Työn johtaminen on murroksessa, jossa tyypillinen johtaja-esimies-asetelma vastaa liian hitaasti muutoksiin ja nopeasti eläviin työtilanteisiin. Korostamalla työntekijöiden roolia asiantuntijoina voidaan vastata moderneihin vaatimuksiin paremmin ja nopeammin – ja pelillistämisellä voidaan tuoda tämän asetelman hyödyt huippuunsa.

Ihmisten ja työn johtaminen on valtavan murroksen edessä. Jo vuosisatoja on ollut käytössä toimintamalli, jossa johtaja ja esimies tietävät mitä seuraavaksi pitää tehdä, miten asioihin pitää reagoida ja mikä on oleellista ja mikä puolestaan epäoleellista. Staattisessa maailmassa tällainen toimintatapa on ollut hedelmällinen, koska kokemus on kertynyt pitkän aikavälin kuluessa ja muutokset ovat olleet hitaita ja rauhallisia, jolloin myös muutokseen reagoimiseen on jäänyt suunnitteluaikaa.

Olemme kuitenkin siirtymävaiheessa aikaan, jossa digitalisaation mukanaan tuoma muutosvauhti yltää jokaiselle inhimillisen toiminnan alalle. Ohjelmistot päivittyvät, toimintatavat uudistuvat, informaation määrä lisääntyy – lista voisi jatkua loputtomiin.  Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että muutoksiin täytyy myös reagoida nopeammin. Tarpeet, käyttötarkoitukset, ohjeistukset ja muu sellainen toiminta, joka ennen vaati johdolta ja esimiehiltä pohtimista ja suunnittelua, pitääkin yhä useammin tehdä hetkessä.

Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että työntekijän rooli asiantuntijana korostuu. Yhä suurempi määrä päätöksiä on tehtävä arkityön ohessa ja yhä useammin muutoksia on vietävä käytäntöön välittömästi. Jos ennen johtaminen määritteli kuinka työ muuttuu, määrittelee työ tulevaisuudessa, kuinka johtaminen muuttuu.

Koska muutos on nopeaa, myös muutoksen mukanaan tuomien löydöksien, toimintamallien ja uuden informaation jalkautuminen sekä sen jalostaminen pitää olla nopeaa. Ihminen ihmiselle -johtamiselle on tässäkin ajassa paikkansa, mutta subjektiivisuudessaan siinä on myös sudenkuoppansa. Kuka saa informaation ensimmäisenä? Kuinka paljon kukin saa informaatiota? Missä muodossa se tulee? Nämä ja lukemattomat muut kysymykset tulevat vastaan, koska ihminen on aina subjektiivinen vaikka informaatio olisikin objektiivista. Henkilöiden välinen suhde vaikuttaa aina.

Tähän uuteen maailmaan pelillistämisellä on annettavaa. Pelillisyyden keinoja käyttämällä esimerkiksi muutos voidaan demokratisoida. Koska uuteen sisältyy aina merkittävä määrä valintoja, joita yksilöiden pitää tehdä arjessaan, peleistä tutuin keinoin näistä voidaan tehdä läpinäkyviä ja toivotunlaisista valinnoista voidaan palkita. Näin kaikki voivat tehdä vaikka ”vääriä valintoja” turvallisessa ympäristössä ja säilyttää kuitenkin roolinsa autonomisena päätöksentekijänä.

Kuten Internet kokonaisuudessaan on demokratisoinut informaatiota maailmanlaajuisesti, voidaan pelillistämällä tuoda yhä enemmän tasa-arvoa johtamiseen.