Ensiksi opiskellaan ja sitten siirrytään työelämään – näin sitä on pitkään ajateltu. Nykyään työelämässä on kuitenkin opittava ja opiskeltava jatkuvasti, joten tuntuu erikoiselta miettiä oppimista ja työskentelemistä toisistaan riippumattomina asioina.

Työelämä on muuttunut merkittävästi. Karhun osa nykyisistä töistä – ja tietotyö kauttaaltaan – vaatii ongelmanratkaisua ja tilanteisiin sopeutumista vähän väliä. Oppiminen puolestaan on niin ongelmanratkaisun kuin sopeutumisenkin perusta. Lisäksi pitkät työsuhteet samassa paikassa ja samalla alalla ovat harvinaisempia kuin ennen. Työpaikan ja alan vaihto tietysti vaativat myös uuden oppimista.

Eikä oppimisen jatkuvuus koske pelkästään työntekijöitä, vaan yhtä lailla yritysten tulee pärjätäkseen elää tilanteiden mukaan ja olla valmiita muutokseen. Muutosvalmiudesta puhutaankin nykypäivän yritysten elinehtona.

Mika on puhunut podcastissamme moneen otteeseen oppimisen ja työskentelyn keskinäisestä suhteesta. Mikan podcast-vieraana ollut Karoliina Jarenko nosti esiin mielenkiintoisen huomion: usein oppimista ja työskentelemistä pidetään toisistaan erillisinä asioina. Menneisyyteen katsoessa tässä sinänsä onkin pohjaa. Ihmisillä on pitkään ollut opiskeluaika ja sen jälkeen hankittua tietoa hyödyntävä työelämä. Oppiminen ja soveltaminen. Nykyään on kuitenkin alati selvempää, että oppimista ja työskentelyä ei tulisi pitää erillään.

Yksi tapa, jolla nämä kaksi voidaan tuoda yhteen, on pelillistäminen. Pelillistäminen on itsessään monipuolinen työkalu, jolla voidaan tukea toimintaa tai oppimista halutunlaiseksi. Karoliina listasi podcast-jaksossa hyviä esimerkkejä siitä, miten oppimista voisi tehostaa pelillistämisellä: tavoitteiden selväksi tekeminen ja välietappien asettaminen, epäonnistumisille turvallisen ympäristön tarjoaminen sekä välittömän palautteen antaminen toimivat tässä. Nämä ovatkin peruspilareita pelillistämisessä ja näillä voidaan luoda vaikka perehdytyksestä motivoivaa ja aktivoivaa tekemistä. Lisäksi pelillistämisellä on mahdollista myös tukea työntekijöiden itseohjautuvuutta tarjoamalla keinoja tuoda omaa osaamista näkyviin. Kuten pelillistämisellä yleensä, mahdollisuuksia on monia.

Me olemme tehneet jatkuvaa työssä oppimista tukevan pelillisen ratkaisun, Logen. Talent Vectian kanssa tekemämme Loge on digitaalinen pelillinen alusta yritysstrategian jalkauttamiseen. Ryhmätyötaitoja harjaannuttavaa Logea pelataan tiimeissä. Tiimit saavat ratkottavakseen erilaisia työnkuvaansa tai yritysstrategiaan liittyviä tilanteita tai kysymyksiä, joihin heidän tulee pohtia, ehdottaa ja äänestää mielestään parhain vaihtoehto. Loge kerää tilastoja pelaajien pelikerroista ja luo niistä “etenemispolun”, josta pelaajat voivat tarkastella omaa kehittymistään. Pelaajat voivat antaa myös joka pelisessiosta palautetta, jota voidaan puolestaan käyttää pelin tehtävien ja sisältöjen parantamiseen. Lisää Logesta voit lukea täältä.