Tällä viikolla julkaistiin jälleen uusi Pelaajabarometri, Tampereen yliopiston julkaisema laajamittainen läpileikkaus suomalaisten pelaamiseen. Tämän vuoden barometrissä oli kosolti kiinnostavia huomioita, ja tässä kirjoituksessa tarkastelemmekin näistä muutamaa digipelaamiseen liittyvää.

Mikäli Pelaajabarometri 2020 ja sen tulokset kiinnostavat enemmänkin, löydät julkaisun kokonaisuudessaan täältä.

 

Suomalaisista todella iso osa pelaa

Pelaaminen on totisesti nykyään koko kansan hommaa: pelaajabarometriin vastanneista 98,2 % pelaa pelejä edes joskus. Digitaalisia pelejä pelaa 78,7 %, mikä sekin on valtava osuus. Jos joskus pelaamista pidettiin pienten piirien harrastuksena, ollaan nykyään jo hyvin kaukana siitä.

 

Suhtautuminen pelaamiseen on sekä myönteistä että kielteistä

Pelaajabarometrin vastanneista 51,4 % piti pelaamista hyödyllisenä, kun taas haitallisena sitä piti 43,8%. Sekä hyödyllisenä että haitallisena pelaamista sitä piti 19,6 %.

Vaikka suurin osa pitääkin pelaamista hyödyllisenä, on haitalliseksi sen kokevien määrä ainakin minun silmiini melko korkea. Toisaalta, ei käy kieltäminen, etteikö pelaamisesta voi koitua haittaa, mutta näin se ei ehdottomalla enemmistöllä onneksi ole (kts. seuraava otsikko ja kappale) ja pelaamisen haitatkin ovat hyvin vältettävissä.

 

Digitaaliset pelit aiheuttavat onneksi vain harvalle ongelmia arjessa

Barometriin vastanneista vain harvalle on koitunut pelaamisesta ongelmia arkeen. Vastanneista 86,4 % kertoi, etteivät digitaaliset pelit ole aiheuttaneet heille rahan tai ajan käytön ongelmia. Tämä on ainakin minun mielestäni hyvä tulos.

Ongelmia ei kuitenkaan olisi hyvä koitua kenellekään, joten siinä mielessä työnsarkaa on. Esimerkiksi eniten ajankäytön ongelmia on ollut nuorimmalla vastaajaryhmällä eli 10-19-vuotiailla: heistä 20,2 % oli kohdannut ongelmia tällä saralla ja 6,5 % kohdannut näitä toistuvasti. Lisäksi nelikymppisillä ajankäyttöön liittyvien ongelmien kohtaaminen oli noussut 10,5 prosenttiin aiemmasta 3,7% tuloksesta. Samalla ryhmällä myös pelaamisen rahankäyttöön liittyvät ongelmat olivat lisääntyneet.

Ongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on hyvä pelikasvatus ja tukitoiminta paikallaan. Pelikasvatuksesta on saatavilla hyvin tietoa pelikasvatus.fi-sivulta ja täältä löytyvistä Pelikasvattajan käsikirjoista, ja mekin olemme julkaisseet aihetta käsittelevän bloggauksen. Peliongelmien tukitoimintaa puolestaan tarjoaa Pelirajaton ja Digipelirajaton.

 

Korona-aika on lisännyt pelaamiseen käytettyä aikaa, mutta rahankäyttöä ei

Ei liene yllätys, että koronaviruksen aiheuttama kotioleilu on vaikuttanut suomalaisten pelaamiseen. Barometrissä digitaalisten pelien aktiivisista pelaajista 42 % kokee pelaamisen lisääntyneen poikkeusaikana. Mielenkiintoisesti peleihin ei olla upotettu samassa suhteessa enemmän rahaa. Päinvastoin, rahankäyttö on ollut jopa hieman vähäisempää. Kenties koronan langettama kotiaresti on saanut pelaajat syventymään niihin peleihin, joita jo löytyy. Mielenkiintoinen huomio barometrin tuloksista on myös se, että poikkeusaika on lisännyt rahapelien pelaamista, mutta tämänkin rahankäytössä on koettu enemmän vähenemistä kuin kasvua.

 

Opetuspelejä pelataan enemmän kuin ennen

Vuoden 2018 barometrissä ainakin joskus opetuspelejä pelanneita oli 14 prosenttia, kun tänä vuonna niitä oli jo 18,8 %. On hyvin todennäköistä, että korona-vuosi on osaltaan vaikuttanut tähän, kun opetus on siirtynyt enemmän kotiin ja digipainotteiseksi. Näin spekuloitiin myös itse barometrissäkin. Lisäksi barometrissä arvioitiin potentiaaliseksi syyksi myös opetuspelien käytön yleistymistä kouluissa ihan ylipäätään. Erilaiset digiratkaisut ja oppimisen tueksi rakennetut opetuspelit tulevat uskoaksemme alati isommaksi osaksi opetusta, ja opetuspelien käytön kasvu heijastelee tätä trendiä. Eniten opetuspelien pelaaminen oli kuitenkin lisääntynyt nelikymppisillä ja tätä vanhemmilla, ja tähän barometrissä epäiltiin syyksi poikkeusaikana lisääntynyttä lasten ja lastenlasten kanssa pelaamista.

Yhtä kaikki, me NordicEdun pelimaakarit olemme tietenkin tyytyväisiä yhä useamman pelaajan löytäessä opetus- ja hyötypelien pariin.