Työ: Vakavasti – VAKAVA-kokeeseen eli valtakunnalliseen kasvatustieteen valintakokeeseen valmentava mobiilisovellus

Asiakas: Heiway

Projektin osa-alueet: pelisuunnittelu, käyttöliittymä, sovelluksen ohjelmointi (Unity 3d), grafiikka, animaatiot, testaus ja projektin hallinta

Julkaistu: huhtikuussa 2016 ja sisällöltään päivitetty versio huhtikuussa 2017

Korkeakoulupääsykokeet ja niihin valmistautuminen ovat monelle nuorelle varsin jännittävä paikka, ja kaikki saatava apu on tervetullutta – joskin usein melko kallista. Heiway halusi tarjota apua ja tasapuolistaa VAKAVA-kokeeseen valmistautumisen mahdollisuuksia tarjoamalla opiskelijoille kustannusystävällisen, paikkariippumattoman ja tehokkaan valmennussovelluksen. Sovelluksen toteuttajaksi valikoitui NordicEdu.
Tomi

Tomi

Ohjelmistokehittäjä

Linda

Linda

Grafiikka

VAKAVA-koe eli valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe on vuosittain järjestettävä pääsykoe kaikkiin kasvatusalojen korkeakouluopiskelupaikkoihin. VAKAVA-koetta siis käyttävät useat suomalaiset yliopistot: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot. Tämän takia Suomessa on vuosittain jopa 10 000 kokeen tekevää opiskelijaa. Kaikilla opiskelijoilla ei kuitenkaan ole yhtäläiset mahdollisuudet esimerkiksi valmennuskursseihin.

Pelillisen Vakavasti-sovelluksen idea lähti alunperin asiakasyritys Heiwayn tavoitteesta uudistaa pääsykoevalmennukseen liittyvää palvelutarjontaa, jotta valintakokeisiin harjoittelu olisi kaikille tasapuolisesti mahdollista kotipaikasta tai rahatilanteesta riippumatta. Heiwayn perustajat ovat itse kasvatustieteen maistereita ja tuoreita luokanopettajia, joten heillä on omakohtaista kokemusta kokeeseen valmistautumisesta ja sen läpäisemisestä.

Vakavasti tehtiin alunperin vuoden 2016 valtakunnalliseen kasvatustieteen valintakokeeseen valmistautumiseen. Vuoden 2017 kevättä varten sovellusta paranneltiin kokonaisuutena ja sen sisältö päivitettiin vastaamaan vuoden 2017 valintakoemateriaaleja heti kun VAKAVA-kokeen uusi pääsykoemateriaali oli saatavilla. Sama kuvio toistui jälleen vuonna 2018.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITEET

Projektin tavoitteena oli kehittää tietovisa-tyylinen pelillinen mobiilivalmennussovellus VAKAVA-kokeeseen valmistautumiseen. Sen tuli toimia sekä valintakoemateriaaleista luetun tiedon kertaamiseen ja oman oppimisen testaamiseen, mutta myös innostaa lukemaan lisää pelillisten haasteiden ja jatkuvan palautteenannon kannustamana. Monivalintakysymysten muoto valikoitui sovelluksen tyyliksi, sillä se jo itsessään simuloi VAKAVA-koetta ja tutustuttaa opiskelijan kokeen formaattiin, mutta lisäksi mahdollistaa hauskan ja motivoivan kilpailullisuuden joko aikaa tai omaa osaamista vastaan.


Sisällöltään sovelluksen haluttiin voivan tarjota tärppejä itse kokeeseen, nostavan esiin avainkäsitteitä ja helpottavan tärkeiden kokonaisuuksien sisäistämistä. Samalla opiskelijat haluttiin tutustuttaa tieteellisten artikkelien maailmaan, hahmottamiseen ja lukemiseen samalla tyylillä, jota opiskeluaikana tulevaisuudessa tarvitaan.


