Työ: Metsävisa mobiilisovellus kisatapahtumaan

Asiakas: Suomen Metsäyhdistys

Projektin osa-alueet: pelisuunnittelu, käyttöliittymä, grafiikka, pelin ohjelmointi (Unity 3D), Webtoolin ohjelmointi, Node.js & AngularJS -pohjainen toteutus, testaus, projektin hallinta

Julkaistu: 15.5.2017

Suomen Metsäyhdistyksen ja Biologian ja maantieteen opettajien liiton johdolla otetaan vuosittain mittaa siitä, kuka yläkoululainen taitaa parhaiten metsätietoutta. Valtakunnallinen Metsävisa on jo perinteeksi muodostunut yläkoululaisten tietovisakilpailu, johon ottaa osaa yli puolet Suomen yläkouluista Ahvenanmaan Kökarista Lapin Kilpisjärvelle. Juhlavuoden 2017 Metsävisan finaalin Maastokisaa varten toteutettiin mobiilisovellus, jonka avulla lähes 100 finalistia vastasivat visailukysymyksiin. Sovellus on käytössä tulevien vuosien finaaleissa maastokisassa.
Tomi

Tomi

Ohjelmistokehittäjä

Linda

Linda

Grafiikka

Metsävisa on yläkoululaisille suunnattu tietovisa Suomen metsistä. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1982, ja vuosien saatossa jo miljoona suomalaista koululaista on osallistunut Metsävisaan.

Vuoden 2017 Metsävisan loppukilpailussa sata parasta tietäjää kilpaili Nuuksion maastossa kulkevalla reitillä vastaillen juhlavuoden kunniaksi Metsävisaa varten suunnitellun Metsävisa-mobiilisovelluksen kautta eri metsäalan toimijoiden järjestämiin kysymyksiin. Monialaisissa kysymyksissä metsää tarkastellaan kestävyyden eri näkökulmista.

Metsävisan finaalissa oppilaat vastaavat kilpailukysymyksiin mobiilisovelluksella.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Projektin lähtökohtana oli luoda suoraviivainen mobiilikäyttöinen tietovisa-alusta, joka soveltuisi rastipohjaisen kisatapahtuman toteuttamiseen. Kullakin rastilla tuli voida lukea koodi, joka avaa sovelluksessa sitä vastaavan kysymyksen finalistin vastattavaksi. Vastaamisen jälkeen pisteet tuli voida kirjata sovellukseen, josta niiden lopuksi tuli päivittyä järjestäjälle voittajan ratkaisemiseksi.

Sovelluksen tuli olla helppokäyttöinen, jotta nuoret kisailijat pystyisivät sitä varmasti käyttämään maastossa kulkiessaan, ja eri kielille lokalisoitu. Lisäksi sen tuli tarjota järjestäjille helppo ja joustava tapa laatia kisakysymykset eri metsäalan toimijoiden kesken sekä tietenkin toimia erityisen luotettavasti, jotta kenenkään kisa ei vaikeutuisi tai vaarantuisi sovelluksen toiminnan takia.

Metsävisa-sovellus sopi hyvin rastipohjaisen kilpailun pitämiseen.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Projekti alkoi helmikuussa pidetyllä suunnittelupalaverilla, jossa linjattiin sovelluksen toiveet ja tavoitteet. Yhdessä luotujen linjojen perusteella sovellus kehitettiin rivakalla tahdilla, jotta se olisi valmis käyttöön jo toukokuun puolessa välissä järjestettävässä finaalissa.

Me NordicEdulla hoidimme tietovisan teknisen toteutuksen sisältäen ohjelmoinnin, testauksen ja graafiset elementit. Suomen Metsäyhdistys vastasi puolestaan Metsävisa-kysymysten laatimisen organisoinnista kisan pääjärjestäjänä. Kysymysten luonnista ja muokkaamisesta haluttiin tehdä mahdollisimman helppokäyttöistä ja joustavaa, joten sisällön tuominen peliin toteutettiin Google Sheets -dokumentin avulla, jolloin useampi henkilö saattoi lisätä ja muokata tietoa yhtä aikaa ja versioiden hallinta voitiin pitää sujuvana.

Kehitys eteni aikataulujen mukaisesti ja sovellus testikysymyksineen saatiin sovelluskauppoihin hyvissä ajoin ennen finaalia, jotta kilpailijat pystyivät tutustumaan sovelluksen toimintaan etukäteen.

Metsävisa-sovellus toimi kilpailutilanteessa odotetusti.

RATKAISU

Metsävisa-mobiilisovellus on tarkoitettu hyvin selkeäksi ja mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Peliin kirjaudutaan sisään ennestään luoduilla tunnistautumistiedoilla, jolloin sovellus lataa netistä ajantasaiset kysymykset. Sen jälkeen käyttäjä on valmis kulkemaan luonnossa rastilta rastille. Rastilla voidaan esittää kysymyksiin liittyvää lisätietoa tai muuta materiaalia ja kun rastihenkilö on valmis hän näyttää nelinumeroisen koodin, jonka näppäilemällä kisaajat pääsevät vastaamaan tietovisakysymykseen. Kysymykset voivat sisältää tekstiä ja kuvia ja vastausvaihtoehdoista yksi tai useampi voi olla oikein. Kesken kisaa ei kerrota, oliko annettu vastaus oikea. Vastauksen hyväksymisen jälkeen pelaajien pisteet lähetetään sovelluksesta kilpailun järjestäjälle. Sama toistuu joka rastilla.

Jos verkkoyhteyttä ei jostain syystä olisi kisan aikana tai loppuessa saatavilla, omat pisteet voi toimittaa järjestäjälle myös sovelluksen antaman koodin avulla. Sovelluksesta tehtiin myös mahdollisimman vähän akkua kuluttava, jotta riski akun loppumisesta kesken kisan saataisiin minimoitua. Kielivaihtoehtoina sovelluksessa ovat suomi ja ruotsi.

JULKAISU

Metsävisan finaali järjestettiin Nuuksiossa 15.5.2017, jolloin sovellusta käytti onnistuneesti lähes sata innokasta kilpailijaa.

Metsävisa-sovellus julkaistiin iOS-, Android- ja Windows-laitteille. Sovellus toimi odotetusti, ja sen toiminnallisuuteen ja toteutukseen oltiin tyytyväisiä. Metsävisa-sovellusta ollaan kehittämässä eteenpäin tulevien vuosien tarpeisiin.

”Sovellus toimi oikein hyvin ja kommelluksitta. Oli mukava seurata pisteiden kertymistä läppäriltä sitä mukaa kun kilpailu eteni ja sata oppilasta kulki maastoradalla kysymyksiin vastaillen.”

-Anne Turunen, Suomen Metsäyhdistys

Kuvat: Vilma Issakainen