Työ: StepApp – pelillinen sovellus osana uusperhevalmennusta

Asiakas: Supli ry

Projektin osa-alueet: pelillisyyden suunnittelu ja ideointi, käytettävyyssuunnittelu, graafinen suunnittelu, ohjelmointi (Unity, C#, Angular), testaus

Julkaistu: helmikuu 2020

Uusperheillä on monta lusikkaa monessakin sopassa. Uudenlaiset perhekuviot saavat monet ymmälleen, ja arki ei suju välttämättä täysin mutkitta. Tämän takia Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hanke järjestää StepApp-valmennuksia, jotka tukevat uusperheitä perhe-elämän haasteissa. Osaksi StepApp-valmennuksia tarvittiin pelillinen mobiilisovellus, jonka me saimme toteuttaa yhdessä Suomen Uusperheiden Liiton kanssa.
Tomi

Tomi

Ohjelmistokehittäjä

Hanna

Hanna

Projektinjohtaja

Rami-Roope

Rami-Roope

Ohjelmistokehittäjä

Olli

Olli

Ohjelmistokehittäjä

Juho

Juho

Grafiikka

Laura

Laura

Grafiikka

Stepping-hanke on Suomen Uusperheiden Liiton kehittämishanke, jota toteutetaan vuosina 2018–2020. Yhtenä hankkeen tavoitteena oli luoda uusperheiden arkea helpottava StepApp-valmennus, jossa käsiteltäviä teemoja ovat menneisyyden vaikutukset uusperheeseen, uusperhevanhemmuus, perheytyminen, lapset ja nuoret uusperheessä sekä parisuhde. Valmennukseen sisältyy viisi uusperheiden aikuisten ryhmätapaamista ja valmennuksen tueksi luodun mobiilisovelluksen käyttö koko perheen kesken.

StepApp-mobiilisovellus oli kuitenkin toteuttajaa vailla, joten Stepping-hankkeen tiimi etsi sopivaa tahoa tämän tekemiseen. Iloksemme Stepping-tiimi valitsi meidät sovelluksen toteuttajiksi.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITEET

Projektin tavoitteena oli luoda Stepping-valmennuksien tueksi mobiilisovellus, jota uusperhe voisi käyttää valmennuksen ajan. Mobiilisovellus olisi intuitiivinen ja helppo tapa aktivoida valmennettavia tapaamisten välillä. Sovellus muodostaisi uusperheelle “valmennuspolun”, josta he näkisivät kutakin valmennuksen viikkoa koskevia sisältöjä ja tehtäviä. Tätä varten sovelluksessa tuli olla mahdollisuus luoda “perheryhmiä”, joihin perheenjäsenet tunnukseen luotuaan pystyisivät liittymään. Näin perheenjäsenet näkisivät sovelluksensa juuri heidän perhettään koskevat sisällöt.

Sovelluksessa tuli olla monipuolinen kattaus ominaisuuksia: kuvista ja tekstistä koostuvia artikkeleita, interaktiivisia harjoituksia valmennuksen asioiden käsittelyyn, asiantuntijatietoa ja vertaiskokemuksia sisältäviä videoklippejä ja podcast-nauhotteita sekä kyselyitä ja minipelejä. Visuaalisen ilmeen tuli olla selkeä ja raikas sekä kaikenikäisille perheenjäsenille soveltuva. Tyylin tuli siis välttää liiallista lapsellisuutta tai jäykän jämäkkää asiallisuutta.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Projekti alkoi yhteisellä työpajalla, jossa käytiin läpi sovelluksen rooli valmennuksessa sekä asetettiin sovelluksen tavoitteet. Itse kehityksen aikana Stepping-hanketiimi toimi sisällöntuottajana, kun taas me toimimme teknisenä toteuttajana. Kohderyhmälle pidettyjen työpajojen suunnittelemiseen ja järjestämiseen osallistuivat molemmat.

Keväällä 2019 kohderyhmää edustavista uusperheen vanhemmista, lapsista ja nuorista sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista muodostettiin “testiryhmät”. Nämä testiryhmät ottivat sovelluksen testikäyttöön, antoivat siitä palautetta ja osallistuivat tätä myötä sovelluksen kehittämistyöhön. Testiryhmien palautteiden pohjalta sovellus viimeisteltiin julkaisukuntoon.

RATKAISU

Yhdessä Stepping-hankkeen kanssa toteuttamamme StepApp-sovellus on monipuolinen ja innostava osa uusperhevalmennusta.

Sovelluksen käytön aloittaessa perheenjäsenet luovat itsestään avatarit, jonka kasvoiksi liittävät oman kuvansa, ja liittyvät samaan ryhmään. Näin ryhmäläiset etenevät sovelluksessa samaa tahtia. Itse valmennuksessa eteneminen esitetään sovelluksessa matkana saarelta saarelle. Jokainen saari edustaa yhtä viikkoa valmennuksesta ja sisältää tätä koskevia tehtäviä.

Sovelluksessa olevat tehtävät ovat yksilö- tai yhteistehtäviä ja -pohdintoja, fiiliskyselyitä sekä valmennusmateriaaleihin perehtymisiä. Materiaalia on niin tekstin, videoiden kuin äänitteiden muodossa. Lapsia varten sovelluksessa on kolme uusperhe-teemaista minipeliä, joita voi pelata vanhempien tehdessä tehtäviä.

Visuaalisesta tyylistä tehtiin selkeä ja raikas. Käyttöliittymäsuunnittelussa huomioitiin erityisesti sopivuus koko perheelle: koska sovelluksen tuli toimia niin aikuisilla kuin lapsilla, sovelluksessa navigoinnissa panostettiin selkeyteen ja mutkattomuuteen.

JULKAISU

StepApp-sovellus lanseerattiin käyttöön helmikuussa 2020. Uusperhevalmennusten osallistujat voivat ladata sen Android– ja iOS-laitteille.

Lisätietoa hankkeesta, uusperhevalmennuksesta ja sovelluksesta löydät Stepping-hankkeen sivuilta.

”Yhteistyö Nedun kanssa sujui mutkattomasti, suunnitellusti, hyvässä hengessä ja osallistamalla kohderyhmää aina tarpeen niin vaatiessa. Nedun pitkä kokemus hyötypelien maailmasta auttoi meitäkin sovelluksen sisältöjen suunnittelussa. Olemme tosi tyytyväisiä lopputulokseen.”

-Elisa Jyllikoski, Stepping-hankkeen hankepäällikkö