Työ: Turvallinen perhe – sovellus lähisuhdeväkivaltatyöhön

Asiakas: Kuopion kriisikeskus

Projektin osa-alueet: sovelluksen suunnittelu ja ideointi, käytettävyyssuunnittelu, graafinen suunnittelu, ohjelmointi (Angular)

Julkaistu: kesäkuussa 2020

Tärkeä osa lähisuhdeväkivaltatyötä ja väkivallan kierteen katkaisemista on tunteiden sanoittamisen ja käsittelyn opettelu. Teimme Kuopion kriisikeskuksen kanssa Turvallinen perhe -päiväkirjasovelluksen, joka tarjoaa tukea tunteiden tunnistamiseen ja omien tuntemusten seuraamiseen.
Lassi

Lassi

Projektinjohtaja

Rami-Roope

Rami-Roope

Ohjelmistokehittäjä

Tiina

Tiina

Grafiikka

Kuopion kriisikeskus tarjoaa keskustelutukea vaikeasta elämäntilanteesta selviytymiseen. He auttavat muun muassa ihmissuhteisiin, opiskelu- ja työelämään sekä terveyteen liittyvissä kriiseissä. Turvallinen perhe on Kuopion kriisikeskuksen hanke, joka toimii Pohjois-Savon alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat pariskunnat, joiden suhteessa on ollut väkivaltaa ja jotka ovat päättäneet pysyä yhdessä väkivallasta huolimatta. Asiakastyö toteutetaan parikäynteinä, ja työskentelyn tavoite on saada väkivalta loppumaan parisuhteessa ja sitä kautta perheessä.

Turvallinen perhe -hankkeen yksi tavoitteista oli luoda digitaalinen, asiakasystävällinen itsearviointimittaristo väkivaltaperheissä ja sen jäsenissä tapahtuvien muutosten mittaamiseen. Ajatuksena oli, että digitaalisuus ja sitä kautta saatava graafisuus oman tilanteen ja olotilan muutoksesta lisäisi visuaalisuudellaan asiakkaan ymmärrystä muutoksen vaatimasta pitkäkestoisuudesta sekä lisäksi muutoksen positiivisuudesta. Tätä kautta se loisi myös onnistumisen kokemuksia.

Kuopion kriisikeskuksen projektityöntekijät etsivät toteuttajaa tämän itsearviointimittariston toteuttamiseen. He olivat kuulleet yhteistyöstämme Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa ja ottivat meihin yhteyttä. Yhteydenotosta löytyi yhteinen sävel ja tartuimme tuumasta toimeen.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITEET

Kuopion kriisikeskuksen sovelluksen tavoitteena oli tarjota heidän asiakkailleen tapa sanoittaa ja tarkkailla tuntemuksiaan sekä niiden muutosta väkivaltatyöjakson aikana ja harjoitella tunteiden säätelyä. Sovellus toimisi ikään kuin päiväkirjana, johon voisi helposti kirjoittaa ylös tunteitaan ja ajatuksiaan sekä tapahtumia perheessä ja parisuhteessa. Sovellukseen kirjattuja päiväkirjamerkintöjä ja omaa tunnetilojen kehitystä voitaisiin käydä lävitse Kuopion kriisikeskuksen järjestämissä tapaamisissa ja vertaisryhmissä.

Sovelluksen tyylin tuli olla neutraali ja rauhallinen. Sovellus ei saisi häiritä tai ahdistaa stressaavassa elämäntilanteessa olevia käyttäjiä. Visuaalisesti rauhallisuus ja seesteisyys tuli pitää mielessä.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Kuopion kriisikeskuksella oli sovellusta varten alustava idea. Ideaa lähdettiin kehittämään yhteisellä suunnittelutyöpajalla, jossa sovelluksen tarpeet ja toiveet määritettiin ja sovelluksen hyötysisällöistä luotiin alustavat ideat. Työpajan tulosten ja suunnittelutyömme pohjalta loimme sovelluskonseptin, jota lähdimme toteuttamaan. Toteutusvaiheessa viestimme tiiviisti Kuopion kriisikeskuksen kanssa. Me pidimme heitä ajan tasalla projektin etenemisestä ja he antoivat asiantuntijaosaamistaan projektin oikean suunnan määrittämiseen.

Kuopion kriisikeskus osallisti myös sosiaalisen median seuraajiaan ja asiakkaitaan kehityksessä. Näin kerättiin muun muassa käyttöliittymäelementtien selkeydestä palautetta. Kohderyhmä osallistui myös testausjaksoon toteutuksen loppupuolella, jossa he antoivat palautetta sovelluksen viimeistelyä varten.

RATKAISU

Valmistunut sovellus sai nimekseen Turvallinen perhe hankkeen mukaan. Sovelluksen avulla Kuopion kriisikeskus tukee asiakkaitaan lähisuhdeväkivaltatyössä vahvemmin myös tapaamisten ja vertaisryhmien välillä.

Sovelluksen päätoiminnallisuus on itsearviointi helppokäyttöisten päiväkirjamerkintöjen avulla. Käyttäjät voivat nopeasti arvioida mielialansa, turvallisuudentunteen ja toimintakykynsä sekä valita, mikä sana kuvaa heidän sen hetkistä tunnetilaansa. Tämän lisäksi merkintään voi halutessaan lisätä tekstiä, kuvan tai ääninauhoitteen. Päiväkirjamerkinnät ilmestyvät helposti hahmotettavalle aikajanalle, josta niihin voi palata myöhemmin.

Sovellus kerää käyttäjien merkitsemät mielialan, turvallisuudentunteen ja toimintakyvyn myös Muutos-osioon tarkasteltaviksi. Täällä käyttäjät voivat katsoa, minkälaista muutosta näissä on tapahtunut eri aikajänteillä. Muutos-osio tarjoaa myös muita nostoja sovelluksen käyttöaktiivisuudesta kuten esimerkiksi yleisimmän tunnetilan ja merkintöjen kokonaismäärän. Muutos-osion mittaristoa sekä päiväkirjamerkintöjä on mahdollista käyttää keskustelun tukena Kuopion kriisikeskuksen tapaamisissa ja vertaisryhmissä.

Sovellukseen tehtiin myös mahdollisuus tallentaa oma turvasuunnitelma sekä tietopankki Kuopion kriisikeskuksen hyötysisältöjä varten. Tietopankille luotiin oma hallintatyökalu, jonka avulla Kuopion kriisikeskus voi pitää hyötysisältöjä ajan tasalla.

Turvallinen perhe -sovelluksen visuaalisesta ilmeestä tehtiin rauhallinen ja selkeä. Inspiraatiota haettiin Suomen luonnosta ja Kuopion seudusta, mikä näkyy pelin metsäisissä värivalinnoissa sekä kuvituksissa näkyvistä Kuopiolaisista maisemista.

JULKAISU

Turvallinen perhe julkaistiin Apple Appstore ja Google Play -sovelluskauppoihin kesäkuussa 2020. Tämän jälkeen se on toiminut osana Kuopion kriisikeskuksen lähisuhdeväkivaltatyötä.

”Yhteistyö NordicEdun kanssa oli mutkatonta ja sujuvaa. Sovelluksen yksityiskohdat hioutuivat jokaisessa keskustelussa paremmin toimiviksi ja ennalta sovituissa aikatauluissa pysyttiin täsmällisesti. Oli hieno kokemus olla mukana rakentamassa sovellusta alusta lähtien.”

-Minna Riekkinen, Kuopion kriisikeskus