Teimme Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston kanssa Myyrän mielikasvikset -pelisovelluksen. Pelisovellus tehtiin osaksi varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen tutkimusprojektia. Tässä bloggauksessa kerromme tästä sovelluksesta ja tutkimuksesta sekä haastattelemme projektissa mukana ollutta tutkijatohtori Henna Vepsäläistä.

Ruokailutottumusten pohja luodaan varhaislapsuudessa, ja opitut tavat voivat säilyä aikuisuuteen asti. Varhaislapsuus on siksi otollinen aika vaikuttaa lasten ruokakäyttäytymiseen.

Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto on mukana EIT Food School Network -tutkimushankkeessa, jossa edistetään lasten ruokakasvatusta. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) Food on Euroopan unionin rahoittama suuri kehityshanke, joka integroi liiketoimintaa, koulutusta ja tutkimusta ratkaisujen löytämiseksi ruokaan liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Hankkeen osana haluttiin luoda päiväkoti-ikäisille tarkoitettu pelisovellus, jonka avulla voitaisiin lisätä kasvisten hyväksyttävyyttä ja harjoitella itsesäätelytaitoja. Keväällä 2018 me valikoiduimme yhteistyökumppaneiksi. Yhteistyömme hedelmänä syntyi Myyrän mielikasvikset pelisovellus.

Myyrän mielikasviksissa päiväkoti-ikäiset lapset pääsevat tutustumaan kasvisten mielenkiintoiseen maailmaan erilaisten leikkien ja tehtävien kautta. Ideana sovelluksessa on pelata yhdessä varhaiskasvattajien kanssa ja tehdä pelaamisesta vuorovaikutteinen ja sosiaalinen tapahtuma.

Pelissä kasvikset on jaoteltu satokausien mukaan neljään omannäköiseen osioonsa. Kullakin kasviksella on oma opetusosionsa sekä tehtäviä ja leikkejä, joissa pohditaan yhdessä kasviksen ominaisuuksia, ulkonäköä ja makua. Sovelluksessa on myös mukana päiväkotiryhmän yhteinen maistelupankki, johon voidaan kirjata, mitä kasviksia kukin on milloinkin maistanut. Lisäksi jokaiseen satokauteen kuuluu minipeli, jota lapset voivat pelata aikuisen ohjeistuksella pienryhmissä. Sovelluksen kylkeen on luotu myös opettajan opas, jotta varhaiskasvattajien on helppo käyttää sovellusta työssään.

Kysyimme muutaman kysymyksen tutkijatohtori Henna Vepsäläiseltä Myyrän mielikasvisten teosta, tutkimuksesta ja tulevaisuudesta.

Voisitteko kuvailla lyhyesti, miten Myyrän mielikasviksia käytettiin tutkimusprojektissa?

Tutkimukseen rekrytoitiin seitsemän helsinkiläistä päiväkotia, jotka arvottiin interventio- ja kontrolliryhmiin. Interventioryhmään kuuluvissa päiväkodeissa käytettiin Myyrän mielikasviksia noin kolmen viikon pituisen tutkimusjakson ajan, minkä jälkeen keräsimme varhaiskasvattajilta palautetta sovelluksesta. Tutkimusjakson jälkeen myös kontrollipäiväkodit saivat sovelluksen käyttöönsä. Sovellusta testattiin samaan aikaan myös Puolassa ja Englannissa. Palaute on ollut hyvin innostunutta!

Hyötypelien vaikuttavuuden tutkiminen on meistä erittäin mielenkiintoista. Tutkimus on teille tuttua juttua, mutta Minkälaista Myyrän mielikasvikset -sovelluksen tekeminen oli teille?

Sovelluksen kehittäminen oli todellakin jotain sellaista, mitä emme olleet koskaan aikaisemmin tehneet! Meihin teki vaikutuksen se, miten NordicEdu otti kohderyhmän huomioon: projektin alussa järjestimme yhdessä työpajoja päiväkodeissa ja pääsimme jyvälle siitä, mitä lapset sovellukselta toivovat. Oli hienoa päästä näkemään, miten pelikehityksen ammattilaiset pystyivät luomaan konkreettisen tuotteen alun melko abstraktienkin ideoiden pohjalta. Välillä lähes nolotti, kun tuntui, että emme osanneet yhtään arvioida, mikä sovelluksissa on mahdollista ja mikä ei, mutta koskaan ei ollut sellainen olo, että emme kehtaisi kysyä.

Entä minkälaista työskentely NordicEdun kanssa oli?

Yhteistyömme sujui erittäin hyvin. Oli mukavaa, kun tuntui, että myös nordicedulaiset pitivät hanketta tärkeänä. Vaikka toimimme eri kaupungeissa, yhteydenpito oli helppoa sähköpostin ja Skypen avulla.

Myyrän mielikasvikset tehtiin alunperin varhaiskasvatukseen, mutta se on nykyään saatavilla kaikille siitä kiinnostuneille. Minkälaista palautetta olette sovelluksesta saaneet ja keneltä?

Toistaiseksi olemme saaneet palautetta lähinnä varhaiskasvatuksen ammattilaisilta. Palaute on ollut pääosin positiivista ja kannustavaa. Huomasimme myös, että ympäristöllä on merkitystä sen suhteen, miten sovellus otetaan vastaan. Englannissa vanhemmat suhtautuivat sovellukseen varauksella, sillä he eivät halunneet lisätä lasten ruutuaikaa päiväkodissa. Emme ehkä saaneet kommunikoitua sovelluksen sosiaalista ja vuorovaikutteista ulottuvuutta heille riittävän hyvin. Puolassa lapsiryhmät olivat huomattavan suuria (jopa yli 20 lasta) ja varhaiskasvatus suomalaista koulumaisempaa. Sovelluksen käyttö oli hyvin erilaista kuin Suomessa, jossa sitä käytettiin pääosin alle kymmenen lapsen ryhmissä.

Mitä sovelluksella siintää tulevaisuudessa?

Harras toiveemme on, että sovellus otettaisiin laajasti käyttöön suomalaisissa ja eurooppalaisissa päiväkodeissa osana ruokakasvatusta ja että sen innostamana saataisiin lisättyä lasten kasvistietämystä ja niiden kulutusta. Yhtenä tavoitteenamme on lisäksi jatkokehittää sovellusta siten, että suurempi osa sen sisällöstä soveltuisi käytettäväksi myös perheen kesken kotioloissa.

Suuret kiitokset Hennalle vastaamisesta!

__________

Myyrän mielikasvikset löydät Google Playstä ja Apple Appstoresta.