Työ: Pikkuyrittäjät – yrittjäyydestä opettava monipuolinen mobiilioppimisympäristö

Asiakas: Nuori yrittäjyys ry

Projektin osa-alueet: pelillisyyden suunnittelu ja ideointi, käytettävyyssuunnittelu, graafinen suunnittelu, ohjelmointi (Unity, C#, Angular), testaus

Julkaistu: elokuussa 2018

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Tulevaisuuden yrittäjät ja työntekijät ovat nykyisiä koululaisia, ja Nuori Yrittäjyys ry:n Pikkuyrittäjät-ohjelman tavoitteena onkin opettaa tulevia työelämän taitajia. Alakoululaisille suunnatussa Pikkuyrittäjät -ohjelmassa opitaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä oman tekemisen kautta, ja oppimisen tueksi haluttiin myös oma Pikkuyrittäjät -mobiilisovellus.
Tomi

Tomi

Ohjelmistokehittäjä

Linda

Linda

Grafiikka

Mikko

Mikko

Ohjelmistokehittäjä

Pikkuyrittäjät-ohjelma on osa voittoa tavoittelemattoman Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaa. Nuori Yrittäjyys ry edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa. Yhdistyksen tavoitteena on auttaa nuoria löytämään omat vahvuutensa, opettaa uutta ja näyttää miten osaamistaan ja vahvuuksiaan voi hyödyntää tulevaisuudessa.

Pikkuyrittäjät on alakouluille suunnattu 18 tunnin opinto-ohjelma, jossa oppilaat perustavat oman pikkuyrityksensä. Ohjelma on maksuton kokonaisuus, joka koostuu 9 teemasta. Ohjelma huipentuu myyntitapahtumaan ja tilinpäätösjuhlaan.

Ohjelman tueksi haluttiin tarjota hauska ja inspiroiva mobiilisovellus, joka toimisi oppimisen tukena, syventäisi tunneilla ja käytännössä opittuja taitoja sekä toisi ohjelmaan pelillistettyä oppimista.  Tästä ideasta sai alkunsa Pikkuyrittäjät-sovellus, jonka me toteutimme yhdessä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITEET

Pikkuyrittäjät-sovelluksen päätarkoitus oli toimia 18 tunnin opinto-ohjelman tukena. Sovelluksen perusidea oli mahdollistaa oman Pikkuyrityksen perustaminen ja toiminnan etenemisen seuranta sovelluksen kautta. Lisäksi sovelluksen piti tarjota alusta erilaisille työelämä- ja yrittäjyystaitoja opettaville tehtäville.

Sovelluksen oppimisympäristön tuli olla ominaisuuksiltaan varsin monipuolinen. Sen tuli esimerkiksi sisältää videoklippejä, hyödyntää älylaitteiden kameraa valokuvauksessa ja videoinnissa ja tukea moninpelaamista tunnilla. Näin sovelluksen käyttäminen ja pelaaminen olisi virkistävää ja vaihtelevaa sekä se sopisi yrittäjyyskasvatuksen laajan oppisisällön esilletuomiseen. Opinto-ohjelmasta upotettavan oppisisällön tuli olla hauskaa ja lapsille sopivan kevyttä, mutta kuitenkin niin informaatiopitoista, että tarpeelliset perustiedot voisi oppia myös pelkästään sovelluksen sisällöistä.

Sovelluksen ulkoasusta haluttiin ennen kaikkea hauska, eloisa ja huomiotaherättävä. Myös äänimaailman tuli tukea pelin hauskaa fiilistä ja ilon kautta oppimista.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Projekti aloitettiin yhteisellä visioinnilla sekä sovelluksen tavoitteiden ja työnjaon linjauksella. Nuori Yrittäjyys ry vastasi pelin pedagogisesta sisällöstä ja tehtävien sisällön suunnittelusta, me puolestamme toimme pelillistä osaamista tehtävien ja sisällön suunnitteluun ja vastasimme sovelluksen ohjelmoinnista ja grafiikoista. Testausta suoritettiin yhteistuumin.

