Työ: MobiMetsä – metsäkasvatuksellinen mobiiliopetuspeli

Asiakas: Suomen Partiolaiset ry ja UPM-Kymmene Oyj

Projektin osa-alueet: pelisuunnittelu, käsikirjoitus, käyttöliittymä, peliohjelmointi (Unity 3D), grafiikka, animaatiot, testaus, julkaisu ja projektin hallinta

Julkaistu: Heinäkuu 2016

Suomen metsät ovat arvokas voimavara ja hyvinvoinnin lähde niin talouden kuin virkistäytymisenkin näkökulmasta, ja siksi niiden tarjoamat mahdollisuudet on hyvä tuntea. Tähän tarkoitukseen teimme Suomen Partiolaisten ja metsäyhtiö UPM:n kanssa MobiMetsä-pelin, joka opettaa metsätietoutta ja vie pelaajan oikeasti tutustumaan luontoon.
 
Tomi

Tomi

Ohjelmistokehittäjä

Linda

Linda

Grafiikka

Suomen metsillä on kautta aikain ollut suuri merkitys niin taloudellemme kuin kansallisidentiteetillemmekin. Suomen Partiolaiset ja metsäyhtiö UPM halusivat houkutella lapsia ja nuoria tutustumaan tämän ”vihreän kullan” tarjoamiin mahdollisuuksiin ja saada heidät kiinnostumaan metsän eri lajeista, sekä siitä, mitä kaikkea puusta voi tehdä. Tästä ideasta sai alkunsa yhdessä heidän kanssaan toteuttamamme MobiMetsä-mobiilipeli.

Mobiilisovellukset olivat projektin alkaessa uusi aluevaltaus UPM:lle ja uusi ilmiö myös osana partio-ohjelmaa. Digitaalisia pelejä ei ole ennen juuri käytetty osana partioaktiviteetteja, ja peli onkin vasta toinen suomalainen partiomaailmaan sijoittuva mobiilipeli. Suomen Partiolaisten metsäkoordinaattori Jaakko Nippala sanoikin projektista seuraavaa: ”Mobiilipelaaminen ei ensimmäisenä yhdisty mielikuvaan partiosta, mutta se on partiolaisille uudenlainen tapa oppia asioita ja se antaa uusia eväitä partio-ohjelmaan.”

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITEET

MobiMetsää ideoitaessa UPM:n ja Suomen Partiolaisten päätavoitteeksi nousi lasten ja nuorten metsäsuhteen vahvistaminen ja metsän näkeminen monipuolisena hyvinvoinnin lähteenä. Tavoitteiksi asetettiin muun muassa puulajeista, puuraaka-aineen vastuullisesta käytöstä, metsänhoidosta ja yrittäjyydestä opettaminen. Tärkeänä yksityiskohtana suunnittelussa nousi esiin myös halu kytkeä syvälle pelimekaniikkaan yhteys luonnossa ja metsässä liikkumiseen, jota ilman pelissä ei voi kauaa edetä.

Peliä lähdettiin heti suunnittelemaan älylaitteille ladattavaksi natiivisovellukseksi, sillä mobiilipelit ovat jo valmiiksi lapsille ja nuorille tuttu tapa oppia uutta. Lisäksi mobiilipelien hyödyntäminen ei ole paikkasidonnaista: ne toimivat yhtä lailla kadulla, kotona kuin metsässä. Kirjavalle laitekannalle yhteensopivaksi rakennettu mobiilipeli korostaa myös partioon kuuluvaa tasa-arvoisuutta. Pelin kohderyhmäksi valikoituivat 12—15-vuotiaat partiolaiset, eli tarpoja-ikäkauteen kuuluvat nuoret, mutta peli sopisi hyvin muunkin ikäisille ja muualla käytettäväksi, kuten vaikka peruskoulun biologian tai yhteiskuntaopin tunneilla.

MobiMetsän kehittämiseen liittyi kiinteästi myös Suomen Partiolaisten heinäkuussa 2016 järjestämä suurleiri Roihu, jolle osallistui noin 17 000 partiolaista. MobiMetsän haluttiin toimivan osana leirille valmistautumista sekä osaltaan valmistelevan ja aktivoivan osallistujia Roihulla järjestetyn Metsälaakso-ohjelmakokonaisuuden koitoksiin. Tämän takia, peli tuli siis julkaista keväällä ennen leirin alkua. Kansainvälisen leirin ja Suomen Partiolaisten kaksikielisyyden puitteissa oli myös selvää, että peli tuli toteuttaa suomen kielen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

MobiMetsän suunnittelu käynnistettiin sarjalla yhteisiä suunnittelupajoja, joissa syvennyttiin niin kohderyhmän tarpeisiin ja käyttötapoihin, kuin pelille asetettujen opetuksellisten tavoitteiden ja toiveiden yhteiseen linjaamiseen. Näistä lähtökohdista kehitettiin pelin perusidea ja rakenne, jota lähdettiin laajentamaan kunkin osapuolen oman erikoisalan näkökulmasta.

