Pelit ja työ ovat pitkään tuntuneet hankalasti yhdistettäviltä, vaikka niiden yhdistelmällä voi saada paljon aikaiseksi. Työn pelillistämisellä voidaan esimerkiksi tehdä työstä tavoitteellisempaa, lisätä yhteistyötä, vähentää tiedon siiloutumista ja tuoda työntekijöiden ääni esille organisaatiossa. Kun hyödyt ovat selkeitä, miksi työn pelillistäminen on ollut hankala saada rullaamaan ja miten tämä hankaluus vältetään?

Anu Järvensivu luennoi 8.3.2019 Pelittääkö työ? -seminaarissa pelien ja työelämän ristiriitaisesta suhteesta. Ajatuksia herättävässä esitelmässään Anu kävi läpi työtä, pelejä ja työelämään tarkoitettuja hyötypelejä käsitteleviä tutkimuksia Suomessa.

Anu muun muassa esitti, että työelämään tarkoitetuilla hyötypeleillä ja työn pelillistämisellä on kosolti annettavaa työn tehostamiseksi, mutta pelit ja työ ovat pitkään nähty huonosti yhteensopivina. Pelaamista on pidetty joutavana humpuukina, joka ei kuulu työntekoon. Työn nimissä pelaaminen on herkästi herättänyt ennakkoluuloja ja ajatuksia pakkopullasta. Lisäksi “työpaikkapelit” on jo vanha käsite, jolla ei ole kovin positiiviset konnotaatiot. Se tarkoittaa alituiseen työn jatkumisen epävarmuuteen altistuneiden työntekijöiden juonittelua, kikkailua ja pelaamista oman työpaikkansa säilyttämiseksi.

Jos lähtökohdat ovat nämä, ei ole yllättävää, että työn pelillistäminen ei ole ottanut tuulta purjeisiin aiemmin. Asenteet ovat onneksi muuttumassa, ja pelillistämisen ja pelien motivointivoimaa ymmärretään jatkuvasti paremmin. Huolellisella pellistämisen suunnittelulla, toteutuksella ja käyttöönotolla voidaan kuitenkin vaikuttaa paljon siihen, miten organisaatiot ja henkilöstö ottavat sen vastaan.

Jotta pelillistäminen saadaan onnistuneesti työtä tehostavaksi osaksi organisaation toimintaa, tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Organisaation tulee tarkasti miettiä, mitä pelillistämisella lähdetään ratkaisemaan: mikä osa toimintaa vaatii tehostamista ja miksi?
  • Suunnittelussa tulee huomioida työntekijöiden toiveet ja tarjota heille mahdollisuuksia itse vaikuttaa omaan työkokemukseen
  • Pelillistetyn ratkaisun pitää tehdä työn merkitys ja vaikutus selväksi, jotta sen käyttäminen tuntuu merkitykselliseltä
  • Käyttöönottoon on panostettava: pelillistetty ratkaisu pitää tuoda arkeen työntekijöitä huomioiden, hyödyt ja tarkoitusperät selväksi tehden
  • Palautteen antamiselle tulee olla mahdollisuus pelillistämisratkaisua käyttäessäkin
  • Pelillistettyä ratkaisua pitää pystyä kehittämään palautteen pohjalta – eli kannattaa kehittää enemmänkin toimivaa palvelua kuin taianomaista kertaratkaisua

Kun pelillistäminen tehdään kunnolla suunnitellen ja läpi prosessin organisaation sisällä eri ääniä kuullen, on vastaanottokin sen mukainen. Ja tällöin myös pelillistämisen lukuisat hyödyt saadaan valjastettua käyttöön.

Hyvillä pelillistetyillä ratkaisuilla saadaan työn ja pelien sotakirves vihdoin haudattua.