Työ: Lääkemaisteri – lääkelaskuja opettava hyötypeli

Asiakas: Savonia ammattikorkeakoulu

Projektin osa-alueet: pelillisyyden suunnittelu ja ideointi, käytettävyyssuunnittelu, graafinen suunnittelu, ohjelmointi (Unity), testaus

Julkaistu: helmikuussa 2020

Matikkaa tarvitsee kenties yllättävissäkin tehtävissä. Esimerkiksi lähihoitajille ja sairaanhoitajille se onjopa  erittäin tärkeää, koska heidän tulee osata mitata ja laskea oikeat annokset lääkkeitä. Tätä vastuullista taitoa opettamaan teimme Savonia ammattikorkeakoulun kanssa LääkeMaisteri-hyötypelin.
Hanna

Hanna

Projektinjohtaja

Tomi

Tomi

Ohjelmistokehittäjä

Laura

Laura

Grafiikka

Mika

Mika

Ohjelmistokehittäjä

Lääkelaskut ovat tärkeä ja hyvin vastuullinen osa terveydenhuoltoalan ammattilaisten toimintaa. Jos lääkeannoksen määrän tai lääkeliuoksen vahvuuden laskee väärin, voi siitä koitua potilaalle erittäin paljon haittaa. Tämän takia lääkelaskut tulee olla hallussa.

Savonia ammattikorkeakoulussa oltiin kuitenkin huomattu, että lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoilla oli hankaluuksia lääkelaskujen tekemisessä ja näitä käsittelevissä tenteissä. He tutkivat, mistä tämä saattaisi johtua ja tulivat tulokseen, että jos laskuja konkretisoitaisiin ja visualisoitaisiin paremmin sekä niiden merkitystä avattaisiin, oppiminen olisi tehokkaampaa. He kokivat, että peli olisi oiva tapa tämän toteuttamiseksi. He pyysivät meitä avuksi pelintekoon, ja me suostuimme ilomielin.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Projektin lähtökohtana oli luoda pelillistetty lääkelaskujen opettelemiseen ja lääkelaskutentteihin treenaamiseen tarkoitettu sovellusprototyyppi älylaitteille. Pääasiallisesti sovellus tulisi lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden opiskeluiden tueksi, mutta siitä olisi hyötyä myös kertausta tarvitseville ammattilaisillekin. Tässä sovelluksessa olisi sekä teoriaa että erilaisia käyttäjien tietoja testaavia kysymyksiä. Myös koetilanteita simuloivat pelimuodot olivat toivottuja.

Sovelluksen kehityksessä tuli osallistaa itse opiskelijoita. Näin heidän toiveensa ja tarpeensa saataisiin varmasti huomioitua siten, että sovellus tukisi juuri heidän oppimistaan tehokkaasti. Lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulussa pidettiin tärkeänä, että oppimiskokemus oli hauska, jonka takia pelillisyyden ja huumorin sisällyttäminen peliin oli itsestäänselvää.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Projekti alkoi tuttuun tapaan aloitustyöpajalla, jossa projektin tavoitteet ja tarpeet linjattiin. Tämän pohjalta aloitettiin suunnitteluvaihe, jossa luotiin pelisuunnitelma prototyyppiä varten.

Kun pelisuunnitelma oli selvillä, alkoi itse pelin toteuttaminen. Me hoidimme tuttuun tapaan teknisen toteutuksen kaikkine työkokonaisuuksineen. Savonia-ammattikorkeakoulun väki puolestaan loi peliin opetussisällöt ja tehtävät laatimiimme sisältötaulukoihin. Näistä pystyimme siirtämään tehtävät helposti pelissä käytettävään muotoon.

Kehityksen loppupuoliskolla noin 50 opiskelijaa kutsuttiin vielä testaamaan sovellusta ja antamaan siitä palautetta. Tätä varten NordicEdu laati käyttäjäkyselyn kohderyhmän palautteiden ja toiveiden kuulemiseksi. Savonia-ammattikorkeakoulun porukka keräsi tämän kyselyn tulokset ja toimitti ne meille analysoitavaksi. Testauksen ja palautteiden pohjalta teimme peliin vielä muutamia toivottuja viilauksia ennen kuin laitoimme tyytyväisinä rusetin koko paketin päälle ja lähetimme sen sovelluskauppoihin.

RATKAISU

Projektista valmistunut protyyppi on Lääkemaisteri, hauska ja helppokäyttöinen treenisovellus. Sen avulla lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijat voivat treenata lääkelaskuja huumorin ja haasteen ryydittämällä kätevällä tavalla.

Tehtäviä pelissä on jopa sata ja erilaisia tehtävätyyppejä neljä: yksikkömuunnokset, lääkkeen annostelutehtävät, prosenttitehtävät ja infuusiolaskut. Helpommissa tehtävissä on grafiikkaa ja kuvitusta hahmotusta helpottamassa kun taas vaikeimmissa tehtävissä on pärjättävä ilman apuja. Näiden lisäksi pelissä on tulikoe-pelimuoto, joka haastaa kunnolla ja testaa osaamista kaiksissa pelin tehtävätyypeissä. Tämä pelimuoto simuloi lääkelaskutentin suorittamista ja on täten oiva treeniapu tenttejä varten.

Tehtävien tekemisestä ja haasteiden suorittamisesta saa avattua itselleen erilaisia humoristisia arvomerkkejä. Vaikeimpien haasteiden suorittaminen vaatii laskujen osaamista erittäin hyvin, joten kaikkien arvomerkkien kerääminen koettelee käyttäjän kykyjä kunnolla.

JULKAISU

Täysin ilmainen LääkeMaisteri julkaistiin Google Play ja AppStore-sovelluskauppoihin helmikuussa 2020. Peli otettiin innolla vastaan, ja aika näyttää, miten Lääkemaisterin matka jatkuu tästä eteenpäin.