Työ: Loge – Nopeampaa tavoitteiden toteutumista organisaatioiden arjessa

Asiakas: Talent Vectia

Projektin osa-alueet: pelisuunnittelu, käyttöliittymä, sovelluksen ohjelmointi (MEANstack), palvelin ja käyttäjäsovellus

Julkaistu: Marraskuu 2016

Toimiva ja aktiivinen vuorovaikutus on organisaatiolle elintärkeää. Jos kommunikaatio ei pelaa, se heijastuu koko organisaation toimintaan.  Loge on ratkaisu tähän: se on niin lähi- kuin etäkäyttöön soveltuva digitaalinen ja pelillinen alusta, joka tähtää yritysten ja organisaatioiden kommunikaation parantamiseen ja tavoitteiden toteutumisen nopeuttamiseen.
Topi

Topi

Ohjelmistokehittäjä

Konsta

Konsta

Ohjelmistokehittäjä

Tomi

Tomi

Ohjelmistokehittäjä

Juho

Juho

Grafiikka

Tiina

Tiina

Grafiikka

Kun jokaisen ääni on kuultavissa yrityksen tai organisaation vuorovaikutuksessa ja työkäytäntöjä pohdittaessa, yhteisöllisyys ja yhteistyökyky paranevat – ja tämä puolestaan auttaa työtehokkuuden ja kannattavuuden lisäämisessä. On siis tärkeää pyrkiä hyvään vuorovaikutukseen ja tehdä sen parantamisesta innostavaa ja hauskaa.

Tätä tarkoitusta varten Talent Vectia loi jo yli kymmenen vuotta sitten yritysten toimintaa ja vuorovaikutustaitoja kehittävän Loge-lautapelin. Lautapeli vaatii kuitenkin ehdotonta pelaajien ja pelin ohjaajan läsnäoloa ja näistä rajoituksista syntyi idea pelin digitaalisoinnista. Kun Talent Vectia päätti syksyllä 2016 lähteä etsimään verkostostaan digitaalisen pelin kehittäjää, meidän tiemme kohtasivat ja pääsimme toteuttamaan Logen digitaalista versiota, pelillistettyä verkkotyökalua yrityksille.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Digitaalisen Loge-peliympäristön lähtökohtana oli Talent Vectian Loge-lautapeli ja sen muokkaaminen selaimella netin yli yhdessä pelattavaksi versioksi ilman fyysisesti paikalla olevaa pelin ohjaajaa. Digitaalisen pelin käytön tuli olla helppoa, hyvin ohjeistettua ja rytmittyä, jotta sen pelaaminen yhdessä toisten kanssa nettimoninpelinä olisi innostavaa ja selkeää. Tarvittavia ominaisuuksia olivat esimerkiksi pelin sisäinen teksti- ja puhe-chat, jolla pelaajat voisivat yhdessä keskustella ja pohtia ratkaisuja pelin asettamiin haasteisiin. Peliin toivottiin myös automaattista suoritusten ja pelikertojen tilastointia ja analysointia, sillä mahdollisuus tähän puuttui lautapelistä. Tämä tilastointi mahdollistaisi pelaajien saamien pisteiden tarkastelun ja näyttäisi esimerkiksi sen, kuinka yksimielisiin ratkaisuihin ryhmät olisivat pääseet.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Talent Vectia johti pelin ideointia ja suunnittelua. Samoin pelaajien kohtaamat ”pelitilanteet” sisältöineen ovat Talent Vectican asiantuntijoiden luomia. Nämä pelitilanteet esitetään pelaajille tehtäväkysymysten muodossa, ja kutakin pelisessiota varten muodostettujen ryhmien tulee yhdessä löytää ratkaisu haastavaan kysymykseen.

Pelin suunnittelussa, markkinointisivun kehityksessä ja pelin testauksissa oli mukana myös ohjelmistotalo IT Group. Me puolestaan vastasimme pelin teknisestä toteutuksesta, eli ohjelmoinnista, grafiikan luonnista ja testauksesta sekä projektinhallinnasta.

Projekti käynnistyi ensimmäisen demo-version toteutuksella, jolla todistettiin konsepti toimivaksi. Demosta saadun palautteen perusteella suunniteltiin pelin perusversio, joka rakennettiin demon päälle. Perusversiota lähdettiin laajentamaan versio kerrallaan pelin varsinaisen käyttöönoton jälkeen lisäämällä käyttäjiltä kerätyn palautteen ja toiveiden mukaisia ominaisuuksia. Jokaisen päivityksen myötä pelistä on saatu entistä vuorovaikutuksellisempi ja ominaisuuksiltaan varsin monipuolinen.

RATKAISU

Valmistunut digitaalinen Logen on selainpohjainen työkalu yritysten vuorovaikutuksen ja toiminnan ehostamiseen. Pelin perusajatus on antaa ryhmien pohdittavaksi erilaisia tilanteita, joihin heidän on yhdessä keskustelemalla ja äänestämällä valittava paras mahdollinen ratkaisu. Peliin upotettiin kaikki lautapelissä mukana olleet ominaisuudet ja ohjeistukset, mutta niiden lisäksi pelissä on paljon digitaalisuuden mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi valitun peliajankohdan perusteella automatisoitu ryhmienmuodostus, pelaajien välinen teksti- ja puhe-chat, erilaisia ryhmän ja henkilökohtaisen edistymisen visualisointia ja high score listauksia, palautekanava sekä tosimaailmassa hyödynnettävien palkintojen varaan rakennettu kannustinjärjestelmä, jonka kautta käyttäjiä voidaan innostaa aktiiviseen pelaamiseen.

Lisäksi, yrityksen johdon avuksi luotiin pelisessioiden ja pelissä tehtyjen päätösten tilastointikokonaisuus ja automaattinen analyysityökalu. Näiden avulla voidaan seurata pelaajien ja koko yrityksen kehittymistä pidemmällä aikavälillä ja nähdään tarkasti, minkälaisia yksittäisiä ratkaisuja pelaat ovat kulloinkin tehneet niin itsenäisesti kuin ryhmässäkin. Tilastot toimivat tietokantana organisaation käytäntöjen kehityksestä, ja tilastoituneihin ratkaisuihin perustuvista analyyseistä voidaan antaa perusteltuja jatkotoimenpidesuosituksia.

Loge julkaistiin marraskuussa 2016 verkkosivuna ja sittemmin yhteistyö on jatkunut ketterän kehitysyhteistyön merkeissä aina vain monipuolisempia ja kiinnostavampia peliversioita rakentaessa. Loge-peli kehitettyy ja laajentuu edelleen jatkuvasti.

Enemmän Logesta voi lukea sen omalta esittelysivulta tai katsomalla tämän esittelyvideon.