Uusperheen arki on vähintäänkin sanottuna uuden oppimista ja sopeutumista täynnä. Suomen uusperheiden liiton Stepping-hanke ja sen järjestämät StepApp-valmennukset tukevat uusperheitä uudenlaisen elämän järjestelyssä ja sujuvoittamisessa. Osaksi StepApp-valmennuksia tarvittiin myös pelillinen mobiilisovellus, jonka me pääsimme toteuttamaan yhdessä Suomen uusperheiden liiton kanssa. Tässä kirjoituksessa kerromme StepApp-sovelluksen synnystä ja haastattelemme Stepping-hankkeen Elisa Jyllikoskea asian tiimoilta.

Stepping-hanke on Suomen uusperheiden liiton luotsaama kehittämishanke, joka toteutetaan vuosina 2018–2020. Hankkeen tavoitteena on luoda uusperheiden arkea helpottava mobiiliavusteinen StepApp-valmennus, jossa käsiteltäviä teemoja ovat menneisyyden vaikutukset uusperheeseen, uusperhevanhemmuus, perheytyminen, lapset ja nuoret uusperheessä sekä parisuhde. Tähän valmennukseen kuuluu niin  sekä ryhmäkokoontumisia kuin koko perheen käyttöön suunnitellun StepApp-sovelluksen käyttöä.

Loimme yhdessä Stepping-hanketiimin kanssa tämän valmennukseen kuuluvan StepApp-sovelluksen. Tämä sovellus tukee valmennuksen kokonaisuutta ja antaa koko perheelle tehtävää ja mietittävää ryhmäkokoontumisten välille. Näin sovellus aktivoi ja tukee valmennettavia heidän omassa arjessaan.

Aluksi perhe luo ryhmän sovellukseen, jonka jälkeen he pääsevät käymään läpi valmennuspolkua ja sen viikottaisia sisältöjä. Tällä valmennuspolulla on harjoitteita,  vinkkitauluja, faktakornereita ja videoita vanhemmille sekä minipelejä lapsille. Lisäksi StepApp-sovelluksessa perheenjäsenet voivat kirjata mielialojaan päiväkirjamaisesti sekä vastata viikottaisiin kuulumiskyselyihin.

Kysyimme Stepping-hankkeen hankepäälliköltä Elisa Jyllikoskelta muutaman kysymyksen hankkeeseen ja StepApp-sovellukseen liittyen.

Elisa, haluatko valottaa Stepping-hankkeen taustoja ja tarkoitusperiä?

Suomen Uusperheiden Liitossa on tehty työtä uusperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi jo yli 20 vuotta. Kuulemme jatkuvasti viestiä kentältä sekä perheiltä että perheitä kohtaavilta ammattilaisilta, että uusia työmuotoja työhön tarvitaan. Tarve uusien ennaltaehkäisevien työmuotojen kehittämiseen nousi siis suoraan asiakkaiden tarpeista. Pohdimme myös sitä, miten voisimme aidosti tukea koko perhettä, ja totesimme, että esimerkiksi nuoria on vähän vaikea saada osallistumaan johonkin ryhmätoimintaan. Siitä se ideointi sitten lähti.   

Miten päädyitte ideaan pelillisestä sovelluksesta osana valmennusta?

Valmennukseen haluttiin nivouttaa perheytymistä edistävä sovellus yksinkertaisesti siitä syystä, että monessa perheessä erilaisten appien käyttäminen on tätä päivää.  Tuntui luontevalta tässä ajassa siirtää uusperheiden liitossa oleva tietotaito myös sinne, missä perheet (ja etenkin nuoret) muutenkin aikaansa osittain viettävät. Myös ammattilaisille haluttiin luoda heidän työskentelyä helpottava väline, joka auttaa heitä omassa työssään tukemaan perheitä vieläkin tehokkaammin.

Miten pelillinen sovellus on toiminut osana valmennusta?

Sovellus on toiminut oikeastaan aika hyvin, ja keräämme koko ajan palautetta sen toimivuudesta ja sisällöistä. Sovellus toimii mielestämme ihan moitteettomasti. Kehitettävää toki vielä on kuten kuuluukin olla kehittämisvaiheessa, mutta etenkin sovelluksen sisältämät lyhyet videoklipit ja sovelluksen harjoitukset koko perheelle ovat olleet käyttäjille mieluisia. Ja yllättäen kaikille käyttäjäryhmille (aikuiset, lapset, nuoret) suunnattu kyselytoiminto on saanut myös kiitosta. Lisäksi sovellus saa kovasti kiitosta sen grafiikasta, jonka ideointiin on osallistunut iso porukka käyttäjiä. Lapset toivovat sovellukseen tietenkin vieläkin enemmän pelillisyyttä.

Mitä Stepping-hankkeella ja StepApp-valmennuksilla siintää horisontissa?

Tietenkin toivomme, että rahoittajamme (STEA) näkee työmme niin tärkeänä, että saamme jatkaa tätä työtä myös hankekauden jälkeen. Toiveemme on, että StepApp-valmennuksia voitaisiin levittää koko Suomessa toimivaksi perhetyön muodoksi osaksi perhepalveluita. Tämä hanke on meidän hanketiimin mielestä erittäin mielenkiintoinen, ja myös verkostossamme ollaan kiinnostuneita tekemästämme työstä. Lisäksi meillä on tässä matkan varrella tullut lisää ideoita niin sovelluksen jatkokehittämiseen kuin uusienkin sovellusten suhteen. Digitaalisten palvelujen kehittäminen on jo nyt ja tulee olemaan osa sosiaalityön arkea, ja on kiinnostavaa olla siinä mukana.

Suuret kiitokset Elisalle vastauksista! Meille oli ilo olla osana tätä projektia. Lisää Stepping-hankkeesta ja StepApp-valmennuksista voi lukea täältä.