Pelillistäminen ja hyötypelit ovat läheisiä ilmiöitä. Yhteisestä rajapinnasta ja samankaltaisuuksista huolimatta, kummallakin on omat erityisalansa, jolla ne loistavat. Tässä artikkelissa pureudumme siihen, mitkä ovat kummankin vahvuudet.

Hyötypelissä käsitellään hyötysisältöä pelaamalla ja pelaamisen lomassa. Esimerkiksi hyvässä opetuspelissä oppisisällössä edetään pelaamalla ja oppisisällön sisäistämistä tarvitaan pelissä etenemiseen. Kyseessä on siis ihan kunnollinen peli kaikkine pelin piirteineen.

Jos sinua kiinnostaa kuulla enemmän, miten hyötypelit toimivat, olemme kirjoittaneet aiheesta perusteet käsittävän bloggauksen.

Pelillistämisessä jostain prosessista tehdään pelin kaltainen, mutta ei kuitenkaan peliä. Kuten pelillistämisen tutkijat Juho Hamari ja Kai Huotari esittävät, pelillistämisessä itse prosessiin ja sen tekemiseen liitetään pelimekaniikoita, joiden ideana on herättää prosessin tekijöissä pelaamisen kaltainen innostava kokemus. Näitä mekaniikoita ovat esimerkiksi etenemisen visualisoinnit, erityiset tavoitteet ja haasteet sekä palkitsemiset. Tarkoituksena pelillistämisessä ei ole niinkään opettaa, vaan motivoida ja tehostaa toimintaa. Pelillistämisellä voidaan kuitenkin kannustaa oppimaan ja parantamaan omia tietoja ja taitojaan.

Mikäli haluat kattavampaa kuvausta itse pelillistämisestä, olemme kirjoittaneet tästäkin aiheesta blogikirjoituksen kuin myös erilaisista pelillistämiskonsteista!

Milloin kannattaa valita hyötypeli?

Mitä tulee hyötypelin vahvuuksiin, on se parempi silloin, kun halutaan suoraan opettaa jotain tietoa tai taitoa. Esimerkiksi opetuskäytössä hyötypelit ovatkin varsin yleisiä. Opetettava asia voi olla niin terveystietoa, medialukutaitoa tai vaikka elämänhallintaa ja päihdekasvatusta. Tämän lisäksi hyötypeleillä voidaan mainostaa ja tiedottaa tuotteista, käsitellä ajankohtaisia asioita tai vaikka kannustaa liikkumaan. Mahdollisuuksia on varsin monia. Tärkeää on rajata ja esittää oppisisältö siten, että se on pelaajalle selkeä, tavoitteellinen ja looginen kokonaisuus, joka ei rönsyile.

Entä milloin pelillistäminen?

Pelillistäminen on puolestaan parempi, kun halutaan muuttaa tai tehostaa jo olemassa olevaa toimintaa tai ohjata tekemistä tietynlaiseksi. Se siis sopii hyvin esimerkiksi työelämän kenttään, ja montaa työelämän osa-aluetta kuten viestintää tai HR:ää voikin tehostaa pelillistämisellä.

Pelillistetty ratkaisu on myös helppo ottaa käyttöön pidemmäksi aikaa. Esimerkiksi juuri työtehtävien pelillistäminen tarkoittaa usein sitä, että pelillistetty sovellus otetaan käyttöön työpaikan arkeen. Tällöin sen käyttökin on pitkäaikaista ja hyödyt jatkuvia. Myös monet terveelliseen elämään tai terveyden edistämiseen ohjaavat pelillistetyt ratkaisut ovat usein tarkoitettuja käytettäväksi pitkällä aikavälillä, ja huolellisella suunnittelulla sen saavuttaminen onnistuukin.

Minkälaisille yleisöille pelillistäminen ja hyötypelit sopivat?

Hyötypelit sopivat hyvin lapsille ja nuorille, sillä pelit ovat heille jo valmiiksi tuttu formaatti ja heidän keskuudessaan suosittu viihdemuoto. Kuitenkin, jos kohderyhmänä on aikuiset, hyötypelistä saa myös heille erittäin hyvin sopivan oppimisvälineen, kunhan tämän ottaa suunnittelussa selkeästi huomioon. Lapsille ja aikuisille tulee useimmiten suunnitella varsin erilaiset pelit.

Koska pelillistäminen sopii varsin hyvin esimerkiksi tehostamaan työntekoa tai ratkaisemaan työelämän ongelmakohtia, se soveltuu hyvin työikäiselle yleisölle. Mutta samaten kuin hyötypelien kanssa, kohderyhmää tarkasti kuulemalla ja huomioimalla pelillistetyn ratkaisun voi yhtä lailla tehdä myös esimerkiksi lapsille ja koulukäyttöön.

Tärkeää on siis aina mahdollisimman tarkkaan määrittää kohdeyleisö ja käyttötarkoitus, jotta hyötypeli tai pelillistetty ratkaisu saadaan mahdollisimman hyvin räätälöityä sekä yleisölleen että tarkoitukselleen sopivaksi.