Työ: Kaksi Kotia – monipuolinen apuväline eronneille perheille

Asiakas: Ensi- ja turvakotien liitto

Projektin osa-alueet: sovelluksen suunnittelu ja ideointi, käytettävyyssuunnittelu, graafinen suunnittelu, ohjelmointi (Angular)

Julkaistu: joulukuussa 2019

Kun vanhemmat eroavat, lapsen arki jakaantuu yleensä kahteen kotiin. Tämä voi aiheuttaa uusia haasteita arjen asioista sopimisessa sekä viestimisessä. Ensi- ja turvakotien liitolla haluttiin tarjota eronneille lapsiperheille digitaalista apukeinoa yhteistyövanhemmuuden tukemiseksi ja erotilanteen haasteisiin. Näin sai alkunsa Kaksi Kotia -sovellus, jonka me toteutimme heidän kanssaan.
Lassi

Lassi

Projektinjohtaja

Rami-Roope

Rami-Roope

Ohjelmistokehittäjä

Tiina

Tiina

Grafiikka

Sami

Sami

Ohjelmistokehittäjä

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Eronneiden lapsiperheiden tukeminen on yksi osa ETKL:n laaja-alaista toimintaa.

Vuoden 2019 alkupuolella ETKL:lla haluttiin luoda digitaalisia apuvälineitä heidän työnsä tueksi. Ideana oli luoda sovellus eronneiden lapsiperheiden arjen sujuvoittamiseksi. Idealle tarvittiin toteuttajaa, ja me saimme tämän kunnian.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITEET

Sovelluksen lähtökohtana oli luoda työkalu tueksi tilanteisiin, joissa lapsen arki jakaantuu kahteen kotiin. Sovelluksen tulisi tukea  arjen suunnittelua ja helpottaa lapsen asioista sopimista. Tässä sovelluksessa tulisi olla yhteinen kalenteri, jonka avulla perheenjäsenet pystyisivät esimerkiksi sopimaan milloin lapset ovat kunkin vanhemman luona. Lisäksi sovelluksella tulisi voida jakaa viestejä ja esimerkiksi kuitteja vaikkapa lapsen harrastusmenoista ja todistuksia.

Tärkeää oli myös tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille räätälöity kokemus: lasten ei esimerkiksi tarvisi nähdä keskustelua kuluista ja lapsilla olisi juuri heille tarkoitettua tiedollista sisältöä luettavissa sovelluksesta. Aikuisille olisi puolestaan omat heille relevantit sisältönsä. Sisältöjä olisi myös hyvä pystyä muokkaamaan ja lisäämään tarvittaessa, jotta ne pysyisivät ajan tasalla. Sovelluksen tuli myös olla ETKL:n visuaalisen ilmeen mukainen siten, että sen tunnistaisi helposti osaksi heidän palvelutarjontaansa.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Projekti alkoi asiakkaan luona pidetyllä suunnittelupalaverilla, jossa toiveet sovelluksen ja sen ominaisuuksien suhteen linjattiin. Tämän jälkeen aloitimme suunnittelutyön, jossa loimme kuulemiemme toiveiden pohjalta konseptin sovelluksesta. Kun asiakas oli hyväksynyt konseptin, aloitimme itse toteutuksen. Toteutuksen aikana pidimme säännöllisesti palavereita, joissa kävimme läpi kehityksen etenemistä ja projektin tulevia vaiheita.

Sovellusta esiteltiin työstövaiheessa pariinkin kertaan, kuten esimerkiksi SuomiAreenassa, jossa tapahtuman kävijät saivat kokeilla sovelluksen demoa ja kertoa ajatuksiaan tästä. Sovellus herätti hyvin kiinnostusta ja sai kiitosta tärkeällä tavoitteellaan.

Projektin edetessä toteutusta päätettiin laajentaa vielä tarpeellisiksi koetuilla lisäominaisuuksilla, kuten postituslista-toiminnon luomisella, tietopankin laajentamisella sekä kalenteritoimintojen monipuolistamisella.

Sovellus laajennuksineen valmistui ladattavaksi sovelluskaupoista joulukuussa 2019.

RATKAISU

ETKL:n ja meidän yhteistyöstämme syntyi Kaksi Kotia -sovellus. Se on monipuolinen tuki eronneille lapsiperheille. Sen avulla käyttäjät voivat sopia ja viestiä uudenlaisen arkensa menoista ja meiningeistä sekä saada hyödyllistä tietoa elämäntilanteeseensa kätevästi yhdestä paikkaa.

Sovellukseen kirjautuvat ensin vanhemmat, ja he kutsuvat mukaan muut perheenjäsenet sekä mahdollisesti myös muuta lapselle tärkeää verkostoa. Sovelluksessa he liittyvät yhteiseen ryhmään. Kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen kalenteri, johon he voivat luoda tapahtumia. Tapahtumat tulevat kaikkien ryhmäläisten tarkasteltaviksi ja niistä lähtee myös notifikaatio, jotta on helppo tietää, koska kalenterissa on jotain uutta.

Sovelluksen chat-osiosta käyttäjät voivat lähettää saman ryhmän jäsenille yksityisviestejä tai koko ryhmälle tarkoitettuja ryhmäviestejä. Chat-osiossa on myös tiedostopankki, johon käyttäjät voivat lisätä kuvia niin eroperheen arjesta kuin esimerkiksi kuiteista ja lapsen todistuksista. Tiedostopankkeja on kaksi, toinen koko perheelle kuulumisten jakamiseen ja toinen vain ryhmän aikuisille esimerkiksi kulukuittien ja todistusten jakamiseen.

Lisäksi sovelluksessa on Tietoa ja tukea -osio, johon ETKL:n ammattilaiset loivat tiedollista sisältöä tekemällämme hallintatyökalulla. Täältä käyttäjät voivat löytää tukea ja apua erotilanteeseen sekä esimerkiksi vinkkejä siihen, mistä löytää eropalveluita.  Aikuisille, nuorille ja lapsille on omat räätälöidyt sisältönsä.

Visuaalisesti sovellus mukailee ETKL:n tyyliä ja hyödyntää liiton brändivärejä värikkään ja lähestyttävän fiiliksen luomisessa.

JULKAISU

Kaksi Kotia julkaistiin Google Play ja AppStore -sovelluskauppoihin loppuvuodesta 2019 täysin ilmaisena. Sovelluksen kehityskulku ei suinkaan loppunut tähän. Alkuvuodesta 2020 sovellukseen lisättiin uusia toimintoja ja loppukesästä vielä lisää. Sovelluksen käyttäjiltä on saatu paljon hyvää palautetta, ja on mahdollista, että Kaksi Kotia tulee saamaan vielä lisää käyttäjien toiveita vastaavia toiminnallisuuksia tulevaisuudessakin.

”Kaksi kotia -sovellus on Ensi- ja turvakotien liiton ensimmäinen julkaistu sovellus, ja meillä on ollut ilo rakentaa sitä tiiviissä ja sujuvassa yhteistyössä NordicEdun kanssa. Sovelluksen tekeminen on ollut meille uuden oppimista, ja työn palkintona on ollut paljon kiinnostusta herättänyt ja käyttäjiä löytänyt sovellus, jonka kehittämistyö edelleen jatkuu.”

-Tanja Koskinen, asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ, Ensi- ja turvakotien liitto