelin onnistumiselle on suunnitella ja toteuttaa se käyttäjälähtöisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että peli rakennetaan alusta alkaen vastaamaan tarkkaan määritetyn kohderyhmän tarpeita, toiveita ja tottumuksia. Näin tavoiteltu kohderyhmä kokee pelin parhaiten omakseen, se soveltuu heidän käyttötapoihinsa ja vastaa sisällöltään ja esimerkiksi haasteeltaan ja visuaaliselta tyyliltään heidän vaatimuksiaan.

Käyttäjälähtöisyys heijastelee koko pelin suunnitteluun ja toteutukseen. Tästä voi kuitenkin erottaa tietyt yksittäiset osa-alueet tai kriteerit, jotka tulee huomioida. Olemme kirjoittaneet kolmiosaisen blogikirjoitussarjan näistä kriteereistä. Alla nämä hyvän opetus- ja hyötypelin kriteerit ovat lyhykäisyydessään listattuna.

Hyvä opetuspeli tai hyötypeli vaatii tarkkaa suunnittelua ja käyttäjälähtöisyyttä.

Vältä näitä

Nyt kun opetus- ja hyötypeliprojektin muistettavat ja varmistettavat asiat on käsitelty, on aika siirtyä vältettäviin asioihin. Hyöty- ja opetuspelin suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa välttää erityisesti seuraavia asioita:

  • Epärealistisia tavoitteita ja liian tiukkaa aikataulua. Pahimmassa tapauksessa projektilla on liian suuret tavoitteet ja liian vähän aikaa pienempienkään tavoitteiden toteuttamiselle.
  • Liian suurta ja monimutkaista oppikokonaisuutta. Jos oppisisältö on liian rönsyilevä, se ei luontevasti toimi yhtenä pelikokonaisuutena.
  • Käyttäjälähtöisyyden unohtamista omia näkemyksiä seuratessa. Ei pidä unohtaa kenen peliä on tarkoitus pelata: kohderyhmän, ei sinun. Kielen tulee olla kohderyhmälle sopivaa, asioiden etenemistahdin heille mitoitettua, visuaalisuuden heidän mieleensä jne.
  • Liian pientä vuorovaikutteisuutta ja köykäistä pelillisyyttä. Peleissä täytyy voida itse vaikuttaa, kokeilla ja valita – siihen pelien veto paljolti perustuukin. Pelit edellyttävät aktiivisuutta toisin kuin esimerkiksi opetusvideot, ja tämä on vahvuus, jota on syytä hyödyntää kunnolla.
  • Markkinoinnin laiminlyöntiä. Pelin olemassaolo on syytä saada näkyville niin heti julkaisussa kuin pitkään sen jälkeenkin.

Suunnittelussa ja toteutuksessa vältettävistä asioista olemme kirjoittaneet Viisi yleisintä opetus- tai hyötypeliprojektin kompastuskiveä –blogikirjoituksen, joten siitä voi lukea aiheesta lisää.

Yksi vältettävä asia opetus- ja hyötypeliprojektissa on myös kommunikaation pettäminen tai sen puute koko peliä toteuttavan työryhmän välillä. Peliprojekteissa on syytä kertoa muutostoiveista ja -tarpeista mahdollisimman pian niiden ilmetessä, jotta niihin keritään reagoida, ennen kuin pelin kehitysaste tekee muutosten tekemisestä vaikeaa.