Työ: A-Mobi – mobiilissa toimiva tilauskeräilytyökalu

Asiakas: A-laiturit

Projektin osa-alueet: käyttöliittymäsuunnittelu, graafinen suunnittelu, ohjelmointi (Unity, C#), testaus

Julkaistu: kesällä 2019

A-Laiturit otti vanhana asiakkaana yhteyttä meihin alkuvuonna 2019 ja pyysi meiltä tarjousta varastokeräilyratkaisusta. Projektin tuloksena syntyi A-Mobi: lähiverkossa toimiva A-Laitureille räätälöity tilauksenhallintasovellus.
Konsta

Konsta

Ohjelmistokehittäjä

A-Laiturit on NordicEdun historiassa merkittävä asiakas: heille toteutettu A-Tab-sovellus oli yksi ensimmäisistä projekteista, joita NordicEdu pääsi toteuttamaan. Olikin erityisen hienoa, kun A-Laiturit otti vanhana asiakkaana meihin yhteyttä ja pyysi tarjousta räätälöidystä varastokeräilysovelluksesta. Tämän sovelluksen tavoitteena oli varastokeräilyn sisäisten virheiden minimointi sekä tilausten hallinnan parantaminen.

A-Laitureilla oli valmis visio, jonka pohjalta meidän oli helppo lähteä kehittämään ratkaisua yhteistyössä. Jo projektin alusta lähdettiin tekemään varmaa versiota 1.0, jonka päälle olisi ajan myötä helppo laajentaa jatkokehitysprojekteilla.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Projektille määritettiin kolme selkeää lähtökohtaa:

  1. Varmuudella, yksinkertaisuudella ja toimivuudella A-laitureiden tarpeisiin sopiva tuote.Tuote tuli olemaan suoraan kytköksissä A-Laitureiden liiketoimintaan, joten toiminnan oikeellisuus ja luotettavuus olivat ensiarvoisen tärkeitä.
  2. Käyttäjät osana suunnitteluprosessia. A-Laitureiden varastotyöntekijöiden tuli olla mukana sekä tuotteen suunnittelussa että testauksessa läpi projektin.
  3. Budjetti tarkasti hallinnassa. A-laitureille oli tärkeää, ettei tuntiveloituksella tehtävä projekti paisuisi odotettua suuremmaksi.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Projekti aloitettiin yhteisellä määrittelyvaiheella. Tässä määritimme, mikä kehitettävässä tuotteessa on olennaista ja millä tavoin se saadaan vastaamaan parhaiten A-laitureiden tarpeita sekä sopimaan heidän liiketoimintaansa. Tuotteen määrittelyyn ja suunnitteluun osallistui myös A-laitureiden varastotyöntekijöitä, jotta heidän äänensä ja toiveensa saatiin toteutuksessa varmasti esille.

Projekti eteni suoraviivaisesti ja jatkuvaa kommunikointia ylläpitäen. Me vastasimme teknisestä toteutuksesta ja A-laiturit tuotteen testauksesta ja laadunvarmistuksesta. Viestimme käytetystä budjetista ja töiden etenemisestä säännöllisin raportein, jotta A-laitureilla olisi koko ajan käsitys projektin ja budjetin tilasta.

Koska kommunikointi asiakkaan kanssa oli sujuvaa ja läpinäkyvää, osattiin projektissa puuttua myös kehityksen mahdollisiin ongelmakohtiin ja riskeihin tarpeeksi ajoissa. Kun projekti saatiin maaliin ja tuote oli valmis, sekä A-Laiturit että NordicEdu olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ja sen tuloksiin.

RATKAISU

Yhteistyön tuloksena valmistui varastonkeräilysovellus A-Mobi. Tällä sovelluksella A-Laitureiden varastotyöntekijät hoitavat tilausten mukaisten tuotteiden keräilyn huomattavan varmasti ja helposti. Tilauksen viivakoodin luettua pystyy tuotteet merkitsemään omalta älylaitteeltaan kerätyksi sekä tekemään suoraan merkintöjä, jos poikkeavia tuotteita tai määriä kerättiin tilaukseen. Sovellukseen kehitettiin toiveiden mukaan seuraavat erityispiirteet:

  • Viivakoodin luku. Tuotteen toiminnallisuuden ytimessä oli kyky lukea viivakoodi sekä paperiselta tilaukselta että tuotteiden hyllypaikoilta.
  • Varma tietokantakommunikointi lähiverkon yli. Tuotteen piti toimia sulavasti ja ennen kaikkea varmasti A-Laitureiden tilaus- ja tuotetietokannan kanssa. A-Laitureiden lähiverkko koettiin tähän sopivaksi ympäristöksi.
  • Microsoft Access-yhteensopivuus. Sovelluksella haluttiin hyödyntää Microsoft Accessin jo olemassaolevia tulostepohjia. Tämä otettiin osaksi toteutusta takaamalla ja toteuttamalla Access-yhteensopivuus sekä tulostustoiminnallisuus.

JULKAISU

A-Mobi toimitettiin A-Laitureiden käyttöön syksyllä 2019. Valmiiseen tuotteeseen oltiin molemmin puolin tyytyväisiä, ja yhteistyömme on jatkunut projektin jälkeenkin.

Erityisen hyvänä ja tärkeänä koimme sen, että NordicEdu oikeasti kuunteli mitä halusimme. Helposti mopo lähtee keulimaan ja tulee turhia rönsyjä – nyt nämä pysyivät hallinnassa. Ei puhuttu vain “nörttiä”, vaan siten, että myös me pysyimme tilanteesta kärryillä.

Jorma Koski, A-Laiturit