Parhaimmillaan hyötypelit ja pelillistäminen muuttavat kaikenlaisen tekemisen innostavaksi elämykseksi herättäen sisäisen motivaation ja tekemisen ilon. NordicEdun toteuttamat ratkaisut ovat asiakas- ja tarvelähtöisiä. Tekemisen keskiössä on niin asiakasyritysten liiketoiminnan ja prosessien ymmärrys, kuin kohderyhmän osallistaminen mukaan pelin kehittämiseen heti ensiaskelista alkaen.

 

Hyötypelien ja pelillistettyjen ratkaisujen tekeminen vaatii kokonaisvaltaista osaamista monelta eri osaamisalueelta. Työ tehdään tarkasti suunnitellen sekä projektin elävä tilanne alati huomioon ottaen. Kaikki projektimme tehdään suomalaisella ammattitaidolla ja osaamisella – emme siis ulkoista toteutusta kaukomaille.

 

Autamme kokonaisvaltaisesti ensimmäisen idean sparrailusta aina valmiin mobiili- tai verkkopalvelun julkaisuun ja sen yli. Suunnittelemme, toteutamme, ylläpidämme ja koulutamme.

SUUNNITTELU

TOTEUTUS

YLLÄPITOPALVELUT

KOULUTUS

PELILLISTÄMINEN

 

Pelillistämisen tarkoituksena on tuoda peleille tyypillistä elämyksellisyyttä ympäristöihin, jotka eivät totutusti liity peleihin, kuten verkkopalveluihin, oppimiseen, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon sekä työelämään. Pelillistämisen avulla ihmisiä ohjataan merkityksellisten toimintojen suorittamiseen, tuetaan tärkeiden tavoitteiden saavuttamista ja osallistetaan yhdessä tekemiseen. Pelillistämisen avulla voidaan esimerkiksi kannustaa pitkäjänteisyyttä vaativissa tehtäviä, jotka normaalisti palkitsevat vasta pitkän ajan kuluttua.

Pelillistäminen on pelisuunnittelua vastaava prosessi, jossa suunnitellaan palvelujärjestelmiä, jotka kannustavat tietynlaiseen toimintaan ja jotka viehättävät ja tempaavat mukaansa samoin psykologisin keinoin, mitä peleissä käytetään. Pelillistämisessä hyödynnetään pelisuunnittelun elementtejä ja palkitsemismekaniikkoja, kuten tavoitteita, pistetä, ansiomerkkejä ja tarinan kerrontaa, mutta parhaimmillaan myös palvelumuotoilun monipuolisia menetelmiä jouhevan käyttökokemuksen aikaansaamiseksi.

Lopputuloksena ei siis synny peliä, vaan kohteena olevasta palvelusta, järjestelmästä tai toiminnasta tehdään itsessään kokonaisvaltaisesti vetovoimaisempaa. Pelillistämisen avulla kasvatetaan palvelujärjestelmän arvoa ja lisätään tekemisen motivoivuutta. Olennaista on hyödyntää keinoja ja elementtejä, jotka tuntuvat merkityksellisiltä käyttäjille. 

Miksi pelillistäminen toimii?

 • Luo elämyksellisyyttä, hauskuutta ja nautittavuutta
 • Lisää tekemisen motivoivuutta
 • Ohjaa, tukee, kannustaa ja palkitsee
 • Konkretisoi tavoitteita pitkissä tai abstrakteissa kokonaisuuksissa
 • Osallistaa ja mahdollistaa yhteisöllisen kehittymisen

HYÖTYPELIT

 

Pelit ovat leikkimisen kaltaista tekemistä, jotka muodostuvat itse osallistumisesta, tavoitteista, säännöistä ja palautejärjestelmästä. Pelejä, joilla on jokin suurempi tavoite kuin hauska ajankulu, kutsutaan hyötypeleiksi. Tällöin pelaamisen tarkoituksena on saavuttaa hyöty, joka voi olla vaikka taidon oppiminen. Tunnetuimpia hyötypelien muotoja ovatkin opetuspelit, mutta hyötypelejä voidaan käyttää myös esimerkiksi terveyden edistämiseen, mainostamiseen, henkilöstön kouluttamiseen tai työtapojen kehittämiseen. Hyötypelejä käytetään lisääntyvässä määrin eri aloilla raskasteollisuudesta palvelutuotantoon niiden osallistavuuden, mukaansatempaavuuden ja simulointikyvyn vuoksi.

