Työ: Turvakamu – tukisovellus väkivallan ja sen uhan alla eläville lapsille

Asiakas: Ensi- ja turvakotien liitto

Projektin osa-alueet: sovelluksen suunnittelu ja ideointi, käytettävyyssuunnittelu, graafinen suunnittelu, ohjelmointi (Angular)

Julkaistu: helmikuussa 2020

Ensi- ja turvakotien liitto tekee Suomessa erittäin tärkeää työtä auttaessaan muun muassa väkivaltaisissa oloissa eläviä lapsia ja nuoria. Yksi liiton käyttämistä apuvälineistä on Turvakamu-sovellus, jonka me teimme yhdessä heidän kanssaan.
Lassi

Lassi

Projektinjohtaja

Rami-Roope

Rami-Roope

Ohjelmistokehittäjä

Juho

Juho

Grafiikka

Tiina

Tiina

Grafiikka

Ensi- ja turvakotien liitto on suomalainen järjestö, joka tarjoaa apua, tukea ja palveluita haavoittavissa tilanteissa eläville perheille ja lapsille. Merkittävä osa heidän toimintaansa on esimerkiksi perhe- ja lähisuhdeväkivallan keskellä elävien lasten auttaminen.

Vuoden 2019 alkupuolella ETKL:ssa haluttiin luoda digitaalisia apuvälineitä heidän työnsä tueksi. He halusivat luoda perhe- ja lähisuhdeväkivallan tai sen uhan alla eläville lapsille tukisovelluksen. He pyysivät meitä toteuttajiksi ja me ilomielin tartuimme tuumasta toimeen.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITEET

ETKL:lla oli sovellusta varten monia ideoita ja toiveita. Sovelluksen pääideana oli toimia ikään kuin päiväkirjana, johon lapsi kirjaisi tuntemuksiaan. Näitä tuntemuksia voisi käydä lävitse tapaamisessa ETKL:n työntekijän kanssa ja tämän pohjalta tarjota lapselle tai nuorelle juuri oikeanlaista tukea.

Sovelluksen tuli myös sisältää chat-yhteys ETKL:n ylläpitämään Apua väkivaltaan -chattiin. Näin lapset ja nuoret voisivat suoraan sovelluksesta päästä juttelemaan väkivaltatyön ammattilaisten kanssa chatin ollessa auki. Chatin ollessa kiinni sovelluksesta tulisi puolestaan löytyä vastauksia ja tietoa yleisimpiin askarruttaviin kysymyksiin. Sovelluksessa tuli olla myös tietopankki, josta käyttäjät voisivat löytää ETKL:n ylläpitämää hyötysisältöä hankalien tilanteiden tueksi. Sisältöjä tuli eriyttää siten, että nuoremmille ja vanhemmille käyttäjille voitaisiin näyttää eri hyötysisällöt. Näin eri ikäisille pystyttäisiin tarjoamaan heidän ikäryhmälle tarkoitettuja materiaaleja ja ohjeita.

Näiden lisäksi sovelluksen tuli olla selkeä, värikäs ja nuoria käyttäjiä visuaalisesti miellyttävä. Tyyliltään ja väreiltään se olisi Ensi- ja turvakotien liiton visuaalisen ilmeen mukainen. Käytön tuli olla helppoa ja suoraviivaista kaikille, mukaan lukien vain vähän tai ei lainkaan sovelluksia käyttäneet lapset. Käyttökokemuksesta piti siis saada helposti lähestyttävä.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Sovellusprojekti sai lähtölaukauksensa asiakkaan luona järjestetyssä suunnittelupalaverissa. Tähän palaveriin oli kutsuttu ETKL:n asiantuntijoita kertomaan toiveitaan ja ideoitaan sovelluksen suhteen. Palaverissa kerättyjen tietojen pohjalta loimme sovelluksesta konseptin, jonka hyväksytimme asiakkaalla. Konseptin hyväksymisen jälkeen alkoi itse toteutustyö.