Suomen Partiolaisten asiantuntijat käsikirjoittivat MobiMetsän metsäkasvatuksellinen tietosisällön, kun taas UPM:n asiantuntijat vastasivat esimerkiksi yrittäjyyteen, metsänhoitoon ja puuraaka-aineen käyttöön liittyvän tietosisällön tuotosta. Me NordicEdulla puolestamme keskityimme pelillisten elementtien ja kokonaisuutta sitovien sisältöjen käsikirjoittamiseen ja yhdistämiseen yhdenmukaiseksi pelikokemukseksi. Me myös vastasimme pelin ohjelmoinnista, käytettävyydestä ja ulkoasusta.

Pelille tehtiin laaja-alaista testaamista läpi sen kehityksen Suomen Partiolaisten avustuksella. Peli-ideaa ja pelin eri osa-alueita kuten toiminnallisuuksia, käytettävyyttä ja grafiikoita testattiin ja arvioitiin yhdessä pelin kohderyhmään kuuluvien partiolaisten kanssa useita kertoja ennen lopullisen version valmistumista. Testauksessa hyödynnettiin laajasti erilaisia lähestymistapoja haastatteluista videopäiväkirjoihin, pelin sisäisestä bugi-raportoinnista some-palauteeseen. Vielä pari kuukautta ennen julkaisua pelin beta-versio oli laajassa kohderyhmätestissä, jossa sadat innokkaat partiolaiset auttoivat löytämään siitä pieniä vikoja ja rosoja. Tämä joudutti viimeistelyä ja takasi lopullisen julkaisuversion laadun.

RATKAISU

MobiMetsä-pelistä tehtiin tyylilajiltaan moderni ja nuorten keskuudessa hurjan suosittu resurssienmanagerointipeli. Pelissä perustetaan metsäalan yritys, jolle pelaaja valitsee yhden kehitettävän tuotteen. Vaihtoehtoina ovat paperi-, tuoli- tai biokomposiittituotteiden tuotekehittäminen. Tarkoitus on esitellä puuraaka-aineen monipuolisuutta ja näyttää miten siitä teknologiaan yhdistettynä syntyy hyvin monenlaisia lopputuotteita. Peli sisältää monia erilaisia etenemisvaihtoehtoja, joiden avulla pelaaja oppii valmistamaan yhä monimutkaisempia versioita valitsemastaan perustuotteesta. Pelaaja voi esimerkiksi teettää markkinointitutkimuksen uusia tuotekehitysideoita löytääkseen, etsiä kehitysideoita perehtymällä asiakaspalautteeseen, osallistua muotoilukilpailuun näkyvyyden lisäämiseksi tai järjestää some-äänestyksen, joka voi nostaa tuotteen kysyntää. Samalla pelaaja tutustuu vastuullisuuskysymyksiin niin metsätalouden, metsänhoidon kuin puunjalostuksenkin näkökulmasta.

Tärkeä erityispiirre MobiMetsässä on se, että sitä pelaavan on mentävä oikeasti luontoon: pelissä edetäkseen on tunnistettava ja valokuvattava oikeita puita ja lähetettävä ne muiden pelaajien arvioitavaksi. Kun muut pelaajat hyväksyvät pelaajan kuvat oikeista puista otetuiksi, pelaaja saa arvokasta puuainesta, jota ilman peliä ei voi pelata.

Jotta peli olisi mahdollisimman monen nuoren saatavilla, se tehtiin toimivaksi niin iOS-, Android- kuin Windows-puhelimilla.

MobiMetsä-peli julkaistiin virallisesti Suomen Partiolaisten Roihu 2016 -suurleirille. Siellä peliä pelattiin metsäisessä ohjelmalaaksossa, jossa partiolaiset perustivat kuvitteellisen metsäalan yrityksen ja kehittivät puuraaka-aineesta ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Leiriläiset saivat käyttää MobiMetsä-peliä apuna uusien tuotteiden ideoinnissa. Leirin jälkeen peli siirtyi osaksi partio-ohjelmaa, ja nyt sitä voidaan pelata vaikka tavallisina kokoontumisiltoina tai retkillä.

Peli on nyt saatavilla maksutta App Storesta, Google Play Storesta ja Microsoft Storesta.

NordicEdulaiset ovat mahtavia sparraajia. He lähtivät viemään projektia alusta saakka eteenpäin ilolla ja määrätietoisuudella, isoa konsernia kumartelematta. Yhteistyö sujui saumattomasti ja aikataulussa. Nyt MobiMetsää pelatessa oivaltaa hienosti puuraaka-aineen ja teknologioiden yhdistämisen mahdollisuudet. Haluamme kannustaa nuoria näkemään metsien monipuolisen ja vastuullisen käytön. Lisäksi on hienoa, että peli vie ulos metsään tutkimaan oikeitakin puita.”

-Paula Savonen, UPM:n Puunhankinnan ja metsätalouden markkinointipäällikkö