Itse kehityksessä etenimme iteraatio kerrallaan. Lisäsimme peliin ominaisuuden kerrallaan aloittaen perustavanlaatuisimmista toiminnoista edeten kohti yksityiskohtaisempia ominaisuuksia. Teimme ensin yhden  teeman oppisisisällön mahdollisimman valmiiksi ja hiotuksi. Tätä käytettiin pohjana kaikkien muiden 8 teeman teossa, mutta aina kuitenkin räätälöiden ja viilaten kunkin teeman tarpeille sopivaan muotoon. Tämän rinnalla toteutiettiin sovelluksen yleiset toiminnallisuudet ja ominaisuudet. Rakensimme esimerkiksi edistymisen vertailuun tarkoitetun osion, josta näkee oman ja koko luokan “kolikkokertymän”, kirjaston, johon on koottu kaikki oppisisältönä olevat videot ja tekstit, sekä yrityssivun, joka toimii ryhmässä perustetun Pikkuyrityksen profiilina. Profiiliin kertyvät pikkuhiljaa kaikki eri teemoissa suoritetut tehtävät. Tätä sivua voi tarkastella sovelluksen ulkopuolellakin, jolloin esimerkiksi vanhemmat pääsevät katsomaan lapsensa Pikkuyrityksen yrityssivua.

RATKAISU

Valmistunut Pikkuyrittäjät-sovellus on varsin laaja ja monipuolinen. Asetettujen tavoitteiden mukaisesti peli hyödyntää montaa erilaista mediamuotoa ja pelimekaniikkaa. Yksi sovelluksen hauskimmista ominaisuuksista on kameran hyödyntäminen ryhmätöissä. Kunkin pikkuyrityksen yrittäjät tekevät ryhmätehtäviä yhdessä. Käytännössä he tuottavat materiaalia, kuten  tuotteita, mainoksia tai myyntipuheen ja kuvaavat tai videoivat materiaalia yrityksensä profiiliin. Koululaiset ottavat selfieitä ja kuvia kaikista yritysideaa havainnoivista tuotoksia. Ryhmätehtävien lisäksi sovelluksessa on henkilökohtaisen oppimisen osuus, johon kuuluu minipelejä, joita voi pelata itsekseen tunnilla tai kotona opettajan ohjeiden mukaisesti, yrittäen parantaa omia tuloksia, kunnes kaikki tarjolla olevat kolikot on kerätty. Sovellus on ulkoiselta ilmeeltään värikäs kuin karkki ja hauska grafiikka sekä mukaansatempaava taustamusiikki höystävät oppimiskokemusta.

JULKAISU

Pikkuyrittäjät-sovelluksesta julkaistiin laajoja testauksia varten pilottiversio keväällä 2018. Pilottiversiota testaamalla kerättiin palautetta, jonka perusteella sovellus hiottiin ja julkaistiin sopivasti koulujen alkuun 2018. Jatkossa pelillistä sovellusta laajennetaan ja monipuolistetaan entisestään esimerkiksi lisäämällä erilaisia pelityyppejä, sisältä ja pelillisyyttä.

“Yhteistyö Nordic Edun kanssa sujui hyvin.  Meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta mobiilipelin kehittämisestä, joten varsinkin alkuvaiheen suunnittelu, erilaisten pelillistettyjen oppimiskokemusten ja mahdollisuuksien kartoitus auttoi meitä sisällön suunnittelussa ja avasivat uusia ideoita pelin sisältöön. Nordic Edun väki oli paremminkin osa yhteistä tiimiä  ja tämä aktiivinen ja myös konsultoiva ote pelikehitykseen oli meille ensiarvoisen tärkeää.”

-Turo Numminen, Nuori Yrittäjyys ry