Teknisestä näkökulmasta sovellus tuli suunnitella ja toteuttaa niin, että se olisi mobiilikaupoissa saatavilla mahdollisimman pian pääsykoemateriaalien julkaisun jälkeen. Sisältöä tuli siis voida päivittää joustavasti ilman mobiilikauppojen oman tarkistusprosessin aiheuttamaa viivytystä ja niin, että uusin sisältö päivittyisi jatkuvasti käyttäjän laitteelle hänen itsensä aktiivisesti mitään tekemättä.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Heiway ideoi sovelluksen perusrungon ja tuotti kaiken sovelluksen sisällön. Me NordicEdulla puolestamme suunnittelimme monivalintapelien eri pelityypit, toteutimme sovelluksen toiminnallisuudet, grafiikat ja käyttöliittymän – kaikki tiiviissä yhteistyössä Heiwayn kanssa.

Ensimmäisenä vuonna projektin aikataulu oli tiukka, erityisesti sisällöntuotannon osuus, sillä sadat kysymykset piti luoda mahdollisimman nopeasti VAKAVA-kokeen aineiston julkaisun jälkeen. Jotta aikataulusta pystyttiin pitämään kiinni, piti sovellus valmistella tarkasti etukäteen testiaineiston avulla. Teknisen testausten lisäksi, sovellus oli ennen julkaisua myös kohderyhmän koekäytössä, jotta käytettävyys ja pelillinen toimivuus voitiin varmistaa.

Kun vuoden 2016 sovellus oli ladattavissa kaikkine sisältöineen sisältäen yli 500 kysymystä vastausvaihtoehtoineen, vasta viisi päivää oli kulunut pääsykoeaineiston julkaisusta. Samalla kun korkeakouluun pyrkijät jo ahkerasti käyttivät sovellusta, siihen tehtiin vielä joutuisasti kaikki tarvittavat pienet julkaisun jälkeiset korjaukset ja hienosäädöt. Lopullisiin käyttäjämääriin ja käyttäjäpalautteisiin voitiin olla tyytyväisiä kevään 2016 VAKAVA-kokeen koitettua, ja seuraavan vuoden uuteen versioon alettiin heti kerätä ideoita ja parannusehdotuksia. Seuraavina vuosina yhteistyökuvio oli jo selvä ja kehitys eteni tutuin ja rivakoin ottein.

RATKAISU

Vakavasti-sovellukseen valmistui satoja valintakoemateriaalin artikkeleita käsitteleviä monivalintakysymyksiä ja erilaisia pelityyppejä erilaisille oppimistyyleille ja -tilanteille. Näitä pelityyppejä on kolme: rauhalliseen etenemiseen tarkoitettu Tavis, totisesti haastava Äkkikuolema ja VAKAVA-kokeen formaattia simuloiva 200 kysymystä sisältävä All-in. Etenemisen ja suoritusten reaaliaikainen tilastoituminen suunniteltiin kunkin käyttäjän itselle tärkeisiin aihealueisiin keskittymisen avuksi.

Sovelluksesta tehtiin mahdollisimman helposti omaksuttava kaikentasoisille mobiilisovelusten käyttäjille: käyttöliittymä on yksinkertainen ja loogisesti kerrostettu. Kaikki tarpeeton on karsittu pois. Sähkönsinisellä maustettu mustavalkoinen ulkoasu on selkeän tyylikäs ja erottuva.

JULKAISU

Ensimmäinen Vakavasti-sovellus julkaistiin huhtikuussa 2016 vasta vähän VAKAVA-kokeen materiaalien julkistamisen jälkeen. Vuoden 2017 versio julkaistiin samaan tapaan vanhaa versiota korvaamaan. Uusin, vuoden 2018 versio julkaistiin jälleen huhtikuussa opiskeluhaaveiden toteuttamisen avuksi Google Play  ja Apple Appstore -sovelluskauppoihin.