Hyvässä hyötypelissä sisältöjä käydään läpi pelaamalla ja läpikäytyjen sisältöjen sisäistämistä ja soveltamista tarvitaan pelissä etenemiseen. Näin herätetään sisäinen motivaatio edetä, ymmärtää ja oppia pelin käsittelemä aihe. Selkeä ja kertautuva sisältö sekä taitava palautteen anto ja pelisession purku takaa laadukkuuden. Lisäksi pelin on oltava sopivan haastava sekä riittävän muttei liian viihdyttävä. Tarkoituksena on tehdä mahdollisimman hyvä hyötytavoitetta edistävä peli valitusta aihepiiristä ja sisällöstä.

Mihin tahansa käyttöön ei kannata tehdä hyötypeliä: jos laaja pelikokonaisuus ei ole tarpeellinen vaan tekeminen ja prosessit ovat tärkeämpiä, on pelillistäminen parempi vaihtoehto. 

Miksi hyötypelit toimivat?

 • Peli aktivoi ja osallistaa
 • Peli esittää tavoitteen ja haastaa pyrkimään siihen
 • Peli antaa jatkuvasti palautetta ja kannustaa toistamaan tai jatkamaan
 • Peli mahdollistaa eriytetyn etenemisen omien valintojen avulla
 • Peli kehittää taitoja ja tiedon jäsentämistä

”Työnteko NordicEdun kanssa on ollut mutkatonta. Yhteinen sävel suunnitelmiemme toteuttamiseksi löytyi heti ja ratkaisujen pohtiminen on sujunut loistavasti yhdessä. Kynnys ottaa yhteyttä on matala ja apua tai ideoita on aina löytynyt.”

MITEN ME TEEMME PELILLISTETYT RATKAISUT

Meiltä taittuu niin ideointi, yhteissuunnittelu työpajoissa kuin konseptien  ja projektikuvausten laatiminen. Toteutuksessa pystymme hoitamaan kaiken omalla porukalla: monipuolinen tiimimme osaa laajasti erilaisia ohjelmointikieliä sekä taitaa erilaiset grafiikkatyylit. Vankan kokemuksemme pohjalta osaamme kiertää hyötypelien ja pelillistämisen tekemisen sudenkuopat ja tehdä laadukkaita, innostavia sekä kohtuuhintaisia oppimis- ja pelillistämistuotteita. Lisäksi takaamme toteutuksiemme toimivuuden vuodeksi julkaisusta eteenpäin.
Projektin aloitus
 • Aloitetaan yhteisillä suunnittelupalavereilla.
 • Tarkennetaan tavoitteet, toiveet, roolit, aikataulut ja budjetti.
 • Rajataan kohderyhmä.
Suunnittelu ja konseptointi
 • Järjestetään suunnittelutyöpajoja ja yhteissuunnittelua eri kokoonpanoissa.
 • Määritellään tavoitellut ominaisuudet, toiminnot ja alustat.
 • Kootaan sisällön pohja ja visualisoidaan konsepti koko tiimin nähtäväksi.
Kehitys iteraatio kerrallaan
 • Toteutetaan osio kerrallaan isommista ominaisuuksista yksityiskohtaisempiin.
 • Testautetaan tiimillä ja kohderyhmällä jatkuvaa vuoropuhelua ylläpitäen.
 • Tarkennetaan suunnitelmaa tiedon ja kokemusten karttuessa.
Kohti valmista tuotetta
 • Hiotaan peliä kohderyhmätestausten perusteella.
 • Listataan uudet ideat tulevaisuuden jatkokehitystä varten.
 • Dokumentoidaan ja valmistaudutaan julkaisuun.
Julkaisu ja ylläpito
 • Julkaistaan peli sovituille alustoille ja koulutetaan taustatyökalujen käytössä.
 • Tarjotaan ylläpito sekä tukea ja apua mahdollisissa ongelmatilanteissa.
 • Valmistellaan päivityksiä ja jatkokehitystä.

Blogiteksteistämme löydät vielä lisää tietoa peliprojektien etenemisestä. Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja kertoa tarkemmin juuri sinun ideastasi ja tarpeistasi. Voit myös jättää meille suoraan tarjouspyynnön!