Pääsykokeet ovat hakijoille aina kova paikka. Monenlaista koulutusta ja valmennuskurssia on tarjolla, mutta kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua niihin. Turkulainen yritys heiway halusi tasapuolistaa valtakunnalliseen kasvatustieteen valintakokeeseen eli VAKAVA-kokeeseen hakevien mahdollisuuksia julkaisemalla kohtuuhintaisen ja monipuolisen valmennussovelluksen. Tämä blogikirjoitus käsittelee meidän ja heiwayn yhteistyötä ja Vakavasti-sovelluksen syntyä ja kehitystä. Haastateltavina ovat heiwayn yhtiönaiset Oona Heiskala ja Tinja Heimo.

VAKAVA-koe on vuosittainen valtakunnallinen yliopistojen kasvatustieteen valintakoe. Valintakoetta varten järjestetään valmennuskursseja, mutta kaikki eivät kuitenkaan pääse niihin yhtä helposti osallistumaan: osa asuu kaukana pienemmillä paikkakunnilla, osalta ei puolestaan liikene rahaa kurssimaksuihin. Tämä takia heiway halusi tasapuolistaa hakijoiden valmentautumismahdollisuuksia tarjoamalla vuoden 2016 koetta varten digitaalisen valmennustyökalun, joka olisi erittäin helposti saatavilla ja johon kaikilla olisi varaa. He pyysivät meitä tekemään teknisen toteutuksen tähän työkaluun, Vakavasti-pelisovellukseen. Vakavasti sisälsi satoja monivalintakysymyksiä vuoden 2016 valintakoemateriaalista. Erilaisia pelityylejä oli kolme; rauhallinen Tavis, haastava Äkkikuolema ja 200 kysymystä sisältävä All-in. Pelaajan vastaukset tilastoituivat sovelluksen sisälle taitotason ja kehityksen näkemiseksi sekä ongelmakohtiin keskittymisen mahdollistamiseksi.

Tänä vuonna järjestetään jälleen uusi VAKAVA-koe, joten puimme heiwayn kanssa taas työhaalarit ylle ja päivitimme sovelluksen ajantasaiseksi ja entistä ehommaksi. Kysyimme heiwaylaisilta muutaman kysymyksen valmennussovellukseen liittyen.

Olette itse VAKAVA-kokeen aikanaan tehneitä, nyt jo valmistuneita opettajia. Mistä Vakavasti sai alkunsa? Vaikuttivatko omat kokemuksenne valintakokeesta sovelluksen luomiseen?

Vakavasti sai  alkunsa  turkulaisen Cafe Artin terassilla kesällä 2015 pohtiessamme minkälaista uudenlaista toimijuutta haluaisimme kokeilla meitä molempia kiehtovalla opetus- ja kasvatusalalla. Ajatukset kääntyivät nopeasti korkeakoulutukseen ja erityisesti sinne hakeutumiseen. Sen hetken korkeakouluvalmentautuminen oli kapea-alaista, kallista ja tietyille paikkakunnille keskittynyttä, ja tätä suuntausta halusimme ryhtyä muuttamaan. Monella on kuitenkin tarve saada vahvistusta ja luottamusta omaan osaamiseensa, ja uskomme Vakavasti-sovelluksen tarjoavan juuri tämän tyyppistä tukea kasvatusalalle hakevalle.

Omat ammattimme ja koulutustaustamme toki luontevasti johtivat meidät tekemään valmennussovelluksen juuri kasvatusalalle ja ovat olleet hyödyksi koko projektin ajan.

Vakavasti on valmennussovellus VAKAVA-kokeisiin.

Millaista tämän projektin toteutus oli? Miten yhteistyö meidän kanssamme sujui?

Yhteistyöhön NordicEdun kanssa olemme enemmän kuin tyytyväisiä – teitte meidän osuutemme toteuttamisen meille hyvin helpoksi. Luottavaisin mielin asennoiduimme omaan rutistukseemme tietäessämme tekniikan toimivan ja avun olevan lähellä. Koodaamisen untuvikkoina olimme ensitapaamisesta alkaen helpottuneita ja vakuuttuneita huomatessamme, että ymmärsitte tarpeemme ja toiveemme niin selkeästi. Tekninen toteutus ja ohjelman toiminnot olivat alusta asti ja ensimmäisistä malleista alkaen juuri sitä tyyliä, jota olimme halunneet, ja käytettävyys juuri tarpeisiimme vastaavaa – tästä olemme saaneet myös sovelluksen loppukäyttäjiltä paljon kiitosta. Käyttäjälle näkyvät selkeät toiminnot sekä yksinkertaisen kaunis taitto miellyttävät visuaalista silmäämme ja nostavat sisällön tehokkaasti esille, jolloin sovellus pääsee parhaiten oikeuksiinsa mieluisana opiskelun apuvälineenä. Yhteistyö oli joustavaa ja sujui tehokkaalla ja ihanan rennolla otteella!

Millaista palautetta olette saaneet sovelluksesta itse hakijoilta? Oletteko kuulleet, että joku olisi päässyt juuri Vakavasti-sovelluksen ansiosta sisään opiskelemaan?

Sovellusta on kiitelty sen ilmestymisaikataulusta, nykyaikaisuudesta, visuaalisesta ilmeestä sekä helppokäyttöisyydestä. Mieltämme ovat lämmittäneet kaikki saamamme palautteet. Esimerkiksi eräs hakija lähestyi meitä kiitellen valmennusvaihtoehdosta, johon myös kiireisellä yksinhuoltajalla on mahdollisuus. Viime syksynä, kun yliopisto-opinnot olivat jo alkaneet, saimme viestin hakijalta, joka on nyt onnellinen opettajaopiskelija omien sanojensa mukaan sovelluksemme ansiosta. Tällaiset tarinat ja palautteet innostavat tekemään tätä työtä jatkossakin.

Tuleeko Vakavasti auttamaan hakijoita myös ensi vuonna?

Aika näyttää, mikä meidän ja pääsykoemateriaalin tulevaisuus tulee olemaan, mutta tällä hetkellä emme näe mitään syytä olla ottamatta Vakavasti myös ensi vuonna.

Kiitokset Tinjalle ja Oonalle vastauksista!