Palkitsemisesta puhutaan paljon yhtenä tehokkaimpana pelien ja pelillistämisen motivointikeinona. Palkitseminen onkin monipuolinen motivaattori, mutta samoin kuin monen muunkin konstin kanssa, sitä voi käyttää hyvin tai huonosti.

 

Palkitseminen on erittäin yleinen peli- ja pelillistämismekaniikka. Yksi syy palkitsemisen laajaan käyttöön on palkitsemisen monipuoliset mahdollisuudet ja moninaiset toteutustavat. Näitä ovat esimerkiksi visuaaliset kuorrutteet peliin, joiden ansiosta peli tuntuu kehittyvän jatkuvasti ja parhaimmillaan vielä itse valittuun ja itselle mieluisaan suuntaan. Muita keinoja on vaikka erilaiset palkintoesineet tai pelihahmon ulkonäön kehittyminen, sosiaalisen statuksen korotstettu esittäminen pistetilastoissa sekä peliä monipuolistavat tai hetkellisesti muuttavat lisäavut kuten oljenkorret tai tuplapisteet.

Edellä mainitut palkintomuodot rajoittuvat itse pelin tai pelillisen sovelluksen sisälle, mutta palkita voidaan myös pelimaailman ulkopuolella. Henkilöstöhallintaan, perehdyttämiseen tai muuhun pelillistettyyn työpaikkasovellukseen voidaan yhdistää todellisen maailman palkintoja, joita työnantaja voi tarjota kannustimena pelin tai sovelluksen ahkerasta käytöstä tai menestyksestä. Tällaiset palkinnot voivat olla esimerkiksi lahjakortteja, tuotelahjoja tai vaikka tekemisen tai ohjelman kustantamista koko työporukan kesken.

 

Miten kannattaa palkita?

Palkitsemisen tulee tuntua pelaajasta merkitykselliseltä: jos pelaaja ei näe arvoa palkinnossa, ei se myöskään motivoi. Tässä on jälleen yksi painava syy tutkia ja oppia tuntemaan oma valittu kohderyhmä! Kun ymmärtää kohderyhmää ja sen mieltymyksiä, on helpompi tarjota puhuttelevia palkitsemiskeinoja. Tärkeää on muistaa myös palkitsemisen monipuolisuus: siinä missä osaa motivoi etenkin oman statuksen esilletuonti pelissä esimerkiksi tilastoissa, osaa taas kiinnostaa esimerkiksi oman pelihahmon kustomointi ja kolmatta vaikka tosimaailmassa hyödynnettävät leffaliput. Kaikkea ei kannata siis pistää yhden palkintotyypin varaan. Yllätyksellisyys ja palkitsemisen vaihtelevuus ovat lisäksi tärkeitä, sillä ennalta arvattava muuttumaton palkinto ei tarjoa samaa tyydytystä, kuin ilahduttava arvaamattomuus.

 

Miten ei kannata palkita?

Sellaista palkitsemista kannattaa tietenkin välttää, joka ei ole kiinnostavaa eikä tunnu  merkittävältä. Samaten moninpeleissä epätasainen ja epäreilu palkintojenjako ennemmin laskee innostusta kuin kasvattaa sitä, joten sitä on syytä myös karttaa. Yhtä tärkeää on kuitenkin välttää sitä, että palkintoja antaa yksinkertaisesti liikaa tai liian helposti. Jos palkintoja jakelee liian avokätisesti, palkinnot kokevat inflaation ja pelin palkitsemiseen yhdistyvät elementit tai osa-alueet muuttuu tylsäksi. Lisäksi, runsaat pelin ulkopuoliset ja rahanarvoiset palkinnot saattavat helposti kostautuu myös taloudellisesti. Tasapainon löytäminen on siis valttia.

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että palkitseminen rakentuu aina osana laajempaa pelin osakokonaisuutta ja että se on lopulta vain yksi monista peli- ja pelillistämismekaniikoista. Hyvä hyötypeli tai pelillistetty sovellus osaa hyödyntää monia eri mekaniikkoja oivaltavasti ja pelikokonaisuudelle asetettuja tavoitteita tukien!