Toteutustyössä me vastasimme käyttöliittymäsuunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, grafiikan luonnista ja sisäisestä testauksesta. Asiakas puolestaan ideoi ja antoi palautetta, ohjasi tuotetta vastaamaan ETKL:n tavoitteita sekä hoiti sovelluksen testausta heidän päässään. He muun muassa esittelivät sovellusta vuoden 2019 Lastensuojelupäivillä, jossa alan ihmiset saivat tutustua siihen. Koko projektin aikana viestintä suuntaan ja toiseen oli aktiivista, ja projektipalavereilla pidettiin yllä molemminpuolinen ymmärrys etenemisestä ja seuraavista vaiheista.

Kesken projektin kulun sovelluksen toteutusta päätettiin laajentaa muutamalla lisäominaisuudella ja toteutuksella. Sovellus laajennuksineen valmistui helmikuussa 2020.

RATKAISU

Yhdessä luomamme tukisovellus sai nimekseen Turvakamu. Nimi tulee sovelluksessa olevasta Kamu-hahmosta, joka auttaa sovelluksen käytössä ja kyselee lapsen tai nuoren kuulumisia ja tuntemuksia. Kun Kamu kysyy käyttäjältä kuulumisia, vastaukset tallentuvat lastenkirjamaista kuvitusta käyttävään kalenteripolkuun, joka nimettiin Turvallisuuspäiväkirjaksi. Turvallisuuspäiväkirjaa lapsi ja ETKL:n työntekijä voivat käydä lävitse tapaamisissaan ja käyttää tukikeskustelun perustana. Siihen on mahdollista luoda myös tapahtumia esimerkiksi muistutuksena siitä, koska seuraava tapaaminen on. Erilaisia kamuvaihtoehtoja sovelluksessa on kaksi, jotta käyttäjät voivat valita mieleisensä. Lisäksi sovellukseen on piilotettu tähtiä, joita löytämällä käyttäjät voivat avata Kamulle uusia asuja päällepuettavaksi.

TurvaKamuun toteutettiin suora chat-yhteys ETKL:n päivystävään chattiin. Tällä hetkellä käyttäjät saavat sovelluksella yhteyden syksyllä 2020 avattuun Lasten ja nuorten chattiin. Chat-yhteyden lisäksi sekä teimme usein kysytyt kysymykset -osion, josta käyttäjät voivat löytää vastauksia askarruttaviin asioihin chatin ollessa suljettuna, sekä tietopankin hyötysisällöille. Sovelluksen oheen tehtiin hallintatyökalu, jolla sovelluksen ylläpitäjät ETKL:ssa voivat muokata ja pitää ajan tasalla Kamun esittämiä kysymyksiä, UKK-osion kysymyksiä sekä tietopankin artikkeleita.

Kuvituksista tehtiin liiton brändivärejä ja graafista ohjeistusta mukailevat. Tyylin sopivuus varmistettiin yhdessä ETKL:n viestinnän kanssa. Lisäksi sovellukselle haettiin ihan omaakin ilmettä leikkimielisemmällä otteella, mikä näkyy parhaiten ilmeikkäiden Kamu-hahmoissa.

JULKAISU

TurvaKamu julkaistiin Google Play ja AppStore -sovelluskauppoihin helmikuussa 2020 täysin ilmaiseksi ladattavana sovelluksena. Sen kehitys ei loppunut tähän, vaan syksyllä 2020 TurvaKamuun tehtiin lisäominaisuuksia, jotta se olisi entistä hyödyllisempi työkalu tehtävänsä tekemisessa.

”Olin mukana TurvaKamu-projektissa lisätöiden ajan. Lisätöiden osalta yhteistyö NordicEdun kanssa oli erittäin toimivaa ja mutkatonta. Asiat etenivät nopeasti sovitussa aikataulussa ja työn jälki oli sovitunlaista. Lisätöinä tehdyt kuvitukset olivat juuri toivotunlaiset ja kivasti toteutetut. Myös vastaan tulleet bugit saatiin hyvin hoidettua ja sovellus saatiin toimivammaksi. Omalta osaltani voin sanoa olevani yhteistyöhön erittäin tyytyväinen.”

-Jaana Autto, Ensi- ja turvakotien liitto