Työ: Molla ABC – tekstauskirjainten ja numeroiden harjoittelupeli

Asiakas: Tietokone opetuksessa – TOP-keskus

Projektin osa-alueet: pelisuunnittelu, käyttöliittymä, pelin ohjelmointi (Unity 3d), grafiikka, animaatiot, testaus, julkaisu ja projektin hallinta

Julkaistu: Huhtikuu 2013

Kukaan ei ole seppä syntyessään, mutta minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Molla – varhaiskasvatusken verkkotaidot ja -menetelmät -hanke edisti tieto- ja viestintäteknologian käyttöä esikouluikäisten opetuksessa. Tätä hanketta koordinoi Tietokone opetuksessa – TOP-keskus ja se opetti lapsille tärkeitä tulevaisuuden taitoja vuosien 2011–2015 ajan. Yksi tämän hankkeen aikaansaannoksista on edelleen laajasti käytetty kirjaintenopettelupeli Molla ABC, jonka me toteutimme.
Tomi

Tomi

Ohjelmistokehittäjä

Linda

Linda

Grafiikka

Tietokone opetuksessa – TOP-keskus koordinoi vuosien 2011–2015 ajan Opetushallituksen ja Turun kaupungin rahoittamaa MOLLA – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät -hanketta. Hanke kartoitti tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä esikouluikäisten opetuksessa. Hankkeen myötä syntyi esikouluikäisten kirjaintenopettelupeli Molla ABC, jonka graafisesta ilmeestä, pelillisyydestä ja teknisestä toteutuksesta me vastasimme.

Hankkeen aikana osallistuimme muidenkin Molla-pelien toteutukseen, kuten esimerkiksi Kinect-liikkeentunnistusta hyödyntävän Mollan Logiikka –minipelikokoelman tekoon.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

TOP-keskus halusi luoda MOLLA – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät -hanketta varten koulun ensimmäisille luokille ja esikoululaisille äidinkielenopetustyökalun. Ideoita peliin kyseltiin opettajilta ja – kohderyhmän iän ja taidot huomioonottaen – peruskirjainten opetteleminen valikoitui pelin aiheeksi. Pelin tuli olla erittäin helppokäyttöinen ja intuitiivinen, jotta varsin nuori kohdeyleisö voisi vaivatta harjoitella kirjoittamista sen avulla, vaikka itsenäisestikin ilman ohjaajan tai huoltajan opastusta.</span>

Pelin tuli toimia tableteilla, jotta lapsen olisi intuitiivista pelata peliä sormella. Lisäksi, tabletin kanssa olisi mahdollista käyttää stylus-kynää, jolla kirjoittaminen olisi tuntumaltaan lähellä oikean kynän kanssa kirjoittamista.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

TOP-keskus oli mukana pelin ideoinnissa, tarjosi pedagogista asiantuntijuutta ja järjesti pelin testauksen päiväkodeissa. Meidän työnämme oli pelin tekninen toteutus eli pelin käyttöliittymän, ohjelmoinnin sekä visuaalisen ilmeen kehittäminen.

Molla ABC:n luomisprojekti oli varsin virtaviivainen. Kun peli oli suunniteltu ja tavoitteet asetettu, aloitimme toteutuksen. Peli ohjelmoitiin Unityllä, sillä se on Molla ABC:n kaltaisiin kosketusnäyttöpeleihin erittäin toimiva työkalu. Kun pelistä oli testiversio tehtynä, TOP-keskus testautti sitä päiväkodeissa, ja näiden testausten perusteella peliä hiottiin lopulliseen julkaisukuntoon.

RATKAISU

Molla ABC:ssä opetellaan kaikki aakkosten pienet ja isot kirjaimet sekä numerot nollasta yhdeksään. Pelissä on mahdollista harjoitella sekä vanhoja vuoden 2006 kirjaisinmalleja että uusia vuoden 2016 kirjaisinmalleja. Peli ohjeistaa merkkien oikeaoppisen piirtosuunnan ja tukee oppijan käsialan kehittymistä. Pelissä kirjaimet ja numerot kaiverretaan sormella puualustaan, jolloin kuuluu hauska kaiverruksen ääni. Pelin värikkäät grafiikat perustuvat hankkeen piirrettyyn Molla-maskottiin sekä realistisiin taustoihin, jotka auttavat yhdistämään kirjainten piirtämisen tosielämään.

Molla ABC on opetustilanteessa käytännöllinen ja soveltuu eri ikäisten lasten opiskeluun, sillä harjoiteltavat merkit ja toistojen määrät ovat pelaajan tai häntä ohjaavan aikuisen helposti valittavissa.

JULKAISU

Molla ABC julkaistiin alunperin huhtikuussa 2013 ilmaiseksi ladattavana Apple Appstoreen, Googlen Play Storeen ja Windows Phone Storeen. Alkuvuodesta 2016 siitä julkaistiin päivitetty versio, jossa oli uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaiset vuoden 2016 kirjaisinmallit.

 

Peli on yksi NordicEdun ladatuimmista ja sitä käytetään laajasti esi- ja alkuopetuksessa kirjainten harjoitteluun.

”Yhteistyö sujui mutkattomasti ja lopputulos täytti odotukset hyvin! Joustavaa suunnittelua asiakkaan lähtökohdista.”

-Saila Visti, Tietokone opetuksessa – TOP-keskus